Kieltenopetus

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kysymys

Miten lasten kieltenopetus pitäisi järjestää, jotta se antaisi mahdollisimman monipuoliset eväät tulevaisuuden haasteisiin?

Vastaus

Lasten kieltenopetus ekaluokalla: Opetellaan 30 vierasta kieltä. Painopiste ääntämisessä ja perussanastossa kiitos anteeksi päivää hauska tutustua numerot jne. Kaikki kielet opetellaan kirjoittamaan foneettisilla aakkosilla. Kieltä äidinkielenään puhuvia palkataan vieraileviksi apuopettajiksi, jotka erityisesti auttavat ääntämisessä ja toisaalta kertovat kyseisen maan kulttuurista. Suomessa on 50000 ekaluokkalaista eli 2500 ekaluokkaa. Opetusta pitää olla vähintään 100 tuntia vuodessa eli kolme vuosiviikkotuntia. Sen pitää painottua ensimmäiseen luokkaan mutta myös luokille 2-3. Ylemmillä luokilla fonetiikka sisällytetään muihin kieliin eikä sitä tarvitse erillisenä aineena opettaa. Sen sijaan muiden kielten opetusta pitää jatkaa lyhyinä kertauksina, joissa pääpaino on siinä että oppilaat käyttävät oppimiaan kieliä käytännön tilainteissa.

Opetustyöhön palkataan ertyisesti Suomessa runsaslukuisia kielivähemmistöjä kuten somaleja, venäläisiä, ruotsinkielisiä, kiinalaisia, arabeja jne. Kieltä opetellaan tutustumalla kulttuuriin ja sen keskeisiin piirteisiin, traditioihin ja lauluihin.