Henriktesti

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


<rcode name="answer" variables=" category:Kuljetuksen inputit|

name:Kosteus|default:5|description:Tienpinnan kosteus(%)| name:MatkaTeol|default:200|description:Matka Teollisuusalueella (Km)| name:MatkaPaaMtnTie|default:200|description:päällystetyllä maantiellä (Km)| name:MatkaPaaltie|default:200|description:päällystämättömällä maantiellä (Km)| name:NopeusTeol|default:50|description:Nopeus Teollisuusalueella (Km/h)| name:NopeusPaaltie|default:50|description:Nopeus päällystetyllä maantiellä (Km/h)| name:NopeusPaaMtnTie|default:50|description:Nopeus päällystämättömällä maantiellä (Km/h)| name:PaivatPeriodissa|default:30|description:päivien lukumäärä periodin aikana (365 vuosi, 91 vuodenaika, 30 kuukausi) (Pv)| name:Paivat|default:5|description:Monenako paivana periodissa ajellaan (vk)| name:Hienoainekuormitus|default:20|description:tienpinnan hienoaineskuormitus (g/m2)| name:Hiukkaspitoisuus|default:5|description:tien pintamateriaalin hienoainespitoisuus (%)| name:Paino|default:2|description:kulkuneuvon keskimäräinen paino (tonnia)|

category:Rikasteen kuljetus| name:RikstMatka|description:Matka joka rikastetta kuljetaan(KM)|default:500| name:RikstMaara|description:Lasti|default:19| name:RikstJunalla|type:checkbox|options:'Kyllä'|description:Kuljetetaanko rikaste junalla|Default:TRUE|

category:Murskauksen inputit|

name:M|Kuinka monta tonnia malmia murskataan tunnissa?|default:100| name:A|description:Montako tuntia prosessia ajetaan päivässä?|default:8| name:prosessi|description:Mitä murskausprosesseja on käytössä?|type:checkbox|options:'Esi/karkea murskaus';Esi/karkea murskaus;'Välimurskaus';Välimurskaus;'Hienomurskaus';Hienomurskaus;'Materiaalin siirto ja kuljetus';Materiaalin siirto ja kuljetus;'Märkäseulonta';Märkäseulonta;'Kuivaseulonta ilman avulla';Kuivaseulonta ilman avulla;'Kuivaseulonta ilman ilmapuhallusta';Kuivaseulonta ilman ilmapuhallusta;'Kuivaus';Kuivaus|default:'Esi/karkea murskaus';'Välimurskaus';'Hienomurskaus'| name:kosteus|description:Onko malmi kuivaa vai kosteaa (rajana 1.5 % kosteutta)?|type:selection|options:'Kuiva';Kuiva;'Kostea';Kostea|default:'Kostea'| name:vaimennus|description:Mitkä päästönvaimennusprosessit ovat käytössä?|type:checkbox|options:'Tuulensuojamuuri';Tuulensuojamuuri;'Materiaalin kastelu';Materiaalin kastelu;'Hihnan kotelointi, sykloni';Hihnan kotelointi, sykloni;'Hihnan kotelointi, harjaus';Hihnan kotelointi, harjaus;'Hihnan kotelointi, kangassuodattimet';Hihnan kotelointi, kangassuodattimet;'suljettu tai maanalainen';suljettu tai maanalainen;'Sähköstaattinen suodatus';Sähköstaattinen suodatus|default:'Tuulensuojamuuri';'Materiaalin kastelu'|

category:Hihnakuljetuksen inputit|

name:HiHM|description:Kuinka monta tonnia syötettä kulkee kuljettimen läpi tunnissa?|default:100| name:HiHA|description:Montako tuntia prosessia ajetaan päivässä?|default:8| name:HiHprosessi|description:Mikä kuljetusprosessi on käytössä?|type:selection|options:'Hihnalle lastaaminen ja hihnan vaihto';Hihnalle lastaaminen ja hihnan vaihto;'Hihnalta ajoneuvoon lastaaminen';Hihnalta ajoneuvoon lastaaminen|default:'Hihnalle lastaaminen ja hihnan vaihto'| name:HiHhihnoja|description:Montako lastausta prosessiin kuuluu?|default:1| name:HiHkosteus|description:Onko malmi kuivaa vai kosteaa (rajana 1.5 % kosteutta)?|type:selection|options:'Kuiva';Kuiva;'Kostea';Kostea|default:'Kostea'| name:HiHvaimennus|description:Mitkä päästönvaimennusprosessit ovat käytössä?|type:checkbox|options:'Tuulensuojamuuri';Tuulensuojamuuri;'Materiaalin kastelu';Materiaalin kastelu;'Hihnan kotelointi, sykloni';Hihnan kotelointi, sykloni;'Hihnan kotelointi, harjaus';Hihnan kotelointi, harjaus;'Hihnan kotelointi, kangassuodattimet';Hihnan kotelointi, kangassuodattimet;'Suljettu tai maanalainen';Suljettu tai maanalainen;'Sähköstaattinen suodatus';Sähköstaattinen suodatus|default:'Tuulensuojamuuri';'Materiaalin kastelu'|

category:Sulatus inputit| name:polttoaine|description:Mikä polttoaine on kyseessä?|type:selection|options:'Masuunikaasu';Masuunikaasu;'Koksiuunikaasu';Koksiuunikaasu;'Kaatopaikkakaasu';Kaatopaikkakaasu;'Maakaasu';Maakaasu;'Nestekaasu - Butaani';Nestekaasu - Butaani;'Nestekaasu - Propaani';Nestekaasu - Propaani;'Raskas polttoöljy';Raskas polttoöljy;'Diesel';Diesel;'Jäteöljy';Jäteöljy|default:'Diesel'| name:p_maara|description:Montako tonnia polttoainetta palaa tunnissa?|default:100| name:tunnit|description:Montako tuntia polttoainetta poltetaan?|default:1|

category:Leviamismallin inputit| name:LA|description:Leveyspiiri|default:63.110577| name:LO|description:Pituuspiiri|default:27.735929| name:murskaus.maara|description:Murskattavan malmin määrä (Mg/a)|default:10000000| name:paasto.kerroin|description:Murskaukseen käytettävän prosessin päästökerroin (g/Mg)|default:72.6| name:N|description:Iteraatioiden määrä|default:1000|

category: | category:Paikallaan olevat polttomoottorit| name:stringi|description:Sivun identifier josta loytyy tiedot kaivoksen moottoreista|default:'Ei lasketa'

"> library(reshape2) library(OpasnetUtils) library(xtable) library(ggplot2)

  1. Kuljetukset

Fetch2(data.frame(Name = 'Kuljetuksenpaastot', Key = 'EeAmXb3MpMsZKV9M')) KuljetusPaastot = EvalOutput(Kuljetuksenpaastot)

Fetch2(data.frame(Name = 'RikasteKuljetus' , Key = "mmYvLkAW7ZeWVcAS")) RikasteKuljetus = EvalOutput(RikasteKuljetus)

  1. MetMalmit

Fetch2(data.frame(Name = 'MetMalMurskPol' , Key = "8EV2qsAPaXuk7ELI")) MetMalMurskPol <- EvalOutput(MetMalMurskPol)

Fetch2(data.frame(Name = 'MetMalHihPol' , Key = "Sz4hFo3m3QL8DsqW")) MetMalHihPol <- EvalOutput(MetMalHihPol)

print(xtable(MetMalMurskPol@output), type = 'html') print(xtable(MetMalHihPol@output), type = 'html')

  1. Boileripaastot

Fetch2(data.frame(Name = 'Boileripaastot' , Key = '7yyOIAzoKTASwKcJ')) Boileripaastot <- EvalOutput(Boileripaastot)

Boileripaastot <- Boileripaastot@output print(xtable(Boileripaastot), type = 'html')

  1. Lasketaan Malminkuljetuksen ei pienhiukkaspaastot
  2. koodi kopioitu Rikastekuljetuksen sivuilta

MatkaRikastamoon = MatkaTeol + MatkaPaaMtnTie + MatkaPaaltie femp <- tidy(op_baseGetData("opasnet_base", "Op_fi3127"), objname = "RikasteKuljetus") femp = femp[,!colnames(femp) == "Result"] femp = femp[,!colnames(femp) == "RikasteKuljetusResult"] femp = femp[femp$Kuljetusväline != 'Juna',]

Liitettava = data.frame( Kuorma = c('tyhjä','(50 %:n kuorma)','täysi (19 t kuorma'), MatkojenLkm = c(RikstMaara%/%19+ifelse(RikstMaara%%19 > 0,1,0),ifelse(RikstMaara%%19 > 0,1,0),RikstMaara%/%19) ) femp = merge(femp,Liitettava) femp = melt(femp,id.vars = c('Kuljetusväline','Kuorma','MatkojenLkm'),variable.name = "Haittaaine", value.name = 'RikastamolleKuljetusResult') femp$RikastamolleKuljetusResult = as.numeric(as.character(femp$RikastamolleKuljetusResult)) femp$RikastamolleKuljetusResult = femp$MatkojenLkm * femp$RikastamolleKuljetusResult * MatkaRikastamoon

  1. combinetaan RikasteKuljetus,RikastamolleKuljetus ja PaikPoltMoot jos sen funktio on ajettu

if (stringi == 'Ei lasketa' & stringi == | is.na(stringi)){

cat('Paikallaan olevien polttomoottoreiden paastoja ei oteta huomioon, koska ei sopiva input') femp = merge(femp,RikasteKuljetus@output) femp$TotalResult = (RikasteKuljetus@output$RikasteKuljetusResult + femp$RikastamolleKuljetusResult)

  1. poistetaan turhat kolummit

femp = femp[,!colnames(femp) == c('Haitta-aine','RikastamolleKuljetusResult','TotalResult')] } else {

MatkaRikastamoon = MatkaTeol + MatkaPaaMtnTie + MatkaPaaltie femp <- tidy(op_baseGetData("opasnet_base", "Op_fi3127"), objname = "RikasteKuljetus") femp = femp[,!colnames(femp) == "Result"] femp = femp[,!colnames(femp) == "RikasteKuljetusResult"]

femp = femp[femp$Kuljetusväline != 'Juna',]

Liitettava = data.frame( Kuorma = c('tyhjä','(50 %:n kuorma)','täysi (19 t kuorma'), MatkojenLkm = c(RikstMaara%/%19+ifelse(RikstMaara%%19 > 0,1,0),ifelse(RikstMaara%%19 > 0,1,0),RikstMaara%/%19) ) femp = merge(femp,Liitettava) femp = melt(femp,id.vars = c('Kuljetusväline','Kuorma','MatkojenLkm'),variable.name = "Haittaaine", value.name = 'RikastamolleKuljetusResult') femp$RikastamolleKuljetusResult = as.numeric(as.character(femp$RikastamolleKuljetusResult)) femp$RikastamolleKuljetusResult = femp$MatkojenLkm * femp$RikastamolleKuljetusResult * MatkaRikastamoon

femp = rbind(femp,PaikPoltMoot)

  1. poistetaan turhat kolummit

femp = femp[,!colnames(femp) == c('Haitta-aine','RikastamolleKuljetusResult','TotalResult','PaikPoltMootResult')] }


print(xtable(femp),type = 'html') print(xtable(KuljetusPaastot@output),type = 'html') print(xtable(as.data.frame(as.table(tapply(Femp@output$MetMalMurskPolResult, Femp@output$Hiukkaskoko, sum)))), type = 'html')

<rcode>