Hometalo ja kosteusvaurio

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Mikä on kosteusvaurio?

Hometalo on rakennus, jossa on kosteusvaurioihin liittyviä sisäilmaongelmia ja mahdollisia terveyshaittoja. Kosteusvaurio aiheuttaa haittaa rakennukselle ja käyttäjälle. Terveyshaitat ilmenevät muun muassa ärsytysoireina, hengitystietulehduksina, allergioina ja toksisuus- eli myrkkyvaikutuksina. Oireille tyypillistä on niiden lieventyminen toisessa ympäristössä.

Useimpien rakennusten pitkän elinkaaren aikana tapahtuu jonkinasteinen kosteusvaurio. Syyt voivat liittyä virheisiin rakennuksen suunnittelussa, rakentamisessa, käytössä tai kunnossapidossa. Homeongelma voi syntyä materiaalin toistuvasta tai pitkästä altistuksesta kosteudelle. Tällöin missä tahansa materiaalissa voi kasvaa mikrobeja: homeita, hiivoja ja bakteereja.

Kosteusvauriolla tarkoitetaan ilmiötä, jossa normaalisti kuiva rakennusmateriaali on kostea tai märkä vähintään päivien pituisia jaksoja. Tyypillistä kosteusvauriota ei ole. Vauriot voivat olla pieniä, muutaman kymmenen neliösenttimetrin suuruisia tai ne voivat hallita kokonaisia rakennuksen osia. Se voi olla sisäverhouksen pinnalla tai tiiviin muovimaton ja betonipohjaisen alapohjalaatan alapuolella. Kosteusvaurion voi aiheuttaa lukuisa määrä erilaisia syitä.

Rakennuksia ei voida selkeästi jakaa vaurioitumattomiin ja vaurioituneisiin. Rakennukset vanhenevat, kuluvat ja niiden kosteustekninen toimivuus muuttuu. Rakennusten kosteustekninen rasitustaso ja sietokyky ovat erilaisia. Rakennuksilla on vuosikymmenten tai jopa vuosisatojen pituinen elinkaari. Sen aikana voi tapahtua monia odottamattomia vesivahinkoja tai kosteutta voi kertyä erilaisilla mekanismeilla.

Rakenteen tai materiaalin ollessa pitkään tai toistuvasti kosteana siihen ilmaantuu mikrobikasvua. Mikrobit ovat osa normaalia elinympäristöämme ja niitä on aina kaikkialla läsnä. Niitä esiintyy myös rakennuksissa, sisäilmassa ja pinnoilla. Sisäilman mikrobit ovat peräisin ulkoilmasta, maaperästä, kasveista, ihmisistä ja eläimistä. Ne eivät kuitenkaan kasva rakennuksessa, ellei niille ole tarjolla kosteutta.

Mikrobikasvu rakennuksissa

Mikrobit ovat osa normaalia elinympäristöämme ja niitä on aina kaikkialla läsnä. Niitä esiintyy myös rakennuksissa sisäilmassa, pinnoilla ja rakenteissa. Sisäilman mikrobit ovat pääosin peräisin ulkoilmasta, maaperästä, kasveista, ihmisistä, elintarvikkeista ja eläimistä. Rakenteen tai materiaalin ollessa pitkään tai toistuvasti kosteana siihen ilmaantuu mikrobikasvua, jota voidaan pitää terveyshaittana. Jos kosteutta on riittävästi mikä tahansa rakennusmateriaali homehtuu.

Mikrobikasvuun tarvitaan lämpöä ja ravinteita. Rakennuksissa lämpötilat ovat soveliaita ympäristömikrobien kasvulle ja ravinteita löytyy riittävästi pinnoilta, huonepölystä ja jopa vedestä. Erityisen helposti homehtuvat seinäpaperit, luonnonmateriaalit sekä monet liimat ja tasoitteet, jotka sisältävät eloperäistä materiaalia. Homekasvu voi olla piilossa pintamateriaalin alla tai rakenteen sisällä, jolloin ainoa johtolanka voi olla sisäilman homeinen tai maakellarimainen haju.

Kosteusvauriorakennuksen homelajisto voi olla erilainen kuin ulkoilman lajisto. Rakennuksissa kasvavat homesienet tuottavat sisäilmaan itiöitä ja kaasumaisia, haisevia aineenvaihduntatuotteita, osa homesienistä voi tuottaa myös myrkyllisiä toksiineja.


Kosteusvaurioiden tunnusmerkit

  • Näkyvä home.
  • Tunkkainen maakellarimainen haju.
  • Rakennusmateriaalien, kuten pinnoitteiden, muodonmuutokset. Tällaisia voivat olla esimerkiksi pinnoitteiden irtoaminen, värin muuttuminen tai materiaalin turpoaminen.
  • Kalkkihärmän esiintyminen tiili- tai betonipinnassa.
  • Jos kiinteistön vesimittari liikkuu, vaikka kaikki vesipisteet ovat kiinni, on syytä etsiä mahdollinen vuotokohta.
  • Sisäilman kosteuden jatkuva tiivistyminen materiaalien pintoihin saattaa aiheuttaa kosteusvaurioita.

Katso myös

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>