Liikenteen terveysvaikutukset

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Liikenteellä on niin positiivisia kuin myös negatiivia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Lehtomäki ym. 2021 [1] arvioivat kotimaisen liikenteen vaikutuksia Suomessa sekä suurimmissa kaupungeissa. Terveysvaikutusten arvioinnissa otettiin huomioon ilman pienhiukkasaltistuksen (PM2.5), melualtistuksen ja liikenneonnettomuuksien aiheuttamat terveyshaitat sekä aktiivisen liikkumisen (kävelyn ja pyöräilyn) tuomat terveyshyödyt. Terveysvaikutusten arviointi tehtiin käyttäen tautitaakkamenetelmiä.

Liikenteen terveyshaitat olivat 16 200 DALYa (Disability Adjusted Life Years; haittapainotettu elinvuosi) vuonna 2015. Liikenneonnettomuudet aiheuttivat suurimman osan (60 %) liikenteen terveyshaitoista. Pienhiukkasten osuus terveyshaitoista oli 20 % ja liikennemelun 19 %. Aktiivisen liikkumisen terveyshyödyt olivat lähes kaksinkertaiset liikenteen terveyshaittoihin verrattuna (-31 400 DALY).

Liikenteen terveysvaikutusten arvionnissa käytetyt laskentatiedostot:

Viitteet

  1. Lehtomäki, H., Karvosenoja, N., Paunu, V-V., Korhonen, A., Hänninen, O., Tuomisto, J., Karppinen, A., Kukkonen, J. & Tainio, M. 2021. Liikenteen terveysvaikutukset Suomessa ja suurimmissa kaupungeissa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 16/2021. http://hdl.handle.net/10138/329273.