Kansanterveystyön opetukset

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Osion tarkoituksena on ottaa oppia historiasta ja käyttää kansanterveystyötä malliesimerkkinä siitä kuinka yhteiskunnallisella tasolla ollaan saatu aikaan muutos politiikassa ja käyttäytymistavoissa alueella (henkilökohtainen terveys ja talouselämä), jonka toimintaan puuttuminen tuottaa (osin näennäisiä) taloudellisia eturistiriitoja sekä ohjaa yksittäisten henkilöiden elämänhallintaan liittyvää 'palkintopolitiikkaa'.

Edelleen tavoitteena on

 1. löytää esimerkkejä sellaisella kielellä, jota lukijan on helppo ymmärtää (terveys).
 2. löytää esimerkkejä, jotka on jo toteutettu ja joita ei voi sivuuttaa sanamalla että tavoitteet ovat mahdottomia tai niiden saavuttaminen kestää liian kauan
 3. löytää esimerkkejä, joiden toteuttamisstratgian keskeisiä piirteitä voidaan kopioda suoraviivaisesti toisaalle
 4. löytää esimerkkejä, jotka osoittavat että vallitsevan (talous)teorian mukaiset palkitsemiskäytännät ovat epäterveitä ilmiöitä ja paljon terveellisempiä käytäntöjä voidaan omaksua sekä pienten organisaatioyksiköiden että yhteiskunnan tasolla. Terveysvaikutukset näyttäytyvät niin yksilön terveyden, mielenterveyden kuin talouden terveydenkin tasoilla.

Kysymys: Voidaanko muutoksen perustelut saada kuulostamaan (terveyspolitiikan kielellä) yhtä luonnollisilta ja välttämättömiltä sekä itseä hyödyttäviltä kuin talousteorian perustelut nykypolitiikan jatkamiselle?Tutkimuskysymykset

 • Mitä analogioita vallitsee kansanterveystyön ja palkitsemispolitiikan välillä?
 • Nautintoaineista saa välitöntä mielihyvää ja palkan ottaa mielellään vaikka joka viikko käteisenä kouraansa. Pitkän aikavälin tavoitteellinen toiminta joka tuntuu rajoitteelta on vaikeampi myydä ihmisille. Kuinka siis voidaan markkinoida palkintojärjestelmää, joka toimii pidemmällä aikajänteellä ja johtaa tasaisempaan tulonjakoon? Aikaskaalakysymyksen ratkaiseminen on yksi keskeisimmistä haasteista!
 • Rasva, sokeri ja alkoholi maistuvat hyviltä. Syömällä niitä ihminen tuottaa mielihyvää itselleen ja palkitsee itseään. Niihin liitty myös merkittäviä taloudellisia etuja? Kuinka siis on mahdollista että niihin liittyviä kulutustottumuksia, tukipolitiikkaa ja elinkeinopolitiikkaa ollaan kyetty muuttamaan kansanterveysargumenteillä?
 • Aikaskaalaongelma: kansanterveysmuutokset tulevat näkyviksi vasta vuosikymmenten skaalalla. Kuinka on ollut mahdollista käyttää niitä palkitsemispolitiikan (henk. koht.) muuttamisen perusteena, vaikka instant gratification on niin paljon vahvempi vietti? Miksi ihmiset ovat kuunnelleet?
 • Mitä korvaavia tulolähteitä yritykset ovat löytäneet kun niiltä on erilaisilla projekteilla ja lainsäädännön muutoksilla riistetty kuluttajapohjaa? Miten muuttui Valion, Amerin tai Alkon toiminta?
 • Terveyskustannus on yritysorganisaatioden kannalta eksternaalikustannus kuten luonto-, biodiversiteetti- tms. arvot. Kuinka yritykset ja hallinto ollaan kansanterveyden tapauksessa saatu hyväksymään pidemmällä aikajänteellä realisoituva eksternaalikustannus.
 • Oireiden hoitaminen perussyyn hoitamisen tai ennaltaehkäisyn sijaan (roskapankkijärjestelmä vs. keskussairaalajärjestelmä)
 • Vastustus (kuinka ammattilaiset saatiin mukaan vaikka esim. alkuvaiheessa kardiologit suhtautuivat penseästi ennaltaehkäisevän työn mahdollisuuksiin), miten tiedotusvälineille järjestettiin demonstraatioita Pohjois-Karjala -projektissa? Entä koululaitoksen opetukset ja kouluruokailiun muutokset? Tuliko muutos itse asiassa nuoremmista sukupolvista ja kuinka paljon vanhemmat itse asiassa muuttivat tapojaan?
 • Lääke- ja meijeriteollisuus muuttivat toimintotapojaan. Molemmissa tapauksissa kuluttajien 'palkitsemiskäytäntöjen' muuttaminen ja muuttuminen johti yritysten toimintakulttuurin muuttumiseen eikä päinvastainen olisi ollut viranomaisten sanelun kautta mahdollista.
 • Kuinka katalysoitiin terveyspoliittiikkaa tukevaa lainsäädäntöä kuten esim. tupakkalakia?
 • Terveyspolitiikan muutosten havainnointia varten perustettiin seurantaorgainisaatioita, vrt. sertifikaatio! Seurantaorganisaatiot ovat kiinnittäneet tiedotusvälineiden huomiota asiantilaan.
 • Mitkä ovat terveyspolitiikan ja energiapolitiikan väliset analogiat?
 • energiadieetti
 • varoittavana esimerkkinä kestävän kasvun ja vihreän talouden käsitteet
 • Mitkä ovat ne kansanterveystyön menestystarinat joita voidaan analogiatasolla hyödyntää?
 • Mitkä ovat ne kansanterveystyön epäonnistumiset, joita täytyy välttää?
 • voidaanko tyypin-2 diabeteksen leviämistä käyttää esimerkkinä


Katso myös