Laajennus- ja muutoshankkeet

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Tähän hankkeeseen kuuluvia sivuja Hankkeen etusivu · Sisällysluettelo · Ohjeita kirjoittajille · Hyviä käytäntöjä kaivoshankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnissa (tämän hankkeen tuottama lopullinen opas)
Muita kaivostoimintaan liittyviä sivuja Minera-malli · Hyvä kaivos pohjoisessa · Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Ympäristövaikutusten arviointimenettely kaivoshankkeissa · Teemasivu:Kaivostoiminta
Sivun aiheeseen liittyviä muita sivuja

YVA-menettelyä sovelletaan aina sellaisiin kaivoshankkeiden laajennuksiin ja muutoksiin, joissa laajennus tai muutos ylittää YVA-asetuksen hankeluettelon rajan (metallimalmien tai muiden kaivoskivennäisten louhinta, rikastaminen ja käsittely siten, että irrotettavan aineksen kokonaismäärä on vähintään 550 000 tonnia vuodessa tai, jos tavoitteena on perustaa avokaivos, jonka pinta-ala on yli 25 hehtaaria). YVA-menettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa olemassa olevien kaivosten muihin pienempiinkin laajennuksiin ja muutoksiin, jos toiminnan laajennuksesta tai muutoksesta todennäköisesti aiheutuu, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia (YVAL 4.2 § ja 4.3 §:n sekä YVAA 7 §).----#: . Ihan soopaa! --Tommi Kauppila (keskustelu) 16. toukokuuta 2014 kello 07.33 (UTC) (type: truth; paradigms: science: comment) ----#: . Ei ole ihan soopaa! Tämä mahdollisuus on oltava olemassa, mutta sen käytössä on oltava harkintaa, koska YVA pitää tehdä. Joskus pieneltäkin näyttävä asia saattaa olla merkittävä. Jättäisin tekstin näin! Hannu K. 17.6.2014 --Opashknet (keskustelu) 17. kesäkuuta 2014 kello 10.13 (UTC) (type: truth; paradigms: science: comment) Esimerkiksi metallimalmikaivoshankkeen alkuperäisessä ympäristövaikutusten arvioinnissa ei olut mukana uraanin talteenottoa. YVA-menettelyn jälkeen hankkeeseen suunniteltiin uraanin talteenotto, mikä vaati uuden YVA-menettelyn. ----#: . Minä en ehkä tätä laittaisi esimerkiksi, koska uraanin ottaminen talteen, sen sijaan että se menee taivasalle jätteeseen, ei todennäköisesti olisi lisännyt ainakaan mitattavissa olevia ympäristövaikutuksia (koettuja kenties). Miten yleisesti tällainen asia, jossa aiotaankin hyödyntää malmista jotakin jota ei mainita alkuperäisissä luvissa, laukaisee YVA:n tarvetta? --Tommi Kauppila (keskustelu) 8. huhtikuuta 2014 kello 12.45 (EEST) (type: truth; paradigms: science: comment)

Laajennus- ja muutoshankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnissa keskitytään arvioimaan suunnitellun muutoksen ympäristövaikutuksia ja tällöin pohjana on olemassa olevan toiminnan aiheuttama ympäristökuormitus. Vaikka muutoshankkeen ympäristölle aiheuttama lisäkuorma sinänsä voi olla pieni, tulee tarkastella yhteisvaikutusta olemassa olevan toiminnan kanssa.

Lisätietoja: Kohta 2.2. YVA-menettelyn soveltaminen yksittäistapauksessa