Hyvinvointi-indeksi

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Hyvinvointi-indeksit

Hyvinvointi-indeksi, onnellisuusindeksi ja elämänlaatuindeksi ovat eri nimikkeitä joiden alle voidaan koota samantyyppisiä indikaattoreita. Ideana on tehdä esittää yksityiselle ihmiselle tai yksittäiselle päätöksentekijälle monimutkaisen syy-seurausketjun vaikutukset mahdollisimman yksinkertaisesti ja selkeästi. Vaikka tieteellinen täsmällisyys usein tällaisessa yksinkertaistuksessa kärsii, koska yksittäinen lukuarvo ei voi koskaan kattavasti kuvata monimutkaista ilmiötä kokonaisuudessaan, voidaan kuitenkin monissa tapauksissa ilmiön osia ja niiden vaikutuksia kuvata kohtuullisen hyvin yksinkertaisilla indikaattoreilla. Esimerkkejä ovat ilmanlaatu-indeksi, painoindeksi, UV-indeksi.

Biometriikoiden yleistyminen ja politisoituminen

Esimerkkejä ei-konstruktiivisesta indeksöinnistä, joka palvelee tiettyjä ryhmiä mutta saattaa haitata toisia

  1. Akateeminen biometriikka
  2. Tutkimuslaitosten tuottavuusraportit

Esimerkkejä hyvinvointi-indekseistä

  1. Taloudelliset luottamusindeksit
  2. PISA-vertailu (moniulotteinen)
  3. Gini-indeksi
  4. rankinglistat kouluille
  5. terveysindeksit
  6. taloudellisen hyvinvoinnin mittaaminen


Katso myös