Liikenteen energiareformi

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tulevaisuuskatsaus LVM 2014
LVM logo.png

Pääsivu · Ohje · Sisällönanalyysi· Tulosta: Taustamateriaali · Keskustelut · Yhteenveto
Teema I. Kommentoi: Palvelumarkkinat Energiareformi Digipalvelut Sisällöt Oma painotus
Teema II. Kommentoi: Oma tieto Luottamus Dataliiketoiminta Digi-liikenne Oma painotus
Teema III. Kommentoi: Turvallisuus Yhteydet Arktis Rahoitus Oma painotus


Sivun Liikenteen energiareformi avainsanat

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Uudet käyttövoimat

Painotus Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
Liikenteen energiareformi Uudet käyttövoimat. Vähennetään asteittain liikenteen öljyriippuvuutta. Säilytetään biopolttoaineiden jakeluvelvoite. Selvitetään uusiutuvan metaanin jakeluvelvoitteen mahdolliset hyödyt ja haitat. Toteutetaan meriliikenteen LNG-ohjelmaa. Uudet käyttövoimat. Vähennetään asteittain liikenteen öljyriippuvuutta. Päivitetään sääntely ja uusiutuvien liikennepolttoaineiden tavoitetaso ottamaan huomioon EU:n uudet, vuotta 2030 koskevat päästötavoitteet. Vaikutetaan EU-tasolla, jotta biopolttoaineiden tuotannon ja jakelun velvoitteet ovat pitkäjänteisiä investointeja tukevia. Jakeluvelvoitelaki laajennetaan kattamaan myös kaasumaiset biopolttoaineet. Sähköstä tehdään aito vaihtoehto kaupunkien joukko- ja jakeluliikenteessä. Edistetään nopean latauksen verkoston markkinaehtoista rakentamista. Toteutetaan meriliikenteen LNG-ohjelmaa etupainotteisesti. Tehdään suomalaisesta vaihtoehtoisesta lentopolttoaineesta Helsinki-Vantaan lentoaseman kilpailuvaltti. Uudet käyttövoimat. Vähennetään aktiivisesti liikenteen öljyriippuvuutta. Päivitetään sääntely ja uusiutuvien liikennepolttoaineiden tavoitetaso ottamaan huomioon EU:n uudet, vuotta 2030 koskevat päästötavoitteet. Varmistetaan liikenteen biopolttoaineiden sisämarkkinat EU-tasolla myös vuoden 2020 jälkeen. Sähköautojen latauksen järjestäminen asetetaan uusien kiinteistöjen ja keskeisten joukkoliikennekeskusten liityntäpysäköinnin vaatimukseksi. Luodaan edellytyksiä toteuttaa kokonaan päästöttömien ajoneuvojen kaupunkialueita. Jakeluvelvoitelaki laajennetaan kattamaan myös kaasumaiset biopolttoaineet. Varmistetaan, että suomalaista vaihtoehtoista lentopolttoainetta on saatavilla Helsinki-Vantaan lentoaseman lisäksi keskeisillä maakuntakentillä.


 • Lisää omat kommenttisi tämän rivin alle, älä yllä olevaan taulukkoon suoraan.

Valtiovalta voisi miettiä keinoja, joilla sähköisen raideliikenteen käyttöä edistettäisiin. Olemassa oleva järjestelmä voidaan ottaa vielä paremmin käyttöön, kun valtio tekee omat tarvittavat panostuksensa esim. rataverkon kehittämiseen. Tavoitteena tulee olla toimiva raideliikenne ainakin siellä, missä infrastruktuuri on jo olemassa. Pelkkä kilpailun avaaminen ei todellakaan automaattisesti paranna tilannetta.

 • Tarkistetaan ensin niiden biopolttoaineiden saatavuus, jos unohdetaan kaikki sademetsiä kaatamalla saadut biopolttoaine lähteet. Sademetsäalueelta saadut biopolttoaineet tekevät yhtä paljon jos ei enemmänkin haittaa kuin öljyperäisetkin. Pitäisi keskittyä siihen että polttoaine saadaan kotimaasta.

Liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönottamista palveleva työryhmäraportti viime keväältä kertoo laajemmin linjauksista joilla tulisi edetä. Kestävyys ja kotimaiset mahdollisuudet ovat keskeisiä näkökulmia:Tulevaisuuden käyttövoimat loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön vetämänä on valmisteltu Biotalousstrategia, joka julkaistaan 8.5.2014: www.biotalous.fi -Maria

Ko. raportissa on melkoisesti asiavirheitä etenkin johdanto-osassa ja täytyy olla samaa mieltä biokaasuyhdistyksen kanssa siitä, että raportti väheksyy pahasti mm. CNG-ratkaisuja tieliikenteen polttoaineena. Sama väheksyntä jatkuu edelleen käsilläolevassa strategialuonnoksessa. Miksi maakaasua ei nähdä varteenotettavana tieliikenteen polttoaineena mutta mm. laivoihin se kelpaa? Maakaasun riittävyys ei ole ainakaan lähitulevaisuuden ongelma.
 • Miksi vaihtoehtoina on liikenteen öljyriippuvuuden vähentäminen, liikenteen öljyriippuvuuden vähentäminen ja liikenteen öljyriippuvuuden vähentäminen? Liikenteessä öljytuotteiden helppo käsiteltävyys ja suuri energiatiheys on valtava etu. Monessa kiinteässä käytössä - kuten lämmitys - öljy olisi helpompi korvata kiinteällä polttoaineella tai sähköllä.

Edellä mainittuun työryhmäraporttiin viitaten, öljyriippuvuuden purkaminen on Suomelle sekä edellytys kilpailukyvyn säilymiselle, mutta samalla valtava mahdollisuus. Vaihtoehtoina on siksi, että öljyriippuvuutta vähennetään joko sivusta seuraten tai aktiivisesti mahdollisuudet hyödyntäen. -Maria

Öljyriippuvuutta on helpompi purkaa muualla kuin liikenteessä ja varsinkaan kevyessä tieliikenteessä. CNG olisi luonteva kehityssuunta myös öljyriippuvuuden kannalta: jos uudet autot voisivat käyttää niin polttonesteitä kuin kaasua niin käytettävissä olisi laaja kirjo energialähteitä öljystä ja maakaasusta synteettisiin polttonesteisiin ja biokaasuun ilman että autoihin on tarpeen tehdä muutoksia.
 • Sähkö ei suinkaan ole ainoa varteenotettava öljyn korvike. Mm. paineistetulla maakaasulla (CNG) on suurelta osin samat edut kuin öljytuotteilla. Sähköautolla ei mitenkään ole käytännössä mahdollista saavuttaa samaa liikkumisen vapautta kuin perinteisellä autolla, mutta CNG:llä se onnistuu. Sähköautoilun kustannuksia ei saa maksattaa muilla.

Tarkoitus on edetä mahdollisimman pitkälti markkinaehtoisesti ja tekniikkaneutraalisti. Työryhmäraportissa on hyvää taustaa siitä, että vaikka kaupunkien kaikki potentiaali sähköistämisessä hyödynnetään, jäljelle jää vielä paljon energiantarvetta muilla polttoaineilla kestävästi katettavaksi. -Maria

Ei sähköautojen nostaminen jalustalle miltään markkinaehtoiselta toiminnalta näytä! Keskisessä Euroopassa sähköautosuunnitelmat ovat sakanneet pahasti. Eivät sähköautot kiinnosta ostajia ilman valtavia tukiaisia.
Mitä markkinaehtoisuuteen energialähteen osalta tulee, CNG-auton polttoaineeksi käyttäjä voi valita markkinoilla olevista vaihtoehdoista kilpailukykyisimmän omien tarpeidensa mukaan mutta sähköauto on sidottu sähköön.
 • "Luodaan edellytyksiä toteuttaa kokonaan päästöttömien ajoneuvojen kaupunkialueita" Miksi? Parasta nykytekniikkaa hyödyntävien perinteisten autojen päästöt eivät enää ole käytännössä ongelma.

Päästötön kaupunki on sekä terveyden kannalta puhdas, että myös ilmaston kannalta kestävä. Siellä myös pyöräily ja kävely ovat aitoja vaihtoehtoja liikkumiselle. Haitalliset päästöt on pääosin saatu kaupunkialueilla kuriin, mutta ongelmia vielä esiintyy mm. pienhiukkasten osalta, joita tulee erityisesti dieselmoottoreista. Hiilidioksidipäästöjä sen sijaan voidaan vähentää tehokkaasti ainoastaan sähköllä (ml.hybridit) ja biopolttoaineilla. Sähkömoottorilla energiankulutus kilometriä kohden on kolmannes polttomoottorin kulutuksesta eli sen kautta myös energiankäyttö pienenee. -Maria

Mitä puhtaampaa moottoritekniikka on, sitä vähemmän pakokaasupäästöillä on merkitystä ilmanlaadulle. Dieseleiden hiukkas- ja NOx-päästötkin saadaan nykyään kuriin. Pelkillä keskusta-alueiden CO2-päästöillä ei ole kokonaisuuden kannalta mitään merkitystä: liikenne ylipäänsä on vain pieni osa kaikista CO2-päästöistä. On erittäin vaikeaa uskoa, että "päästötön kaupunki" toisi mitattavia hyötyjä siinä määrin, että liikenteelle aiheutuva haitta kompensoituisi. On väärin ajatella keskustojen kehitystä vain asukkaiden ehdoilla, yhtälailla tulee ottaa huomioon ihmiset joilla on keskustaan asiointitarvetta. Keskusta muuttuu lähiöksi, jos asiointi siirtyy muualle. Puhe "päästöttömästä kaupungista" vaikuttaakin lähinnä verhotulta yritykseltä vaikeuttaa autoilijan elämää.
 • ...

Sähköautojen latausinfrastruktuurin kehittäminen helpottaa myös lataushybridiautojen yleistymistä, joka luultavasti tapahtuu nopeammin kuin täyssähköauton. Siksi lataushybridiautot pitäisi myös mainita tekstissä.

 • Sähköteknisen Kaupan Liitto ry: Liikenteen öljyriippuvuutta on vähennettävä siirtymällä sähköiseen liikenteeseen ja edistämällä sähköautojen latausinfrastruktuurin rakentamista sähköautoilun lisäämiseksi. Kiinteistöille tulisi asettaa vaatimuksia sähköautojen latauksen järjestämiseksi riittävässä määrin.

Sähköautojen käyttöönottoa on Norjassa/Oslossa edistetty monin erilaisin tukimuodoin (verohelpotukset, maksuton pysäköinti,maksuton lataus,vapautus tietulleista, bussikaistojen käyttöoikeus). Tukilait päättynevät 2017 ja nyt olisi hyvä saada Norjasta objektiivista tietoa, mitä vaikutuksia sähköautojen käytön lisääntymisestä on saatu ja miten tukijärjestelmät puretaan määrän kasvaessa tavoiteeseen.

Eri käyttövoimien tukeminen julkisin varoin on hankala tie. Tasapuolinen markkinaehtoinen toimintamalli on pitkäjänteisesti hyvä tavoite. Valtio ja kunnat eivät rakenna bensa-asemiakaan, mutta mahdollistavat niiden toiminnan eri tavoin.

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Liikennevälineet

Painotus Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
Liikenteen energiareformi
Liikennevälineet. Parannetaan liikenteen nykyisen verotuksen vaikuttavuutta informaatio-ohjauksen keinoin. Liikennevälineet. Varmistetaan uusien teknologioiden yleistyminen liikenteessä muun muassa liikenteen verotusta kehittämällä sen nykyistä rakennetta muuttamatta. Liikennevälineet. Nopeutetaan uusien teknologioiden yleistymistä liikenteessä taloudellisilla ohjauskeinoilla. Liikenteen verotus uudistetaan rakenteellisesti niin, että ajoneuvojen hankinnan verotuksesta siirrytään niiden käytön verotukseen.


 • Lisää omat kommenttisi tämän rivin alle, älä yllä olevaan taulukkoon suoraan.
 • Julkishallinnon tulee olla erittäin pidättyväinen uusien teknologioiden laajamittaisessa promootiossa. Tuuli- ja aurinkovoiman ongelmat ovat varoittava esimerkki julkishallinnon toimin luoduista vakavista markkinahäiriöistä, jotka eivät valtavista panostuksista huolimatta ole elinkelpoisia omillaan. Julkishallinnon tulee tukea teknologista kehitystä, mutta antaa markkinavoimien ratkaista innovaatioiden elinkelpoisuuden. Kannettu vesi ei edelleenkään pysy kaivossa.
 • ...

Kaikissa skenaarioissa on syytä huolehtia siitä, että autonostajien saatavilla on puolueetonta ja laadukasta informaatiota. Jo nykyään on viitteitä siitä, että autonostajien tietämys eri energia- ja autotyyppi (be, D, hybridi, lataushybridi, flexfuel; sähkö [eri tavoin tuotettuna], maakaasu, biokaasu, luonnonkaasu, jne.) on kirjavaa. Informaatio-ohjaus on yksi hyvistä keinoista.

 • Sähköteknisen Kaupan Liitto ry: Ohjauskeinojen tulee kannustaa erityisesti sähköisen liikenteen ja sähköautojen määrän kasvuun.

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Markkinat ja innovaatiot

Painotus Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
Liikenteen energiareformi
Markkinat ja innovaatiot. Puretaan esteitä uusien polttoaineiden ja käyttövoimien jakelun järjestämiseksi tavoitellen jakelun markkinaehtoisuutta. Huolehditaan, että lentoliikenteessä on käytössä vaihtoehto fossiilisille polttoaineille. Markkinat ja innovaatiot. Puretaan esteitä uusien polttoaineiden ja käyttövoimien markkinaehtoisen jakelun järjestämiseksi. Kannustetaan innovaatioihin, käyttäen tarvittaessa myös kohdennettua tukea. Tilaajan vastuuta kuljetuspalveluiden hankinnoissa lisätään energiatehokkuuden parantamiseksi. Markkinat ja innovaatiot. Edistetään valtion toimin (muun muassa hankintoja suuntaamalla) uusien polttoaineiden ja käyttövoimien markkinoita ja innovaatioita. Liikenteen energiatehokkuudelle asetetaan toimijakohtaiset suositustasot, joiden toteutumista seurataan.


 • Lisää omat kommenttisi tämän rivin alle, älä yllä olevaan taulukkoon suoraan.
 • Ei, ei ja ei, valtion ei todellakaan pidä ryhtyä promotoimaan mitään polttoainetta tai käyttövoimaa verovaroja käyttäen. Valtion tulee käyttää kustannustehokkaimpia energialähteitä myös liikenteessä.
 • ...

Lain nojalla (Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa [1509/2011]) julkisilla hankintaorganisaatioilla on jo nyt velvollisuus ottaa energiatehokkuus huomioon hankinnoissa (hiilidioksidipäästöjen ja terveydelle haitallisten pakokaasupäästöjen lisäksi [typenoksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästöt]]. Energiatehokkuuden huomioon ottaminen kuljetuksissa palvelee pitkällä aikavälillä sekä tilaajan että tuottajan etua, ja valtiovallan luonteva rooli on nostaa tietoisuutta asiasta esimerkiksi neuvonnalla ja muulla viestinnällä.

 • Sähköteknisen Kaupan Liitto ry: Valtion tulee edistää koko liikennejärjestelmän sähköistämistä.

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Oma toimenpide-ehdotus

 • Lisää omat kommenttisi ja ideasi tämän rivin alle. Voit ottaa kantaa skenaarioittain (Edistyvä, Uudistuva, Rohkea) tai yleisesti.
 • ...

Linkkejä

Paluulinkki katsauksen pääsivulle