Liikenne ja viestintä digitaalisessa Suomessa 2020/Sisällönanalyysi

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tulevaisuuskatsaus LVM 2014
LVM logo.png

Pääsivu · Ohje · Sisällönanalyysi· Tulosta: Taustamateriaali · Keskustelut · Yhteenveto
Teema I. Kommentoi: Palvelumarkkinat Energiareformi Digipalvelut Sisällöt Oma painotus
Teema II. Kommentoi: Oma tieto Luottamus Dataliiketoiminta Digi-liikenne Oma painotus
Teema III. Kommentoi: Turvallisuus Yhteydet Arktis Rahoitus Oma painotus


Tällä sivulla voit tarkastella liikenneministeriön tulevaisuuskatsauksen sisältöä ja kansalaisten antamien kommenttien suhdetta siihen. Alla olevilla työkaluilla voit hakea tekstin jakeita eli erillisiä tekstikappaleita ja niihin liittyviä avainsanoja tai muita jakeita. Relaatiot tarkoittavat kuvailua siitä, millä tavalla kaksi jaetta liittyy toisiinsa.

Tägikone

Tägikone on toteutettu FinICT-projetissa ja sitä voi kuka tahansa hyödyntää omien tekstiaineistojensa rikastamisessa. Muista FinICT-pilottihankkeista, jotka hyödyntävät semanttista rikastusta, voit lukea lisää täältä.

Näytä tulokset


Käyttöohje

Tägikoneen idea on pitää yllä jaetietokantaa ja määritellään jakeille avainsanoja ja relaatoita joiden tarkoitus on rikastaa sivustolla käydystä keskustelusta analyysikelpoista yleisemmän tason tietoa.

#Jakeet määritellään koodilla joka lukee wikisivuilta tekstiä kappaleittain (myös taulukot ja bullet pointit). Jakeisiin lisätään myös kommentointityökalulla tehdyt kommentit, joita ei vielä ole siirretty wikitekstiin, sekä tämän sivun koodilla lisätyt jakeet. Kullakin jakeella on oma tunniste (JaeID) joka on sivukohtainen. Etsimällä jaehakukoneesta oman kommenttisi ja kopioimalla JaeID:n muihin sivun hakukoneisiin voit tarkastella kommenttiisi liitettyjä tägitietoja.

#Avainsanat ovat jaekohtaisia ja ne lisätään yleensä käsityönä. Avainsanoituksen tekee joko kommentoija itse tai moderaattori.

#Relaatiot voidaan määritellä kahden jakeen välille (myös käsityötä). Relaatiot lisää joko kommentoija itse tai moderaattori.

#Versiot - wikisivuja päivitetään mahdollisesti jatkuvasti, minkä johdosta versiointi on tarpeellista. Hakukoneissa esiintyvä Versio-kentän arvo 'nykyinen' hakee koko hankkeen uusimman version. Koska jakeet ovat versiokohtaisia niin avainsanat ja relaatiot ovat myös versiokohtaisia. Avainsanojen ja relaatioiden automaattista periytymistä on kehitetty, mutta koodi on vielä kesken .


Yhdistelmähakukoneet

Jaekohtainen avainsanalistaus

Hakee jakeita ja näyttää kaikki niihin liittyvät avainsanat

Sivu jolta jakeita haetaan:

Anna halutessasi jakeen ID(:t):

Versio:

+ Näytä koodi

Jae-relaatio-jae listaus

Hakee jakeita ja niihin liittyviä toisia jakeita listaten myös relaation tyypin

Sivu jolta relaatioita haetaan:

Anna halutessasi jakeen ID(:t):

Liittymistyyppi (tyhjä = kaikki):
Tukee tai on linjassa
Vastustaa tai on ristiriidassa
On neutraali suhteessa
On uusi linjaus tai painotus
Ehdotus huomioitu ja liittyvää painotusta muutettu
Ehdotus huomioitu ja uusi kohta lisätty
Ehdotus ei ole antanut aihetta muutoksiin
Ehdotus ei ole antanut aihetta muutoksiin vaan sisältyy olennaisesti jo kirjattuun

Versio:

Näytetäänkö tekniset yksityiskohdat?:

+ Näytä koodi

Avainsana- ja relaatiotietojen analyysi

Hae jakeita annetuilla kriteereillä ja vertaile avainsanojen ja relaatioiden lukumääriä. Halutessasi voit myös listata jaeosumat. Vapaakenttiin voi syöttää useita arvoja erottelemalla ne pilkuilla.

Käytetyt avainsanat:


Minkä sivun jakeita haluat tarkastella?:

Hae jakeita joilla on ainakin yksi seuraavista avainsanoista:

Hae jakeita joilla on kaikki seuraavat avainsanat:

Haluatko nähdä kaikki löydetyt jakeet?:

Versio:

+ Näytä koodi

Työkalut

Aineiston työstämiseen tarkoitettuja koodeja.

Jakeet

Jaehakukone

Hakee jakeita annetuilla kriteereillä. Näyttää myös tekniset sarakkeet. Vapaakenttiin voi laittaa useita arvoja erottelemalla ne pilkuilla.

Sivu jolta jakeita haetaan:

Anna halutessasi jakeen ID(:t):

Versio:

+ Näytä koodi

Jakeenlisäyskone

Lisää tietokantaan vapaasti määriteltävän jakeen. Lisätyt jakeet näkyvät tämän sivun hakukoneissa. Niiden JaeID:llä on "L"-etuliite.

Sivu jolle jae lisätään:

Versio:

Jakeen sisältö:

+ Näytä koodi

Jakeenpoistokone

Merkitsee jakeen epäkelvoksi, jolloin se jätetään näyttämättä kaikissa tämän sivun hakukoneissa.

Poistettavan jakeen sivu:

Poistettavan jakeen ID (pilkulla eroteltuna useampia):

Versio:

Poiston syy:

+ Näytä koodi

Avainsanat

Avainsanahakukone

Hakee jaekohtaisia avainsanoja. Näyttää datan sellaisena kuin se on tietokannassa.

Sivu jonka avainsanoja haetaan:

Anna halutessasi jakeen ID(:t):

Versio:

+ Näytä koodi

Avainsanoitus

Lisää annetut avainsanat tietokantaan. Avainanoja voidaan lisätä ruksaamalla annetusta listasta (vain yleisimmät) ja syöttämällä vapaakenttään pilkulla eroteltuna.

Minkä sivun jakeelle haluat lisätä avainsanoja?:

Mikä on jakeen versio?:

Mikä on jakeen ID?:

Valitse alla olevasta listasta yleisiä avainsanoja.:
A Päätös (jae sisältää päätös- tai toimintaehdotuksen)
B Vaikutus (jae kuvaa ilmiötä tai vaikutusta)
C Arvo (jakeessa on arvoarvostelma tai kuvaa asian merkitystä)
D Katsaustyön tekemiseen liittyvä
E Ei mikään edellisistä (valitse ainakin yksi A-E)

Laita halutessasi yllä listaamattomattomia avainsanoja tähän pilkulla eroteltuna.:

+ Näytä koodi

Avainsanan poisto

Merkitsee avainsanan epäkelvoksi, jolloin tämän sivun hakukoneet eivät näytä sitä.

Poistettavan avainsanan ID (pilkulla eroteltuna useampia):

Mikä versio on kyseessä?:

Poiston syy:

+ Näytä koodi


Relaatiot

Relaatiohakukone

Hakee relaatioita joissa mahdollisesti annetut jakeet esiintyvät. Näyttää datan sellaisena kuin se on tietokannassa.

Sivu jonka relaatioita haetaan:

Anna halutessasi jakeen ID(:t):

Versio:

+ Näytä koodi

Relaation lisääminen

Lisää uuden relaation tietokantaan. Samantyyppisiä relaatioita voi kerralla lisätä useita, kun erottelee JaeID:t pilkuilla: relaatiot voi tehdä kaikki yhteen, yksi kaikkiin tai yksi yhteen.

Mikä on lähtöjakeen sivu?:

Mikä on lähtöjakeen ID?:

Mikä on lähtöjakeen versio?:

Mikä on kohdejakeen sivu?:

Mikä on kohdejakeen ID?:

Kuinka lähtöjae liittyy kohdejakeeseen?:

VAPAAEHTOINEN Voit antaa oman jakeiden välisen relaation vapaakenttään.:

+ Näytä koodi

Sisällytyksen lisääminen

Lisää uuden sisällytyksen tietokantaan. Sisällytys tapahtuu aina seuraavaan versioon. Samantyyppisiä sisällytyksiä voi kerralla lisätä useita, kun erottelee JaeID:t pilkuilla: sisällytykset voi tehdä kaikki yhteen, yksi kaikkiin tai yksi yhteen.

Mikä on lähtöjakeen sivu?:

Mikä on lähtöjakeen ID?:

Mikä on lähtöjakeen versio?:

Mikä on kohdejakeen sivu?:

Mikä on kohdejakeen ID (uudemmassa versiossa)?:

Sisällytettiinkö ehdotus uudempaan versioon?:

+ Näytä koodi

Relaation poisto

Merkitsee relaation/sisällytyksen epäkelvoksi, jolloin tämän sivun hakukoneet eivät näytä sitä.

Poistettavan relaation ID (pilkulla eroteltuna useampia):

Mikä versio on kyseessä?:

Poiston syy:

+ Näytä koodi

Sulautus (automaattinen sisällytys)

Etsii edellisestä versiosta jakeita joiden sisältö löytyy uudessa versiossa jonkin jakeen sisällöstä. Koodi on keskeneräinen johtuen R:n peruskirjaston sisäisestä bugista joka estää samanaikaisen approksimaalisen että osittaisen osuman haun pitkistä teksteistä. Näytä tulokset


Sivut joihin sulautus tehdään (kaikista edellisen version jakeista):
Liikenne ja viestintä palveluna
Liikenteen palvelumarkkinat
Liikenteen energiareformi
Älykkäät käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut
Monipuoliset sisällöt
Oma Painotus Teema I
Digitaalinen tieto hyvinvoinnin ja kilpailuedun lähteenä
Käyttäjän oikeus omaan tietoonsa ja sen hyödyntämiseen
Luottamuksen palauttaminen internettiin
Datan liiketoiminta- ja käyttömahdollisuudet
Tieto ja digitalisaatio liikenteessä
Oma Painotus Teema II
Infrastruktuuri kasvun alustana
Toimintavarmuus ja turvallisuus
Liikenne- ja viestintäyhteydet
Arktinen strategia
Liikennejärjestelmän rahoitus ja taloudellinen ohjaus
Oma Painotus Teema III
Ympäristöministeriön tulevaisuuskatsaus

Versio:

Toleranssi (Levenshtein distance):

Tallenna kantaan:

+ Näytä koodi

Versiot

Alla olevassa taulukossa on listattuna hankkeeseen kuuluvat sivut versiokohtaisesti. Tätä taulukkoa käytetään lähes kaikissa tämän sivun hakukoneissa määrittämään nykyinen versio (jokaista sivua kohden on lisättävä uusi rivi aina kun uusi versio luodaan, sikäli kun sivu on vielä mukana hankkeessa) sekä haettaessa kommentteja sivukohtaisista tietokannoista. Periaatteessa taulukkoa myös käytettäisiin määrittelemään sivujen versiokohtaiset revisiot (päivitysajankohtaiset sivut) wiki-jakeiden konelukemista varten, mutta koska tässä hankkeessa suurin osa työstä tehtiin ennen viimeistä versiota niin tätä toiminnallisuutta ei voida käyttää koska JaeID:t menisivät sekaisin.

Versiot(OldID)
ObsVersioSivuIdentResult
11Liikenne ja viestintä palvelunaOp_fi4248
21Liikenteen palvelumarkkinatOp_fi4253
31Liikenteen energiareformiOp_fi4254
41Älykkäät käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelutOp_fi4255
51Monipuoliset sisällötOp_fi4256
61Oma Painotus Teema IOp_fi4257
71Digitaalinen tieto hyvinvoinnin ja kilpailuedun lähteenäOp_fi4250
81Käyttäjän oikeus omaan tietoonsa ja sen hyödyntämiseenOp_fi4258
91Luottamuksen palauttaminen internettiinOp_fi4259
101Datan liiketoiminta- ja käyttömahdollisuudetOp_fi4260
111Tieto ja digitalisaatio liikenteessäOp_fi4261
121Oma Painotus Teema IIOp_fi4262
131Infrastruktuuri kasvun alustanaOp_fi4251
141Toimintavarmuus ja turvallisuusOp_fi4263
151Liikenne- ja viestintäyhteydetOp_fi4264
161Arktinen strategiaOp_fi4265
171Liikennejärjestelmän rahoitus ja taloudellinen ohjausOp_fi4266
181Oma Painotus Teema IIIOp_fi4267
191Ympäristöministeriön tulevaisuuskatsausOp_fi444324666
202Liikenne ja viestintä palvelunaOp_fi4248
212Liikenteen palvelumarkkinatOp_fi4253
222Liikenteen energiareformiOp_fi4254
232Älykkäät käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelutOp_fi4255
242Monipuoliset sisällötOp_fi4256
252Oma Painotus Teema IOp_fi4257
262Digitaalinen tieto hyvinvoinnin ja kilpailuedun lähteenäOp_fi4250
272Käyttäjän oikeus omaan tietoonsa ja sen hyödyntämiseenOp_fi4258
282Luottamuksen palauttaminen internettiinOp_fi4259
292Datan liiketoiminta- ja käyttömahdollisuudetOp_fi4260
302Tieto ja digitalisaatio liikenteessäOp_fi4261
312Oma Painotus Teema IIOp_fi4262
322Infrastruktuuri kasvun alustanaOp_fi4251
332Toimintavarmuus ja turvallisuusOp_fi4263
342Liikenne- ja viestintäyhteydetOp_fi4264
352Arktinen strategiaOp_fi4265
362Liikennejärjestelmän rahoitus ja taloudellinen ohjausOp_fi4266
372Oma Painotus Teema IIIOp_fi4267
382Ympäristöministeriön tulevaisuuskatsausOp_fi444324666


Linkkejä