Keskustelu:Ympäristömelun vaikutuslaskentatiedot Suomi

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kommentti muista melulähteistä

Melualtistusta kuvataan kodin ulkopuolelle mallitetulla melutasolla. Siten altistumismittari ei huomioi altistumista sisätilojen melulähteille, työpaikoilla, liikenteessä tai esim. käytetyille musiikkisoittimille. Koska melutasot on arvioitu mallittamalla kunkin melulähteen osalta arvio kuvaa vain tästä lähteestä peräisin olevaa melua. Todellinen altistumine kotona sisällä poikkeaa käytetystä ulkomelutasosta huomattavasti, mutta annosvastefunktiot on määritetty käyttäen samaa altistuksen kuvaustapaa, joten tästä ei aiheudu terveysvaikutusten arvioinnin osalta virhettä (annosvasteet todellisen altistuksen osalta eivät ole tunnettuja) /OH 8.7.2009

Tarkennetut viitteet

Täydensin viitteitä 1-5 lisätessäni ne EBoDE dokumentaatioon; tässä ko. viitteet lisäyksilläni varustettuna/OH 8.7.2009

Tervonen J, Jylänki P, 2006. Meluntorjunnan valtakunnallisten linjausten hyödyt ja kustannukset. Suomen ympäristö 821. Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto. 49 pp.(Taulukko 4.9) http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=48907&lan=fi (accessed 8 July 2009) (Available from http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=300289&lan=FI)

Tiehallinto, 2004.. Yleisten teiden liikennemelu 2003. Tiehallinnon selvityksiä 47/2004. 40 pp. http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf/3200897-vyleistenteidenliikmelu.pdf (accessed 8 July 2009) (Available from http://finnralib.tiehallinto.fi/FIN/src?PBFORMTYPE=01002&TITLEID=15510&DATABASE=1&MAX=50&FILETYPE=HTML&PL=0&PROFILESET=FIN&SORT=3)

Liikonen L, Leppänen P, 2006. Altistuminen ympäristömelulle Suomessa. Tilannekatsaus 2005. Suomen ympäristö 809. (Taulukot 15-17 ja kpl 3.1.2).ISBN 951-731-357-8. 58 pp. (Available in three files from http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=302033&lan=FI)

Mikkonen K, Tuominen HT, 2001. Valtakunnallinen rautatieliikenteen melun suuruusluokkaselvitys. Ratahallintokeskuksen julkaisuja A 14/2001, Ratahallintokeskus, Liikennejärjestelmäyksikkö. 25 pp + 6 attachments. ISBN 952-445-063-1

YTV, 2001. Pääkaupunkiseudun rautateiden meluntorjuntaohjelma vuosille 2001-2020. PJS B 2001:13. 26 pp. + attachments. http://www.ytv.fi/NR/rdonlyres/6E42FBF5-F951-482D-9416-2064089F6EDA/0/rmelu_B2001_13.pdf (accessed 8 July 2009) (Available from http://www.ytv.fi/FIN/seutu_tulevaisuudessa/hlj/julkaisut/plj_julkaisut/2001/ratamelu_B2001_13.htm)