Keskustelu:Sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsaus 2014

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kirjoitusohje (kesä 2014)

Tulevaisuuskatsaus -tekstit valtioneuvoston yhteisin linjauksin.

Kaikki ministeriöt laativat tulevaisuuskatsauksen yhteisesti sovittujen linjauksien ja rakenteen mukaisesti omiin julkaisusarjoihinsa. Katsauksista tavoitellaan yhdensuuntaisia, koska se vaikuttaa merkittävästi katsausten käytettävyyteen poliittisten toimijoiden kannalta jos he käyvät läpi useamman hallinnonalan katsauksen.

STM:ssä toimitetaan teksti: 1 sivu / teema Liisa Heinämäelle viimeistään 20.8.2014.

HUOM: Perustelumuistioita voi toimittaa siinä määrin kuin katsotaan tarpeelliseksi, mutta varsinaiseen tulevaisuuskatsaukseen niitä ei sisällytetä, joten niiden muotoilu ja aikataulu on vapaampi. Käytettävyyden vuoksi on kuitenkin syytä kohdentaa ne STM:n teemoihin ja sisältöihin.

Valtioneuvoston yhteisiä ohjeita kirjoittajille 17.6.2014 pidetyn kansliapäällikkökokouksen linjauksista (UR/PAY/VNK):

Ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset: sisältö ja visuaalinen yhdenmukaisuus

 • Valmiiden hallitusohjelmatyyppisten kirjausehdotusten sijaan kirjoitetaan näkemyksiä ja analyysia siitä minkälaisia muutos- ja päätöksentekotilanteita seuraavalla hallituksella on tulossa eteen.
 • Vältetään valmista hallitusohjelmatekstiä, ei luetella toimeenpantavia ohjelmia tai laadittavia strategioita
  • Esimerkiksi ”tällainen on asian kulku, näin voisi ratkaista, näin tehty muualla”-tyyppisesti
 • Toivotaan vaihtoehtoisia ratkaisuja
  • VNK kuvaa hyväksi esimerkiksi esim. OKM tarjoaa ”toimintavaihtoehtoja” ja YM:llä on ”mahdollisia ratkaisuja”. Myös vaihtoehtoisia kehityskulkuja on esitetty
 • VNK:n yhteenvetoon voidaan liittää myös linkkejä

VNK:n analyysi tulevaisuuskatsauksista ja tulevaisuuskeskustelun ylläpito loppuhallituskaudella: yhteiset teemat

 • Analyysi rakentuu alla olevien teemojen ympärille, keskiössä se miten eri ministeriöt näkevät niiden kehittymisen ja vaihtoehdot, eli mikä on kunkin ministeriön näkökulma eteen tulevissa muutos- ja päätöksentekotilanteissa:
  • Kestävä kasvu
  • Hyvinvointi
  • Luottamus
  • Turvallisuus
  • Tuottavuus

Kirjoittamisohjeistus tarkentunee prosessin edetessä

 • Kaikkien ministeriöiden yhteisissä kokouksissa ja VNK:ssä prosessia seurataan ja täsmennetään.

Markkinointikirje

----#: . Hyviä pointteja, mutta pitää tiivistää. Hyvin lyhyt esittely ja kaikkin tärkeimmät argumentit alkuun ja lisäselvennystä tarvittaessa sen jälkeen? --Mikko Pohjola (keskustelu) 8. elokuuta 2014 kello 07.18 (UTC) (type: truth; paradigms: science: comment)

Mitä pitäisi sanoa, jotta sosiaali- ja terveysministeriön väki saataisiin työstämään tulevaisuuskatsaustaan avoimesti Opasnetissä?

Opasnet-verkkotyötila (http://fi.opasnet.org) on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä wikipohjainen nettisivusto, jonka tarkoituksena on kerätä, jäsentää ja jakaa yhteiskunnallista päätöksentekoa koskevaa tietoa. Se on avoimesti ja ilmaiseksi kaikkien käytettävissä.

THL tarjoaa Opasnet-verkkotyötilaa sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsauksen kirjoituspaikaksi. Opasnetissä voidaan

 • kirjoittaa tulevaisuuskatsauksen teematekstit ja taustamuistiot,
 • jakaa liitetiedostot ja muu materiaali,
 • kerätä kommentteja asiantuntijoilta,
 • avainsanoittaa tekstiä ja tehdä sisällönanalyysiä,
 • laskea kustannusvaikutuksia ja kuvata näitä graafisesti selaimella toimivilla laskentamalleilla,
 • linkata sisältöjä joihinkin muihin tulevaisuuskatsauksiin.

Tästä toimintatavasta on useita etuja:

 1. Yhteiskirjoittaminen on tehokkaampaa, kun ei tarvitse hallita ja yhdistellä eri versioita eikä lähetellä niitä sähköpostina kaikille osallistujille.
 2. Opasnetissä on jo nyt toteutettu tai päätetty toteuttaa useita tulevaisuuskatsaustöitä:
  • Sosiaali- ja terveysministeriön katsauksen teema 5 (Ympäristö terveyden ja hyvinvoinnin voimavaraksi) kirjoitetaan Opasnetissä elokuun aikana.
  • Liikenneministeriön tulevaisuuskatsauksen kansalaiskuuleminen toteutettiin Opasnetissä toukokuussa, ja sen jälkeen sen sisältöä on siellä myös jatkotyöstetty. Tähän järjestelyyn oltiin tyytyväisiä (kansliapäällikkö Harri Pursiainen mm. kirjoitti aiheesta blogin).
  • Myös ympäristöministeriön tulevaisuuskatsaus kansalaiskommentteineen on Opasnetissä ja sen sisältöä on siellä jatkojäsennetty. (Kirjoittaminen toteutettiin muualla.)
 3. Opasnetin käyttö on ilmaista.
 4. THL tarjoaa työhön käyttötukea, ja osallistujat voivat pyytää apua käytännön onglelmiin. Osallistujat voivat esimerkiksi kirjoittaa omat tekstipätkänsä haluamallaan tavalla ja toimittaa ne esim. sähköpostilla, jolloin THL liittää ne kokonaisuuteen.
 5. Aiheesta voi käydä asiantuntijoiden kanssa keskustelua jo asiaa ja sisältöä työstettäessä.
 6. Sisältöä on helppo linkata muihin Opasnetissä oleviin materiaaleihin kuten liikenne- ja viestintäministeriön sekä ympäristöminsteriön tulevaisuuskatsaukseen.
 7. Liikenneministeriö innostui toimintatavasta ja pyrkii yhdessä THL:n kanssa myymään Opasnettiin kirjoittamisen ajatuksen valtioneuvoston kanslialle koskien kaikkia tulevaisuuskatsauksia.
 8. Opasnettiin on suunnitteilla budjetointityökalu jonka avulla voidaan sitten kerätä ja kuvata kustannusvaikutuksia yli ministeriörajojen kunhan katsausten kustannusarviot täsmentyvät.
 9. Opasnetissä oleville tulevaisuuskatsauksille on tehty sisällönanalyysiä kuten avainsanoittamista jatkotyöstön helpottamiseksi. Tätäkin mielellään tehdään uusille sisällöille. Suuremmista jatkotöistä kuitenkin sovitaan erikseen ja ne toteutetaan erillisrahoituksella kuten LVM on tehnyt.
 10. Avoin toimintamalli, jota Opasnetissäkin käytetään, on nykyisin suosiossa ja tuntuu lähitulevaisuudessa muuttuvan välttämättömyydeksi.

Olisi eduksi toteuttaa kaikki sosiaali- ja terveysministeriön teemat (eikä vain ympäristö) tällä tavalla jolloin saadaan paras synergia. Jos työskentelyssä on osia, joita ei haluta avata julkisiksi, voidaan ne piilottaa salasanan taakse työskentelyryhmän käyttöön. Toimintamalli muuten voi olla sama. Samoin jos jostain syystä itse kirjoittaminen halutaan toteuttaa jotenkin muuten kuin verkkotyötilaa käyttämällä, on toivottavaa että kaikki teemat kuitenkin antavat lopuksi tekstinsä avoimesti jakoon keskusteltavaksi.