Keskustelu:Suomen Partiolaisten toimintakulttuuri

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Ylimääräinen jäsenkokous vaadittiin

Suomen Partiolaisten hallitus tiedottaa 19.3.2010 [1]

Kaksi partiopiiriä on toimittanut Suomen Partiolaisten hallitukselle kirjeen liittyen ylimääräisen jäsenkokouksen koollekutsumiseen. Suomen Partiolaisten hallitus on pyytänyt kyseistä kahta piiriä toimittamaan hallitukselle vielä pöytäkirjaotteet siitä piirihallituksen kokouksesta, jossa piirit asiasta ovat päättäneet.

Suomen Partiolaisissa päätösvaltaa käyttävät sen varsinaisina jäseninä olevat yksitoista partiopiiriä, joista yksi on valtakunnallinen Finlands Svenska Scouter r.f. Suomen Partiolaisten sääntöjen mukaan jäsenkokous on kutsuttava koolle, jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä Hallitukselta kirjallisesti pyytää. Jäsenkokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus, joka myös kutsuu koolle kokouksen. Jos ylimääräisen jäsenkokouksen koollekutsumisen edellytykset täyttyvät, hallitus harkitsee vielä kuulevansa Partioneuvostoa eli jäsenkokousten välillä ylintä päätösvaltaa käyttävää elintä, jossa ovat edustettuina järjestön kaikki varsinaiset jäsenet.

Kaksi piiriä perustelevat pyyntöään keskusjärjestön johtamiseen liittyvillä asioilla. Kaikkien partiopiirien edustajista koostuva Partioneuvosto on käsitellyt järjestön johtamiseen ja toimintakykyyn liittyviä asioita sen mm. kahdessa viime kokouksessa ja yksimielisesti todennut hallituksen nauttivan sen luottamusta ja kiittänyt hallitusta järjestön kehittämiseksi tehdyistä toimenpiteistä.


Heidi Jokinen

Ylimääräistä jäsenkokousta ei tarvita

Jakelu

 • Suomen Partiolaisten hallitus
 • Suomen Partiolaisten partioneuvoston puheenjohtaja ja partioneuvokset
 • Suomen Partiolaisten piirien piirinjohtajat

24.3.2010

Kaksi partiopiiriä (Hämeen Partiopiiri ja Järvi-Suomen Partiolaiset) on pyytänyt kutsumaan koolle ylimääräisen jäsenkokouksen arvioimaan keskusjärjestön johtamista 2009-2010 sekä erottamaan puheenjohtajat.

Keskusjärjestön puheenjohtajien ja hallituksen toimintaa on arvioitu kahdessa partioneuvoston kokouksessa laajasti (marraskuussa 2009 ja helmikuussa 2010). Kummankin kokouksen pöytäkirjasta on luettavissa, että hallitus on saanut partioneuvoston luottamuksen, eikä kohtiin ole jätetty eriäviä mielipiteitä.

Toteamme, että ylimääräinen jäsenkokous on tässä tilanteessa tarpeeton. Suomen Partiolaisten jäsenkokous järjestetään normaalin aikataulun mukaan jälleen marraskuussa 2010 ja tällöin voidaan arvioida järjestön johtamista kuluneen kaksivuotiskauden aikana.

Finlands Svenska Scouter r.f . puolesta Carla Westersund Partioneuvos

Kymenlaakson Partiopiiri ry Petteri Leinonen Partioneuvos

Lounais-Suomen Partiopiiri ry puolesta Aleksi Heikkilä Partioneuvos

Pohjanmaan Partiolaiset ry puolesta Laura Ritola Partioneuvos

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry puolesta Saara Heinänen Partioneuvos

Uudenmaan Partiopiiri ry puolesta Kim Setälä Partioneuvos

Adressi SP:n johtajille

Tuusulassa Ystävänpäivänä 14.2.2010 [2]

Jakelu

 • Suomen Partiolaisten puheenjohtajat Antti Tapanila ja Heidi Jokinen
 • Suomen Partiolaisten hallituksen jäsenet
 • Suomen Partiolaisten partioneuvoston puheenjohtaja Petteri Juusola
 • Suomen Partiolaisten partioneuvoston jäsenet
 • Piirinjohtajat


Hyvät vastaanottajat,

Me allekirjoittaneet Suomen Partiolaisten eri pesteissä toimivat/toimineet partiolaiset, luottikset olemme huolestuneena seuranneet viimeaikaisia tapahtumia ja haluamme tuoda esiin seuraavaa:

Viime syksynä hallitus on saanut työntekijöiltä kirjeet 2.11.2009 ja 17.12.2009. Lisäksi työntekijät ovat lähettäneet hallitukselle ja neuvostolle kirjeen 9.2.2010. Kirjeissä työntekijät ovat tuoneet esille huolensa työyhteisönsä toimintaedellytysten vaikeutumisesta. Lisäksi on kiinnitetty huomiota työntekijöiden ja luottisten välisiin pelisääntöihin. Viimeisen vuoden aikana on työntekijöiden vaihtuvuus ollut merkittävän suuri. Viime syksynä kv-sihteerin irtisanoutumisen kärjistynyt tilanne on näkynyt luottiksille P-asemalta saatavan tuen ja palvelujen heikentymisenä. Hallitus ei ole ryhtynyt riittäviin toimiin asian ratkaisemiseksi, eikä luottiksia ole tilanteesta tiedotettu.

Saimme lukea Liisa Sahin työsuhteen päättymisestä partio.fi sivuilta lauantaina 6.2. Tämän jälkeen luottikset ovat olleet tiedottamisessa Facebookin ja eri uutistoimistojen ja sanomalehtien tiedotuksen varassa. Luottiksille ei ole hallitus, hallituksen jäsenet tai vt. toiminnanjohtaja tiedottanut tapahtuneesta mitään.

Huolestuneena olemme seuranneet tämän tapahtuman jälkimaininkeja ja Suomen Partiolaisten työntekijöiden jaksamista. Useampi työntekijä on sairaslomalla ja työssä olevin työntekijöiden jaksaminen ei ole kohdallaan. Tilanteen jatkuminen heikontaa luottisten Partioasemalta saamaa tukea ja palveluja, joita erityisesti tarvitaan partioliikkeen täyttäessä 100 vuotta.

Haluamme myös ilmaista tukemme muiden työntekijöiden ohella myös Liisa Sahille. Mielestämme hänen poislähtönsä Suomen Partiolaisten toiminnanjohtajan tehtävistä on suuri menetys suomalaiselle partioliikkeelle. Mielestämme Liisa Sahin toiminta Suomen Partiolaisten toiminnanjohtajana on ollut partion tavoitteiden ja päämäärien mukaista. Hänen lähtönsä on jättänyt paljon avoimia kysymyksiä syistä ja seurauksista auki.

Olemme myös kuulleet SP:ssä suoritetusta erityistilintarkastuksesta. Tilintarkastuksen yhteenvedossa on todettu: ”…tekemässämme tarkastuksessa ei tullut esiin varsinaisia väärinkäytöksiä tai sääntörikkomuksia.” Tämä tilintarkastusraportti tulisi käsitellä koko laajuudessaan avoimesti. Yhteenveto jättää paljon kysymyksiä auki. Mitkä ovat olleet ne havainnot, jotka eivät ole varsinaisia väärinkäytöksiä, mutta havaintoja kuitenkin. Tilintarkastushavaintojen tulisi olla avoimesti käsittelyssä toiminnan kehittämisen perustana.

Luottiksille on viestitty SP:n tiukasta talouden hoidosta. Olemme ohjeiden mukaan pyrkineet karsimaan kulujamme ja toimimaan säästävästi. Samaan aikaan hallitus kuitenkin käyttää ohi hyväksytyn budjetin suuria summia rahaa Liisa Sahin työsuhteen päättämiseen, uusiin rekrytointeihin, työterveys ja konsulttikuluihin, jotka johtuvat hallituksen huonosti hoidetusta henkilöstöpolitiikasta.

Asioiden hoitamiseksi hallitus on tehnyt keskinäisen salassapitosopimuksen. Avoimuuden puute ja asioiden salailu ongelmien hoitamisessa herättää kysymyksen onko hallitus toimissaan oikealle tiellä ja kykeneekö hallitus hoitamaan sille uskottua tehtävää.

Me luottikset emme voi toimia aatteellisessa järjestössä, jota johdetaan näin epäreilusti, rikkoen kaikkia periaatteitamme. Pelkonamme on se, että hallituksen politiikka ja toimintatapa tuhoaa järjestömme toimintakyvyn, joka on jo huomattavasti heikentynyt.

Kaiken kaikkiaan mielestämme hallituksen ja neuvoston toiminta viimeisen puolen vuoden aikana on aiheuttanut partion maineelle peruuttamattoman kolhun. Partion maine avoimena, oikeudenmukaisena aatejärjestönä on kärsinyt. Nyt olisi aika kantaa vastuu vahingoista ja ryhtyä toimiin maineen palauttamiseksi.

 1. Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä välittömästi Suomen Partiolaisten työntekijöiden työedellytysten palauttamiseksi ja miten hallitus rakentaa luottamuksen henkilökunnan kanssa?
 2. Milloin ja miten hallitus aikoo tiedottaa luottiksia tapahtuneesta? Miten varmistetaan oikea tiedonkulku?
 3. Miten hallitus aikoo huolehtia partiontyöntekijöiden jaksamisesta ja toiminnan edellytyksistä? Miten henkilökunta selviää tästä kriisistä?
 4. Mitä toimenpiteitä käynnistetään eri toimialoilla jotta varmistetaan työedellytysten ja motivaation säilyminen luottiksilla?
 5. Kuka kantaa tästä viime kädessä vastuun?

Tuusulassa 14.2.2010

Lauri Untamo Tuusula Koulutusjohtaja WAGGGS, WOSM


Kirje SP:n hallitukselle

Viimeaikaiset tapahtumat Suomen Partiolaisten toiminnassa ovat saaneet Suomen Partiolaisten luottamushenkilöt liikkeelle. Lähestymme Suomen partiolaisten hallitusta ja partioneuvostoa kirjeellä, jossa tuomme huolemme esiin. Ystävänpäivänä 14. helmikuuta 2010 tehty varsinainen kirje on ollut tämän adressin allekirjoittaneille nähtävillä. Joten älä allekirjoita tätä adressia näkemättä varsinaista kirjettä. Toivomme Suomen Partiolaisten hallituksen seuraavassa kokouksessaan 18. helmikuuta 2010 ryhtyvän viimeistään tämän yhteydenoton perusteella toimiin.

Viitaten 14.2 tehtyyn kirjeeseen SP:n hallitukselle, me allekirjoitamme sen.

! # Nimi Paikkakunta Pesti Kirjoitushetki
1 Timo Hupponen Järvenpää Ohjelmajohtaja Kilke 14.2.2010 13:23
2 Allekirjoittaja ei sallinut nimeään julkaistavan netissä
3 Katja Kirjalainen Mikkeli LPKJ 14.2.2010 14:12
4 Miikka Ristimäki Nokia 14.2.2010 14:49
5 Allekirjoittaja ei sallinut nimeään julkaistavan netissä
6 Allekirjoittaja ei sallinut nimeään julkaistavan netissä
7 Riikka Tammivuori Lahti Koulutusministeri 14.2.2010 16:10
8 Kaisa Kauppinen Mikkeli J-SP viestintäryhmä 14.2.2010 16:23
9 Jenni-Mari Marsch Helsinki 14.2.2010 16:49
10 Mika Kröger Iisalmi Kilke: Lapa II:n johtaja 14.2.2010 17:12
11 Jari Korhonen Vehmersalmi J-Sp Koulutusohjaaja 14.2.2010 17:48
12 Laura Grönlund Helsinki Koulutusvaliokunnan jäsen, Ko-Gi-ryhmän pj 14.2.2010 17:50
13 Katja Jäntti Turku Lpkj-tapaamisen johtaja 14.2.2010 17:55
14 Katja Kuusela Espoo 14.2.2010 18:15
15 Leena Talaja Helsinki partionjohtaja 14.2.2010 18:19
16 Allekirjoittaja ei sallinut nimeään julkaistavan netissä
17 Saila Sipilä Turku Kilke: Raffun muonitusmestari 14.2.2010 18:50
18 Samuli Bergman Turku kouluttaja, Value Based Leadership -kurssi 14.2.2010 19:00
19 Anne Bergman Turku 14.2.2010 19:01
20 Allekirjoittaja ei sallinut nimeään julkaistavan netissä
21 Sirpa Frisk Tuusula 14.2.2010 19:24
22 Tuomo Huhtala Vaajakoski koulutusohjaaja 14.2.2010 19:28
23 Satu Huhtala Vaajakoski alueohjaaja 14.2.2010 19:29
24 Hannu Rättö Siilinjärvi National Jota Cordinator 14.2.2010 19:43
25 Emmi Hanhikoski Jyväskylä 14.2.2010 20:15
26 Martti Wilhelms Jyväskylä koulutusohjaaja 14.2.2010 20:31
27 Naana Marttila Lahti 14.2.2010 20:39
28 Seija Piipponen-Pekkola Kotka 14.2.2010 20:41
29 Soile Mastola Jyväskylä 14.2.2010 20:53
30 Anja Kahanpää Kirkkonummi WOSM Gender Unit 14.2.2010 20:55
31 Outi Ylinen Kotka Satunnaisia 14.2.2010 21:05
32 Anne Jalkanen Kuopio 14.2.2010 21:09
33 Pekka Järvenpää Jyväskylä partiojohtaja 14.2.2010 21:10
34 Hanna-Marika Mitrunen Tampere 14.2.2010 21:11
35 Annukka Liikanen Kangasniemi 14.2.2010 21:17
36 Hannu Fagerlund Hämeenlinna Alueministeri 14.2.2010 21:18
37 Jupo Lares Helsinki Ko-Gi -kurssin johtaja, NHQ -joukkueen johtoryhmän jäsen 14.2.2010 21:19
38 Jenni Pinomäki Lieto 14.2.2010 21:23
39 Satu Niemi Mikkeli Kilke Lapa alaleirin toimisto,estari 14.2.2010 21:34
40 Tiia Hintsa Jyväskylä Koulutusministeri 14.2.2010 22:06
41 Jouko Näsänen Kaarina 14.2.2010 22:13
42 Kirsi Könönen Joensuu alueohjaaja /lpk-jaos pj 14.2.2010 22:16
43 Essi Hämäläinen Kontiolahti 14.2.2010 22:19
44 Kari Huttunen Jyväskylä 14.2.2010 22:26
45 Anna Munsterhjelm Espoo 14.2.2010 22:31
46 Varpu Vidgren Kuopio LPKJ 14.2.2010 22:41
47 Jouni Tuomisto Kuopio pj 14.2.2010 22:43
48 Jukka Hintikka Helsinki 14.2.2010 22:48
49 Allekirjoittaja ei sallinut nimeään julkaistavan netissä
50 Olli Happonen Siilinjärvi lpkj 14.2.2010 22:58
51 Laura Saarikoski Helsinki 14.2.2010 23:26
52 Masa Pirhonen Lohja pj 15.2.2010 00:34
53 Pirjo Riittinen Hirvensalmi Seikkailijajoukkueen sampo, läntisen alueneuvoston pj., alueohjaaja 15.2.2010 07:43
54 Jukka Väisänen Lapinlahti JSP:n Itäisen ja Pohjoisen alueneuvoston pj, alueohjaaja 15.2.2010 08:24
55 Seppo Jonninen Kajaani AO 15.2.2010 08:29
56 Asko Laukkanen Mikkeli Piirin talousministeri 15.2.2010 08:34
57 Mari Murto Karkkila 15.2.2010 08:37
58 Toni Konttinen Espoo Nuuksion vara aluevastaava 15.2.2010 08:38
59 Allekirjoittaja ei sallinut nimeään julkaistavan netissä
60 Tiina Kovalaine Kontiolahti partiojohtaja 15.2.2010 09:08
61 Satu Kokko Espoo 15.2.2010 09:08
62 Marianna Kauriala Turku 15.2.2010 09:09
63 Anne Toukonen Turku 15.2.2010 09:17
64 Valteri Salmi Hyvinkää 15.2.2010 09:29
65 Tero Tähtinen Tuusula 15.2.2010 09:30
66 Elli Jokinen Rajamäki 15.2.2010 09:30
67 Hannele Varhee Helsinki Partiopoukaman hoitokunnan jäsen 15.2.2010 09:43
68 Matti Tähtinen Ristiina 15.2.2010 10:09
69 Signe Jauhiainen Jyväskylä 15.2.2010 10:15
70 Kati Rosendahl Lehmo alueministeri J-SP 15.2.2010 10:24
71 Janne Mäyrä Muurame VBL-kurssilainen, Partionjohtaja 15.2.2010 10:24
72 Sari Rautapää Pirkkala Kilke: Tuikku Alaleirin johtaja 15.2.2010 10:28
73 Joni Pinomäki Lieto Turvallisuusjaosto, Lounais-Suomen partiopiiri 15.2.2010 10:29
74 Allekirjoittaja ei sallinut nimeään julkaistavan netissä
75 Seppo Ranta-aho Helsinki 15.2.2010 10:52
76 Miia-Liisa Pulkkinen Espoo 15.2.2010 10:53
77 Annakaisa Leussu Joensuu Lpkj, J-SP:n kisajaoksen jäsen 15.2.2010 11:00
78 Allekirjoittaja ei sallinut nimeään julkaistavan netissä
79 Jenni Ahlstedt Ylöjärvi VJ-lehden entinen toimittaja 15.2.2010 11:27
80 Mia Laurikainen Helsinki 15.2.2010 11:49
81 Hans Gylling Pori Hoitokunta jäsen 15.2.2010 12:53
82 Pekka Piirainen Helsinki 15.2.2010 13:17
83 Lasse Pikkarainen Kajaani 15.2.2010 13:17
84 Heli Kaipiainen Alapitkä lpk:n sihteeri 15.2.2010 14:15
85 Niina Johansson Vantaa 15.2.2010 14:30
86 Allekirjoittaja ei sallinut nimeään julkaistavan netissä
87 Hanna Mari Muikku Rauma koulutusohjaaja 15.2.2010 15:45
88 Allekirjoittaja ei sallinut nimeään julkaistavan netissä
89 Pekka Uurto Sastamala Koulutusohjaaja/Häme 15.2.2010 16:11
90 Allekirjoittaja ei sallinut nimeään julkaistavan netissä
91 Jaakko Nuottokari Helsinki 15.2.2010 17:39
92 Taina Asikainen Jyväskylä 15.2.2010 18:25
93 Mikko Lääperi Espoo Partiojohtaja, Ko-Gi 103 staabi 15.2.2010 18:35
94 Tiina Haapalainen Tuusula 15.2.2010 19:56
95 Kirsi-Marja Rytsälä Nousiainen lpkj 15.2.2010 20:01
96 Johannes Leppävuori Kuopio J-SP Vaeltajien ohjelmaohjaaja 15.2.2010 20:22
97 Jaana Hakulinen Joensuu Lpkj 15.2.2010 20:27
98 Kati Palsanen Espoo Kilke, tarpojapäällikkö 15.2.2010 20:33
99 Jaakko Pirttikoski Sastamala Viestintäministeri 15.2.2010 20:58
100 Niina Lappalainen Helsinki 15.2.2010 21:17
101 Rilli Lappalainen Helsinki Woomal-yhteistyöryhmän jäsen 15.2.2010 21:20
102 Juha nurmi Tuusula Uudenmaanpiirin eräryhmä 15.2.2010 21:26
103 Inka Koskenvuo Helsinki 15.2.2010 22:16
104 Nana Luoma Piikkiö Aluevaliokunnan jäsen, L-SP:n aluejaoston puheenjohtaja 15.2.2010 22:19
105 Laura Netshajev Kuopio Partiojohtaja 15.2.2010 22:25
106 Janne Strömmer Tampere 15.2.2010 22:32
107 Allekirjoittaja ei sallinut nimeään julkaistavan netissä
108 Allekirjoittaja ei sallinut nimeään julkaistavan netissä
109 henna muukkonen tuusula 15.2.2010 22:47
110 Nalle Velling Mikkeli partiojohtaja 15.2.2010 23:04
111 Veera Hatakka Helsinki lippukunnanjohtaja 15.2.2010 23:07
112 Maarit White Leaz, France partiojohtaja 15.2.2010 23:20
113 Juha Rautiainen Kuopio Venäjä-ryhmä pj. 16.2.2010 09:09
114 Väinö Teittinen Espoo Kilke, Erä 16.2.2010 09:33
115 Teija Vilkkilä Siilinjärvi lippukunnan varajohtaja 16.2.2010 09:35
116 Allekirjoittaja ei sallinut nimeään julkaistavan netissä
117 Anja Hänninen Helsinki partiojohtaja 16.2.2010 11:21
118 Maria Nikkari Turku L-SP:n Luottisryhmän jäsen 16.2.2010 11:58
119 Marika Valve Vuorentausta KO 16.2.2010 12:42
120 Elina Koskela Helsinki 16.2.2010 14:47
121 Tuuli Hongisto Jyväskylä 16.2.2010 15:10
122 Ari Toivonen Vantaa 16.2.2010 17:42
123 Johanna Järä Ylöjärvi 16.2.2010 18:11
124 Jari Lampinen Ristiina Lippukunnanvarajohtaja, hallituksen sihteeri 16.2.2010 18:55
125 Allekirjoittaja ei sallinut nimeään julkaistavan netissä
126 Hannu Keränen Sonkajärvi viestintäministeri 16.2.2010 19:21
127 Minna Savo Turku partiojohtaja 16.2.2010 19:57
128 Paavo Heiskanen Helsinki 16.2.2010 23:57
129 Verneri Louhivuori Helsinki Partioylijohtaja 17.2.2010 11:59
130 Teemu Ronkainen Muurame Lippukunnanjohtaja 17.2.2010 13:28
131 Marja Suomela Helsinki Partiopoukaman hoitokunnan pj. 17.2.2010 13:30
132 Allekirjoittaja ei sallinut nimeään julkaistavan netissä
133 Mia Salmelainen Jakokoski Partiojohtaja 17.2.2010 19:45
134 Sini Liukkonen Seinäjoki 17.2.2010 20:40
135 Harri Numminen Lahti 17.2.2010 22:37
136 Anna von Zansen Helsinki Kilke kyläpäällikkö, alueohjaaja 17.2.2010 22:41
137 Niina Zuiccis Kivikero Helsinki 17.2.2010 22:42
138 Kalle Tuomola Tampere vanha käpy 17.2.2010 23:20
139 Tuomo Pesonen Kärsämäki SM-PT-valvoja 18.2.2010 00:34

Antti Tapanilan vastaus adressiin

Lauri Untamo kirjoitti:

Kiitos kaikille allekirjoittaneille. Lähetin kirjeen jakelussa mainituille. Puheenjohtaja vastasi:

----------------------

Hei,

Kiitos viestistä! Ilmoitan, että se on saapunut perille. Palaute on aina tervetullutta, oli se sitten positiivista tai negatiivista. Molempia on tullut hallitukselle myös viestissäsi mainittujen seikkojen tiimoilta.

Ystävällisin terveisin,

Antti

----------------------

Lauri Untamo (Tuusula, 21.2.2010 18:57) [3]

Keskustelua adressista Adressit.com-sivulla

Adressista käyty keskustelu

Miten keskusteluja luetaan ja käydään

Faktakeskustelu: .
Aloitusväite: Keskustelusta on säästetty ne väitteet ja arvoarvostelmat, jotka liittyvät SP:n toimintakulttuuriin:

Ratkaisuvaihtoehtoja:

 • Adressi ei auta SP:n (mahdollisessa) kriisitilanteessa.
  • Asioiden hoitamiseen on olemassa parempia ja oikeampia väyliä kuin adressi.
 • Partioneuvosto on tärkein toimija selvittämään hallituksen tekosia ja tekemättä jättämisiä. Ja se on hallituksen tukemisen lisäksi käskenyt sen suorittaa toimenpiteitä.
  • Ensisijainen vaikuttamisen väylä on demokraattisesti valittujen partioneuvosten kautta.
 • Huhujen mukaan adressin puuhaihmisillä on työn alla jotain muita demokraattisen vaikuttamisen keinoja (ylimääräinen kokous ym).
 • Partiossa jokainen on vastuussa, ja voi siten itse tehdä työtä asian eteen.


Tehtyjä toimenpiteitä:

 • Joidenkin viimevuotisten hallituksen jäsenten kesken olemme tänään toimittaneet PN:lle pyynnön tarttua Keskustoimiston hyvinvointitilanteeseen. (Merja Ranta-aho, Helsinki, 18.2.2010 01:23)
 • Vuoden 2009 aikana hallituksessa ei käyty keskusteluja, joiden perusteella toiminnanjohtajan työsuhteen päättäminen olisi merkinnyt puuttumista kirjeessä mainittuihin ongelmiin. (Merja Ranta-aho, Helsinki, 18.2.2010 01:23)
 • SP:n hallitus on tiedottanut toimenpiteistään (varsin kattava lista asioita) ja näkemyksistään.
 • Piirit ovat yksimielisesti Partioneuvostossa ilmaisseet tukensa hallituksen linjalle ja toimenpiteille tässä kriisissä.
 • PäPa on omassa intranetissään käynyt asiasta avointa keskustelua. Myös PäPan piirihallitus on ottanut asiaan kantaa.
 • Partioneuvosto laati hallitukselle asioiden ratkaisemiseksi toimenpidelistan (liite § 72 b), joka on salainen partioneuvoston PN1/10 kokoukseen asti työrauhan säilyttämiseksi.


Tilannearvioita:

 • Luottisten toimintaedellytysten heikentyminen on huolestuttavaa.
 • Kirjeessä mainitut asiat ovat todellisia ongelmia.
 • Keskustoimiston henkilöstön hyvinvointitilanne on kärjistynyt sietämättömäksi. Ydinkysymykset liittyvät luottisten ja toimihenkilöiden työskentelysuhteeseen.
 • Työntekijät tuskin kokevat tätä adressia negatiivisena asiana tai stressiä lisäävänä.
 • Neuvosto ei ole ollut (vielä) se avoin, julkinen ja demokraattinen keskusteluelin kuin ehkä haluaisimme.


Avoimuus

 • Pitäkäämme demokratian, ilmaisuvapauden, avoimuuden ja läpinäkyvyyden viiriä korkealla myös tulevassa, yhteisessä järjestössämme. Se on lopulta meidän kaikkien velvollisuus, riippumatta asemastamme järjestössä.
  • Avoin keskustelu, ei syyllistämiseen tähtäävät kirjeet, on se ratkaisu eteenpäin.
  • Avoimuuden ja suoraselkäisyyden kannattajana toivoisin, että partion politiikka olisi julkista ja ihmiset rehellisiä tavoitteistaan.
  • Jos jokin asia on sanomisen arvoinen partioneuvostossa, on se sanomisen arvoinen myös julkisuudessa.
 • Jos on tarve salata asioita, kuten henkilösuojan takia, silloin pitäisi salata ainoastaan ne asiat. Ja kertoa muut.
 • Tällainen salaileva toiminta antaa hyvää kasvupohjaa mitä uskomattomimmille huhuille kentällä ja näkemyksille asioiden tilasta, josta hyvänä todistuksena kaikki tämänkin vetoomuksen allekirjoittaneet partiolaiset. Jos ei anneta oikeita tietoja, silloin uskotaan mitä vääriä tai epämääräisiä juttuja tai huhuja.
 • Keskustelukulttuuri on asia joka kehittyy itsestään, sille voidaan "ylhäältä" ainoastaan antaa hyviä syötteitä ja pohjia, jotka tässä asiassa partioneuvosto on ajoissa jättänyt hoitamatta, PäPa ja hallitus hoitaneet liian myöhään (mutta parempi myöhään kuin ei...)
 • Palaute on aina tervetullutta, oli se sitten positiivista tai negatiivista. Molempia on tullut hallitukselle myös viestissäsi mainittujen seikkojen tiimoilta. (Antti Tapanila)


Partiodemokratian toiminta

 • Partioneuvosto on eräs järjestelmämme heikoista pisteistä; käytössä on paljon (eniten koko partiossa?) valtaa, koska pestiin yhdistyy piirin puheenjohtajuus ja partioneuvoston jäsenyys. Mielestäni liikaa liian pienelle joukolle tekemistä ja vastuuta.
 • Olennaisena poliittisen edustajan pestiin kuuluu nähdäkseni, että:
  1. hänet valitaan demokraattisesti
  2. hänen linjansa ja näkemyksensä valintahetkellä ovat julkisessa tiedossa
  3. hänen toimintansa edustajana helposti julkisesti seurattavissa (hän esiintyy julkisuudessa, selittää ja avaa näkemyksiään, tiedottaa omista äänestyspäätöksistään ja niiden perusteista jne., käy keskustelua)
  4. hän vastaanottaa kannustavaa tai rakentavaa palautetta toiminnastaan ja voi korjata näkemyksiään ja linjojaan (edellisen kohdan avulla)
  5. hänen äänestäjänsä voivat palkita hänet jatkokaudella tai osoittaa tyytymättömyytensä vaihtamalla edustajansa
  6. äärimmäisessä tapauksessa, esimerkiksi skandaalin tai luottamuspulan vuoksi, hänen valitsijansa voivat hänet vaihtaa kesken kauden
 • Jos arvioisi kohtien toteutumista (omasta subjektiivisesta näkökulmastani) partioneuvoston osalta, niin kohta 1. toteutuu kohtuullisesti, kohta 2. heikosti, kohta 3. ei ollenkaan, kohta 4. kohtuullisesti, kohta 5. hädin tuskin ja kohta 6. ei ole toteutunut kertaakaan.
 • Toimiva demokraattinen järjestelmä edellyttää kohtien 1.-6. toteutumista nykyistä paremmin.
 • Neuvokset tyypillisesti keskustelevat / linjaavat hallitustensa kanssa asioista, vaikkakin heidät on valittukin henkilöinä.
 • Partioneuvos on vastuussa ensisijaisesti piirinsä jäsenille toiminnastaan piirinsä poliittisena edustaja, jolloin hänen tulee viestiä toiminnastaan julkisuudessa, rooli on siis partion "kansanedustajan" rooli.

Lopetusväite: Ratkaisua ei ole vielä löytynyt eikä keskustelu ole loppunut.

(Kunhan keskustelu ratkeaa, lopetusväite pitäisi päivittää tähän keskusteluun viittaaville sivuille.)

Väittely:
1 Väittämät on esitetty adressit.com-sivuston SP-adressista käydyn keskustelun yhteydessä 15.2.-3.3.2010. Esittäjän nimi löytyy alkuperäisestä keskustelusta ja on jätetty näkyviin vain, jos se on olennaista väitteen tulkinnan kannalta. --Jouni 23. maaliskuuta 2010 kello 19.29 (UTC)

Liisa Sahi erotettiin

Tästä asiasta ei ole uutista SP:n omilla nettisivuilla [4] (tarkistettu 22.3.2010).

Partiolaisten toiminnanjohtaja vaihtui yllättäen

Entinen toiminnanjohtaja Liisa Sahi ja puheenjohtaja Antti Tapanila eivät kommentoi Sahin työsuhteen päättymisen syitä. Turun Sanomien tietojen mukaan potkujen syynä olivat henkilökohtaiset ristiriidat. Tapanila painottaa, että mistään väärinkäytöksistä ei ole kyse. Hän toteaa myös, etteivät henkilökohtaiset ristiriidat yleensä ole merkityksellisiä ja ettei tiedä, mitä niillä nyt tarkoitetaan. Toiminnanjohtaja lähti Suomen partiolaisista myös edellisen puheenjohtajan kaudella. Viime syksynä järjestöstä puolestaan erosi kansainvälisten asioiden sihteeri, koeajalla omasta aloitteestaan, sanoo Tapanila.

Tuomas Rimpiläinen, STT

Source: Publication Date: Turun Sanomat 2010-02-09 [5]

Partiolaisten toiminnanjohtaja astui syrjään

Liisa Sahi ehti toimia maan suurimman nuorisojärjestön toiminnanjohtajana kolme vuotta ennen kuin erimielisyydet johtivat toiminnanjohtajan vaihtumiseen. Hallituksen puheenjohtaja Antti Tapanila korostaa, ettei kyse ole mistään väärinkäytöksistä. Ongelmia on ollut lähinnä hallituksen ja palkatun johdon väleissä. Partio täyttää tänä vuonna Suomessa sata vuotta.

Source: Publication Date: Helsingin Sanomat 2010-02-10 [6]