Malline:Muuttujanrakenne

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Lyhyt ohje sisällöstä. Tämän tekstin voi poistaa.

  {{muuttuja}} malline:
    Laita oma käyttäjänimesi (Username) kohtaan moderator=Username ellei joku muu valvo sivun sisältöä.
    Kun sivu on varsin kehittynyt, vaihda stub=No
  Kysymys (entinen Rajaus) määrittää selkeän tutkimuskysymyksen.
    Tämä sisältää kysymyksen ja sanallisen kuvauksen muuttujan spatiaalisista, ajallisista ja muista mahdollisista rajauksista.
    Rajaus määritellään sen arvioinnin tarkoituksen mukaan johon muuttuja kuuluu.
  Vastaus (entinen Tulos) vastaa tutkimuskysymykseen.
    Sisältää kaiken, mitä lukija tarvitsee ymmärtääkseen vastauksen. Jos vastauksia on useita, eli on lista vastauksia, 
    tulisi käyttää datataulukkoa (englanniksi).
    Suositeltavin muoto tuloksille on numeerinen ilmaus tai jakauma (sisältää yksikön, jossa tulos on ilmaistu).
    Myös sanallinen muoto käy.
  Perustelut (entinen Määritelmä) on kuvaus siitä, kuinka vastaukseen päädyttiin.
    Sisältää kaiken, mitä kriittisen lukijan vakuuttamiseksi tarvitaan.
    Kuvaus datasta, jota vastauksen saamiseksi käytettiin.
    (esim. mittausdata; matemaattinen metodi ja sen parametrit).
    Käytä viitteitä (mieluiten <ref> </ref> -tageilla)
    ja sisällytä linkit alkuperäiseen dataan tarvittaessa.
    Voi sisältää alaotsikot Riippuvuudet ja Kaava. 
      Riippuvuudet: Linkki kaikkiin muuttujiin, joiden vastaus vaikuttaa tämän muuttujan vastaukseen.
      Kaava: Matemaattinen kaava tuloksen laskentaan. Esitä kaava algebrallisesti tai jollakin muulla selkeällä metodilla
      (esim. Analytica-koodi tagien <anacode></anacode> väliin).
  Katso myös: Linkkejä hyödylliseen tietoon joka ei kuulu Perusteluihin.
  Avainsanat: Sanoja, jotka auttavat käyttäjiä löytämään tämän sivun hakukoneilla.
  Viitteet: Lähdeluettelo tulostuu tänne automaattisesti kun viittauksissa käytetään <ref></ref> -tagia.
    Lähteitä voi myös lisätä halutessaan erikseen.
  Aiheeseen liittyviä tiedostoja näyttää automaattisesti tiedostot Opasnet File:sta (englanniksi), jos ne on linkattu tälle sivulle. 
  {{publication}} -tagia voidaan käyttää, jos sivu on tarpeeksi hyvä ollakseen itsessään julkaisu. Muussa tapauksessa poistetaan.
Kysymys

Vastaus

Perustelut

Riippuvuudet

Data

Laskenta

Katso myös

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>