LIILA

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
LIILA

Lapset ja liikenne (LIILA)

Tutkimusryhmä

  • Jouko Tuomisto
  • Kristiina Mukala
  • Sari Alm
  • Pekka Tiittanen
  • Matti Jantunen
  • Raimo O. Salonen
  • Juha Pekkanen

Yhteistyötahot

  • Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV)
  • Kuopion Yliopisto

Yhdyshenkilö

  • Juha Pekkanen, puh: 017-201 368

Tausta

Liikenne vaikuttaa energiantuotannon ja teollisuuden päästöjä enemmän yhdyskuntailman laatuun hengitysvyöhykkeelle tulevista päästöistä johtuen. Liikennemäärät ovat jatkuvasti kasvanneet myös Suomessa ja tieliikenteestä onkin tullut terveyden kannalta merkittävin ilmansaasteiden lähde.

Tavoite

Selvittää päiväkoti-ikäisten lasten henkilökohtainen typpidioksidi- ja hiilimonoksidialtistuminen, tutkia vuodenaikaisen ja viikottaisen typpidioksidialtistumisen ja hengityselinoireiden välistä yhteyttä, vertailla eri altistumisen arviointimenetelmien ja hengityselinoireiden välisiä suhteita, tutkia henkilökohtaisen altistumismittauksen ja yhdyskunnan ilmanlaatuseurannan välistä yhteyttä.

Kuvaus

Tutkimukseen osallistui vuosina 1990-1991 yhteensä 246 (68 % kaikista lapsista) 3-6 vuotiasta lasta kahdeksasta helsinkiläisestä päiväkodista. Lapset kantoivat mukanaan henkilökohtaisia typpidioksidi- ja hiilimonok-sidimittalaitteita (NO2 ja CO). Lisäksi kyselylomakkeilla selvitettiin lasten terveydentilaa ja kotioloja. Lasten oireilua seurattiin päivittäin vanhempien täyttämän oirepäiväkirjan avulla. Osalta lapsista mitattiin iltaisin myös PEF-arvo. Keskustassa asuvat lapset altistuivat korkeammille NO2 pitoisuuksille kuin esikaupunkialueilla asuvat lapset. Korkeimmat CO pitoisuudet mitattiin lasten matkustaessa auton kyydissä. Keskustassa lapsilla oli merkittävästi enemmän yskää ja nuhaa kuin esikaupunkialueella. Henkilökohtaisen viikottaisen NO2 pitoisuuden ja yskän välillä todettiin yhteys, kun taas arvioitaessa altistumista taajaman ilmanlaadulla samanlaista yhteyttä ei havaittu.

Katso myös

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>