Koneluettava tiede

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Koneluettava tiede on idea tiedon jäsentämisestä tehokkaammin hyödynnettäväksi. Usein kutsutaan myös nimellä avoin tiede.

Kysymys

Mitä on koneluettava tiede ja miksi sellaista pitäisi tehdä?

Vastaus

Valtion sektoritutkimuslaitosten tehtäväksi annetaan koneluettavan tieteen tuottaminen. Tämä tarkoittaa perinteisten artikkelien, raporttien ja toimikuntien lisäksi työtä, jolla tuotetaan avoimia, systemaattisia, kritiikinkestäviä, kvantitatiivisia, koneluettavassa muodossa olevia todennäköisyysjakaumaestimaatteja yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta tärkeistä aiheista.

Esimerkkejä tämmöisistä voisivat olla vesivälitteisten infektioiden tautitaakka Suomessa, pienhiukkasten annosvaste tai kosteusvaurioituneiden rakennusten osuus. Nämä estimaatit esitettäisiin tarpeen mukaan jaoteltuna kuvaamaan pienempiä alaryhmiä, kuten eri mikrobeja, väestöryhmiä tai rakennustyyppejä.

Ideana olisi siis hyödyntää kaikki saatavilla oleva kritiikinkestävä tieto estimaatin pohjaksi. Tätä estimaattia jatkuvasti päivitettäisiin uuden tiedon ilmaantuessa, ja päivitystyö olisi nimenomaan sektoritutkimuslaitoksen tehtävä.

Koneluettavuus tarkoittaa sitä, että estimaattiin pääsee käsiksi avoimen rajapinnan kautta, kunhan vaan tietää muuttujan nimen. Estimaattia sitten voi käyttää omassa vaikutusarviointimallissa, tai siitä voi piirtää kuvaajia tai muita esitysmuotoja. Käyttäjän kannalta tärkeää on se, että tutkimuslaitoksen mielestä juuri tämä estimaatti on paras käytettävissä olevista, ja siksi tiedon kaiveluun, opiskeluun ja vertailuun ei tarvitse yksittäisen loppukäyttäjän uhrata aikaa.

Miksi tämmöistä pitäisi tehdä? Siksi, että tämmöinen toimintatapa tekisi tieteelle saman kuin Wikipedia teki tietosanakirjoille: ihmiskunnan resurssit suunnataan tehokkaammin ja järkevämmin tuottamaan tietoa, joka on helpommin kaikkien hyödynnettävissä. Tieteellinen artikkeli tai jopa omakielinen raportti on huono väline levittää tieteellistä tietoa jokapäiväiseen käyttöön yhteiskunnassa.

Katso myös

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja