Kadmium

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Vertailu terveysperusteisiin raja/ohjearvoihin

Vertailu raja-arvoihin kalassa

Kadmiumin sallittu enimmäispitoisuus kalassa (mg/kg) (EY2006/R1881):

Kadmiumin pitoisuus paikallisessa kalassa (mg/kg):

+ Näytä koodi

Vertailu raja-arvoihin juomavedessä

Kadmiumin laatuvaatimus talousvedessä (juomavesi) (μg/l):

Kadmiumin pitoisuus arvioitavassa vedessä (μg/l):

+ Näytä koodi

Terveysriskin laskenta

Vaaraosamäärä

Vaaraosamäärä (HQ) = Altistuminen/Viitearvo. Viitearvona käytetään yleensä esimerkiksi hyväksyttävän päiväsaannin arvoa (acceptable daily intake; ADI) tai siedettävän päiväsaannin arvoa (tolerable daily intake; TDI). Kun HQ > 1, tuloksesta nähdään, monikokertaisesti viitearvo ylittyy.

Vaaraosamäärä

TWI, siedettävä kadmiumin viikkosaanti (µg/kg bw/viikko) (EFSA 2011):

Keskimääräinen kadmiumin taustasaanti (µg/kg/viikko) (arvio, Evira 2009):

Paino (kg):

Paikallisen kalan kulutus (g/viikko):

Paikallisen kalan kadmiumpitoisuus (mg/kg):

+ Näytä koodi

Turvamarginaali (Margin of safety, MOS)

Turvamarginaali (MOS) kuvaa altistumisen suuruutta suhteessa ylimpään haitattomaksi havaittuun annokseen eli NOAEL-arvoon (No Observed Adverse Effect Level). Turvamarginaali lasketaan seuraavasti:

MOS = NOAEL / Altistuminen

Turvamarginaalin laskeminen tunnetulle kadmiumaltistukselle paikallisen kalan kautta:

  • Lisää lähtötietoihin paikallisen kalan kadmiumpitoisuus asianomaiseen kohtaan.
  • Tarkista ja muokkaa myös muut lähtötietojen luvut (esim. (malli)henkilön paino).
  • Aja koodi - saat tulokset.

Turvamarginaali

NOAEL (µg/kg/d) (Merkittävä proteinuria; US EPA 1987):

Paino (kg):

Keskimääräinen taustasaanti (µg/kg/d) (arvio, Evira 2009):

Paikallisen kalan kulutus (g/viikko):

Paikallisen kalan kadmiumpitoisuus (mg/kg):

+ Näytä koodi

Kadmiumin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet

Kadmiumin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet


Viitteet

EFSA 2011. Statement on tolerable weekly intake for cadmium.

EVIRA 2009. Efsa suosittelee kadmiumille altistumisen tason alentamista

US EPA 1987. Integrated Risk Information System (IRIS). Chemical Assessment Summary: Cadmium. USEPA 1987/IRIS/Cadmium

Katso myös: KAVERI-mallin kaikki sivut

KAVERI-malli
Pääsivu

Kaivosvesien riskit (KAVERI-malli)

Kaivosvedet ja päästöt vesiin

Kaivosvedet · Kaivoksen päästöt vesiin · Päästöjen leviämisen arviointi vesistössä

Terveysriskinarvioinnin yleiset ohjeet

Kaivosvesien terveysriskinarvion toteuttaminen · Pintavesiin liittyvä terveysriskinarvio · Pohjavesiin liittyvä terveysriskinarvio · Viihtyvyyshaitat

Ainekohtaiset terveysriskin laskentamallit

Arseeni · Elohopea ja metyylielohopea · Kadmium · Mangaani · Nikkeli · Sulfaatti · Uraani ·Sinilevät ja levät

Ainekohtaiset tietosivut - terveysriskin laskentamallien tieteellinen tausta ja perusteet

Arseenin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Elohopean terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Kadmiumin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Mangaanin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Nikkelin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Sulfaatin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Uraanin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Sinilevien ja levien terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet

Mikrobiologinen riskinarviointi

Mikrobiologinen riskinarviointi · Mikrobiologisen terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet · Legionellan terveysriskinarviointi

Ekologinen riskinarviointi

Kaivosvesistä aiheutuvien ekologisten riskien arvioinnin toteuttaminen · Miten kemiallisen aineen vaikutusta pintaveden kemialliseen tilaan arvioidaan? · Mitä epäsuoria vaikutuksia kemiallisella aineella on pintaveden laatuun ja ekologiseen tilaan? · Kemiallisesta aineesta aiheutuva rehevöitymisriski · Kemiallisesta aineesta aiheutuva happamoitumisriski · Kemiallisesta aineesta aiheutuva suolaantumisriski · Pintaveden ekologisen riskin kuvaus

Ainekohtaiset ekotoksikologisen riskin kuvaukset

Sulfaatin ekotoksikologisen riskin kuvaus

Kaivosvesistä aiheutuvien terveydellisten ja ekologisten riskien kuvaus ja raporttiohje

Kaivosvesien riskin kuvaus

VipuvoimaaEU 2014 2020 rgb.png EU EAKR FI vertical 20mm rgb.png PSL rahoituslogo.png

Edistymisluokitus
Opasnetissa lukuisat sivut ovat työn alla eri vaiheissa. Niiden tietosisältöön pitää siis suhtautua harkiten. Tämän sivun sisällön edistyminen on arvioitu:
Tämä sivu on tarkistettu
Sisältö on tarkistettu ja viitteet ovat kunnossa. Vertautuu käsikirjoitukseen, joka on lähetettävissä lehteen.