Keskustelu:Energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöt Suomessa

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Talousvaliokunnan lausunto ydinvoiman lisärakentamisen käsittelystä eduskunnassa

  • Ydinvoiman tuotannosta ei aiheudu kasvihuone- eikä pienhiukkaspäästöjä, joten tuotantomuotona se tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto ydinvoiman lisärakentamisen käsittelystä eduskunnassa

  • Lähtökohtaisesti kaikki energian tuottamisen muodot sisältävät tuotantoketjun varrella jonkinlaisia terveysriskejä. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää ydinvoimaan perustuvan energiatuotannon ensisijaisena etuna sitä, että sen avulla voidaan vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Tämä merkitsee sekä hiilidioksidin että muiden kasvihuonepäästöjen vähentymistä. Kansanterveyden kannalta fossiilisten polttoaineiden käyttö on huonoin tapa tuottaa energiaa, koska niiden polton tuottamat pienhiukkaset muodostavat selkeän vaaran ihmisten terveydelle. Korvattaessa kivihiilellä tuotettavaa energiaa ydinvoimalla tuotetulla, vähenee ilmaan joutuvien pienhiukkasten määrä.

Suomen luonnonsuojeluliitto

  • Päästöttömyys on yksi ydinvoiman keskeisimpiä argumentteja. Esimerkiksi louhinnan, rikastamisen, kuljetusten ja loppusijoituksen yhteydessä syntyy kuitenkin hiilidioksidipäästöjä. Hiilidioksidipäästöt tuotettua energiayksikköä kohden voivat olla vähäisempiä uraaniesiintymiä hyödynnettäessä erittäin huomattavia. Se myös tuottaa tulevien sukupolvien taakaksi toisenlaisen hankalan päästön: ydinjätteen.

Fennovoima Oy

  • Fennovoima pitää ilmastonmuutosta vakavana uhkana nykypäivän ihmisille ja tuleville sukupolville. Fennovoiman mielestä ydinvoima on tehokas keino vähentää hiilidioksidipäästöjä ja siten hillitä ilmastonmuutosta.