Luettelo Opasnetissä toteutettavista hankkeista

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Luettelo Opasnetissä toteutettavista hankkeista listaa sellaisia suurempia työkokonaisuuksia, joiden toteuttamisessa Opasnet on tai on ollut keskeisessä asemassa. Tarkoitus ei siis ole listata hankkeita, joita vain kuvaillaan Opasnetissä. Tähän listataan vain suomenkieliset hankkeet eli sellaiset, jotka käyttävät tätä wikiä. Englanninkieliset kuvataan vastaavalla sivulla op_en:List of projects implemented in Opasnet.

Opasnettiä olennaisena työkalunaan käyttävät suomenkieliset hankkeet
Nimi Aktiivinen Kesto Vastuu Kuvaus
ALTTI Ei 2006- THL:n Ympäristömikrobiologian yksikkö YMIK Asuinympäristön laatu, terveys ja turvallisuus -hanke [1]
Asumisterveys ja rakennusten terveellisyys Kyllä 2006- YMIK Useita asumisterveyteen liittyviä hankkeita, mm. Insulavo. Vetäjänä Ulla Haverinen-Haughnessy
Big Data -strategia Kyllä 2014- Liikenne- ja viestintäministeriö Hankkeessa tuotetaan (kansallinen) suuraineistostrategia.
Biopolttoainearvioinnit Ei 2011-2012 Neste Oil, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Hankkeessa tutkittiin Neste Oilin aloitteesta uusia mahdollisesti lupaavia biodieselin uusia raaka-aineita.
Conpat Kyllä 2012-2016 YVES Veden kontaminantit - likaantumisen syyt, terveysriskit ja riskien hallinta
H2020 V1 Kyllä 2014 Liikenne- ja viestintäministeriö EU:n Horizon2020-ohjelman vuosien 2016 - 2017 työohjelmien sisällön kommentointi 28.5.2014 asti
Hoitokokeet terveydenhuollon kehittäjinä Ei 2014? THL Aihe, jonka ottamista THL:n kehittämiskohteeksi harkitaan.
Ilmastolaki Ei 2014 Jouni Tuomisto, THL THL:n lausunto hallituksen esityksestä ilmastolaiksi.
INSULAVO Ei 2010-2013 YMIK Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen Itä-Suomessa
Kaivos-YVA-opas Kyllä 2013-2014 Geologian tutkimuskeskus Opas ympäristövaikutusten arviointiin kaivosympäristöissä
Kuopion ilmastopolitiikka ja terveys Kyllä 2011-2014 Kuopion kaupunki, THL:n Arvioinnin ja mallituksen yksikkö YMAL Kuopion ilmastopoliittisen ohjelman (2009) tarkastelu terveyden ja kasvihuonekaasujen kannalta. Osa Urgenche-projektia.
Liikenne ja viestintä digitaalisessa Suomessa 2020 Kyllä 2014 Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne- viestintäministeriön tulevaisuuskatsauksen valmisteluaineiston tuottaminen
Mikrobien määrä pohjavedessä Kyllä 2014 Geologian tutkimuskeskus, THL:n Vesi ja terveys -yksikkö YVES Vesiopas- ja Minera-hankkeiden jatko, jossa tarkastellaan erityisesti mikrobien ja haitta-aineiden kulkeutumista pohjavedessä
Minera Ei 2010 - 2013 Geologian tutkimuskeskus Minera-hanke oli GTK:n, THL:n ja UEF:n yhteishanke, jossa tuotettiin internetiin ohjeistusta ja vaikutusarviointimalleja kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysvaikutusten arvioimiseksi.
Pahtavaaran kaivos Ei 2014 Jouni Tuomisto, THL THL:n lausunto Pahtavaaran kaivoksen asbestipäästöjen mahdollisista terveyshaitoista
Pneumokokkirokote Kyllä 2014 THL:n Rokotusohjelmayksikkö ROHY Pneumokokkirokotteen hankinnan vaikutusarviointi
Radonin terveysvaikutukset Ei 2014 Jouni Tuomisto Terveysvaikutusten arviointi radonista Suomessa
Silakan hyöty-riskiarvio Kyllä 2013-2014 YMAL Silakan terveyshyötyjen ja -riskien arviointi
Tautitaakka Suomessa Kyllä 2013- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, YMAL Ympäristöperäisen tautitaakan arviointi Suomessa.
Tekaisu Kyllä 2012-2015 YMAL Ympäristön aiheuttamien terveyshaittojen huomioonottaminen kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Kuntapäätöksenteon tukeminen.
Vesiopas Kyllä 2012-2014 YVES Talousvesilaitoksen raakaveden aiheuttamat mikrobiologiset riskit. Laskentamalli puhdistusprosessien tehosta ehkäistä riskejä.
Ympäristöterveyden häiriötilanteiden hallinta Kyllä 2014-2015 Sosiaali- ja terveysministeriö Opas ympäristöterveyden häiriötilanteiden hallintaan viranomaisille