Keskustelu:Biopolttoainearvioinnit

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Aiempaa keskustelua palautekyselyistä, vanhoja työsuunnitelmia ja muualle kopioituja palautteita arkistoitu

Kommentteja bioenergia-arvioinneista:

  • Kalakantojen kestävyys ja kalanviljelyn volyymit tulevaisuudessa ovat kriittisiä rajoittavia tekijöitä bioenergian tuotannolle. On siis välttämätöntä tietää, millainen on arvioinnin ajallinen rajaus: katsotaanko bioenergiakysymystä niin kaukaiseen tulevaisuuteen (yli 10 - 20 v), että kalastuksen tai kalanviljelyn romahdus on realistinen vaihtoehto. Jos taas kalajätettä pidetään väliaikaisena (alle 10 v) ratkaisuna, ei tällä ole merkitystä.
  • On tärkeää määritellä alueellinen rajaus. Jos biopolttoainetta on tarkoitus tuoda EU:hun, siihen sovelletaan EU:n omia strategisia tavoitteita bioenergiasta. Jos taas bioenergia tuotetan ja myydään Kaukoidässä, nämä asiat eivät ole relevantteja vaan voidaan keskittyä niiden todellisiin vaikutuksiin riippumatta EU-yhteensopivuudesta.

--Jouni Tuomisto 16. joulukuuta 2011 kello 23.57 (EET)

Osallistujien palautekysely

Saatekirje

Hei!

Kutsuimme Teidät viime syksynä 2011 osallistumaan avoimeen arviointiin Jatropan ja kalajätteiden käytöstä biodieselin tuotannossa. Arvioinnin suoritti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sen tilaajana toimi Neste Oil. Arviointi on nyt valmis. Kiitämme Teitä osallistumisestanne ja toivomme, että olette käyneet tutustumassa arvioinnin sivuihin osoitteessa http://fi.opasnet.org/fi/Biopolttoainearvioinnit.

Haluamme kehittää arviointejamme paremmiksi ja siksi olemmekin vielä kerran Teihin yhteydessä. Meille olisi ensiarvoisen tärkeää saada palautetta siitä, miten Te koitte arvioinnin ja siihen osallistumisen. Voitte antaa palautetta arvioinnin onnistumisesta (kysymykset 2-6), vaikka ette olisikaan aiemmissa vaiheissa lähettänyt kommenttejanne arviointiin liittyen.

Voitte vastata suoraan tässä sähköpostiviestissä oleviin kysymyksiin ja lähettää vastauksenne takaisin allekirjoittaneelle. Vastaan mielelläni kaikkiin arviointeja koskeviin kysymyksiin. Kiitos jo etukäteen ajastanne!

Ystävällisin terveisin, Vilma Sandström vilma.sandstrom(at)helsinki.fi 040-7448183

Kysely

Kyselyn kehittämiseen liittyvää keskustelua ja kommentteja: [1]

Ohjeet:

Anna tehdyille arvioinneille (jatropa-/kalajäteöljy biodieselin raaka-aineena) kunkin kysymyksen osalta numeerinen arvosana asteikolla 1-5

  • 1=huono, 2=välttävä, 3=tyydyttävä, 4=hyvä, 5=erinomainen, (0=ei osaa sanoa)
  • 1=ei ollenkaan, 2=vähän, 3=jonkin verran, 4=merkittävästi, 5=hyvin paljon, (0=ei osaa sanoa)

Anna tehdyille arvioinneille lisäksi sanalliset arvosanat, perustelut tai kommentit kunkin kysymyksen osalta. Pohdi mm. seuraavia seikkoja:

  • mikä tehdyissä arvioineissa oli hyvää/huonoa?
  • miksi se oli hyvää/huonoa?
  • minkä tekijöiden vaikutuksesta siitä tuli hyvää/huonoa?

Voit lähtökohtaisesti arvioida molempia arviointeja (jatropa/kalajäte) yhdessä. Erittele vastaukset mikäli arvosanat, perustelut tai kommentit eri arvioineille poikkeavat toisistaan.

Kysymys 1 koskee osallistumisen vaikutusta arviointiin. Kysymykset 2-6 koskevat arvioinnin onnistumista yleisesti.

Osallistumisen vaikutus arviointiin.

1. Osallistujien lähettämät viestit ja mahdolliset muut materiaalit on koottu sivuille http://fi.opasnet.org/fi/Keskustelu:Jatropan_k%C3%A4ytt%C3%B6_bioenergian_l%C3%A4hteen%C3%A4 ja http://fi.opasnet.org/fi/Keskustelu:Kalanjalostuksen_%C3%B6ljyj%C3%A4te_bioenergian_l%C3%A4hteen%C3%A4. Ko. sivulta voitte linkkien kautta seurata sitä, miten osallistumisenne on vaikuttanut arvioinnin lopputulokseen. Koetteko, että kontribuutionne on sisällytetty oikeudenmukaisesti arvioinnin sisältöön?


Numeerinen arvosana (1-5):
Sanallinen arvio, perustelut, kommentit:


2. Vastaako arvioinnin sisältö asetettuun arviointikysymykseen täsmällisesti, totuudenmukaisesti ja kattavasti?

Numeerinen arvosana (1-5):
Sanallinen arvio, perustelut, kommentit:


3. Palveleeko arviointi sinun (tai edustamasi organisaation) tiedon tarpeita?

Numeerinen arvosana (1-5):
Sanallinen arvio, perustelut, kommentit:


4. Onko arvioinnin sisältö tavoittanut sinut (tai edustamasi organisaation)?

Numeerinen arvosana (1-5):
Sanallinen arvio, perustelut, kommentit:


5. Onko arviointi muuttanut ymmärrystäsi arvioidusta aiheesta?

Numeerinen arvosana (1-5):
Sanallinen arvio, perustelut, kommentit:


6. Onko arviointi mielestäsi tehty hyvällä ja hyväksyttävällä tavalla?

Numeerinen arvosana (1-5):
Sanallinen arvio, perustelut, kommentit: