Kohteellisuus

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kohteellisuus on yksi avoimen päätöksentekokäytännön kuudesta periaatteesta, joilla pyritään varmistamaan tietotyön sujuva ja tuloksellinen toteuttaminen. Kohteellisuus tarkoittaa sitä, että tietotyössä noudatetaan seuraavaa toimintamallia.

 • Työn tuotosta (raportti, julkaisu) varten avataan heti alussa verkkotyötilaan kohde eli pysyvä sivu, jolla on URL.
 • Työn tarkoitukseksi määritellään raportin kirjoittaminen kyseisellä sivulla annettujen kriteerien mukaisesti.
 • Kaikki työn tekemiseen liittyvä tieto (tausta-aineisto, keskustelut, suunnitelmat) tuodaan kohteeseen eli tuolle samalle sivulle, jolloin
  • kaikki osallistujat löytävät ajankohtaisen tiedon samasta paikasta,
  • tarve lähetellä tietoja esimerkiksi liitetiedostoina henkilöltä toiselle minimoidaan.
 • Tiedot jäsennetään aina seuraavan rakenteen mukaisesti:
  • Kysymys: Määrittelee työn tarkoituksen, tavoitteet ja rajauksen ja siten ohjaa työn tekemistä.
  • Vastaus: Varsinainen tietotuote eli raportti, joka suoraan vastaa annettuun tehtävään tai kysymykseen.
  • Perustelut: Kaikki se tieto, joka vaaditaan vakuuttamaan kriittinen lukija siitä, että tuotos on hyvä vastaus annettuun kysymykseen. Perusteluista kannattaa erikseen mainita:
   • Keskustelut, jotka ovat tyypillisesti joko a) sisältöä koskevia keskusteluja tai b) työn tekemistä koskevia keskusteluja eli ns. metakeskusteluja. Esimerkiksi työtä ohjaavan ryhmän kokousmuistot ovat tällaisia metakeskustelun palasia. Keskustelujen jäsentämiseen on olemassa omat ohjeensa.