KOULUPROJEKTI

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
SISÄYMPÄRISTÖN LAATU JA LASTEN OPPIMINEN (KOULUPROJEKTI)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Ympäristöterveyden osasto on tehnyt yhteistyössä Teknillisen korkeakoulun ja Opetushallituksen kanssa tutkimusta liittyen koulujen sisäympäristön laatuun ja lasten oppimiseen. Osana tutkimusta toteutettiin oirekysely valittujen koulujen 6. luokkalaisille kevätlukukaudella 2007, sekä koulurakennusten kuntoon liittyvä kysely Suomen kaikkien alakoulujen rehtoreille vuoden 2007-2008 aikana.

Kyselyyn liittyviin kysymyksiin vastaa:

Mari Turunen tutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos p. 020 610 6378

THL:n tutkimusryhmään kuuluvat

  • Dos., TkT Ulla Haverinen-Shaughnessy
  • FM tutkija Mari Turunen
  • apulaistutkija Ari Paanala
  • Prof. Aino Nevalainen sekä Prof. Richard Shaughnessy

Rahoittajat

  • Suomen Akatemia
  • THL

Katso myös

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>


LÄRANDET OCH INOMHUSLUFTENS KVALITET I SKOLORNA (SKOLUNDERSÖKNINGEN)

Institutet för hälsa och välfärd (THL) gör i samarbete med Tekniska högskolan och Utbildningsstyrelsen en undersökning om inomhusluftens kvalitet och barnens lärande.

Mer information om undersökningen ger:

Mari Turunen, forskare Institutet för hälsa och välfärd tel. 020 610 6378

Forskningsgrupp, THL: Dos., TkT Ulla Haverinen-Shaughnessy; FM forskare Mari Turunen; forskarassistent Ari Paanala; Prof. Aino Nevalainen och Prof. Richard Shaughnessy

Finansiering: Finlands Akademi och THL