INSULAVO

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen Itä-Suomessa (INSULAVO)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Ympäristöterveyden osasto ja Itä-Suomen yliopisto selvittävät rinnakkaishankkeessaan rakennusten energiatehokkuutta lisäävien toimenpiteiden vaikutuksia sisäympäristön laatuun ja terveellisyyteen. Tekes on myöntänyt hankkeelle rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Tutkimuksen tavoitteena on arvioida energiaparannusten kokonaisvaikutuksia. Tavoitteina on lisäksi itäsuomalaisten tutkimuslaitosten sekä yksityisen ja julkisen sektorin välisen vuorovaikutuksen lisääminen sekä menetelmien (tuotteiden, toimenpiteiden ja palvelujen) kehittäminen ja testaaminen. Tutkimuksen pilottikohteiksi valitaan noin 15 asuinkerrostaloa ja 10 koulurakennusta Kuopiosta ja lähialueilta.


Asuinkerrostalokohteet

Tutkimuskohteet ovat pääasiassa valtion avustusta saavia energiaparannuskohteita ja niille valittuja vertailukohteita. Asuinkerrostalokohteissa tehdään kenttätutkimuksia ja mittauksia ennen ja jälkeen energiaparannusten. Aineistoa kerätään liittyen lämpö- ja kosteusolosuhteisiin, ilmanvaihtoon, ilmatiiveyteen, käyttäjien toimintoihin ja ajankäyttöön sekä koettuun viihtyvyyteen ja terveyteen. Kohteet valitaan yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.


Koulukohteet

Kouluissa selvitetään sisäympäristön laatuun ja oppimiseen vaikuttavia tekijöitä sekä käyttäjien kokemuksia rakennuksen terveellisyydestä ja viihtyisyydestä. Luokkahuonekohtaisesti mitattavia suureita ovat sisäilman lämpötila, kosteus ja hiilidioksidipitoisuus. Kiinteistökohtaisesti mitataan veden-, sähkön- ja lämpöenergiankulutus. Käyttäjäryhmille tarjotaan mahdollisuus käyttää www-sovellusta, joka mahdollistaa kiinteistökohtaisten kulutustietojen (vesi, sähkö, lämpö) sekä luokkahuonekohtaisen ilmanlaadun tarkastelun pidemmältä ajanjaksolta ja vertailun muihin luokkahuoneisiin ja kiinteistöihin. Järjestelmä mahdollistaa myös kiinteistöjen reaaliaikaisen energiankulutuksen seurannan. Oppimisen ja sisäympäristön laadun välisen yhteyden tutkimiseen kehitettävät menetelmät sisältävät mm. keskittymis- ja huomiokykytestejä.


Lisätietoa tutkimuksesta

 • Vastuullinen tutkija / projektin yhteyshenkilö: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

erikoistutkija Ulla Haverinen-Shaughnessy; sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

 • Yhteyshenkilö / asukastutkimukset: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

tutkija Maria Pekkonen; sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

 • Yhteyshenkilö / koulujen oirekyselyt: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

tutkija Mari Turunen; sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

 • Yhteyshenkilö / mittaukset: Itä-Suomen yliopisto

projektipäällikkö Mika Raatikainen; sähköposti: etunimi.sukunimi@uef.fi

 • Yhteyshenkilö / keskittymis- ja huomiokykytestit: Itä-Suomen yliopisto

tutkija Jari Kukkonen; sähköposti: etunimi.sukunimi@uef.fi


Tutkimusryhmät

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 • tutkija Maria Pekkonen
 • tutkija Mari Turunen
 • erikoistutkija Anne Hyvärinen
 • ohjelmistosuunnittelija Juha Villman
 • erikoistutkija Jouni Tuomisto
 • erikoistutkija Ulla Haverinen-Shaughnessy

Itä-Suomen ylipisto, Ympäristötieteen laitos, Ympäristöinformatiikan tutkimusryhmä

 • projektipäällikkö Jukka-Pekka Skön
 • projektipäällikkö Mika Raatikainen
 • Prof. Mikko Kolehmainen

Itä-Suomen yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

 • prof. Pertti Väisänen
 • prof. Tuula Keinonen

Yhteistyötahot (aakkosjärjestyksessä)

Tuloksia

Graafin tarkkuus:

Aikasarjan alku:
..-::

Aikasarjan loppu:
..-::

Parametrit:
Suhteellinen kosteus (%)
Lämpötila (°C)
Hiilidioksidi (ppm)

+ Näytä koodi

Kyselylomake-ehdotus

Kerro meille sisäilmaongelmista

Millaisen rakennuksen sisäilmatilanteesta haluat kertoa?:

Mikä on rakennuksen osoite tai muu tunniste?:

Missä kunnassa rakennus sijaitsee?:

Millainen on rakennuksen sisäilmatilanne yleisesti ottaen?:

Haluatko kertoa jostain erityisestä tilanteesta?:

Näytä tulokset


Katso nykyisiä tietoja

Anna kohteen tunniste (tyhjä = kaikki):

Katso myös

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>