Helsingin hallintokuntien energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpiteet ja -tavoitteet

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Edistymisluokitus
Opasnetissa lukuisat sivut ovat työn alla eri vaiheissa. Niiden tietosisältöön pitää siis suhtautua harkiten. Tämän sivun sisällön edistyminen on arvioitu:
Tämä sivu on raakile
Se sisältää vasta osia varsinaisesta sivusta ja toimii lähinnä tietona siitä, että tällaista sivua on tarkoitus rakentaa.
Kysymys

Minkälaiset tulisi olla Helsingin kaupungin ohjelmalliset toimenpiteet ja tavoitteet rakennusten energiatehokkuuden, ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen suhteen?

Rajaus

Tässä vaiheessa kysymyksen tarkastelu rajataan valikoidusta aineistosta (kts. Helsingin ilmastonmuutos -tiekartta) löytyviin toimenpiteisiin ja tavoitteenmäärittelyihin. Tarkasteltavat raportit on listattu myös kohdassa #Aineistot.

Vastaus

Vuonna 2014 resurssit eivät riittäneet hallintokuntatason työn tekemiseen, ja siksi tuloksia ei tällä hetkellä ole.

Perustelu

  • Aineistoista etsitään rakennusten energiatehokkuuteen, ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviä sekä toimenpiteitä (päätöksiä tai pyrkimyksiä tehdä jotain) että tavoitteenmäärittelyjä (kuvauksia siitä minkälaisia muutoksia halutaan tapahtuvan)
  • Lisäksi huomioidaan myös muut aiheen kannalta oleelliset asiat, jotka eivät selvästi ole tunnistettavissa toimenpiteiksi tai tavoitteiksi
  • Löydetyt toimenpiteet ja tavoitteet (ja mahdolliset muut oleelliset asiat) nimetään tähän. Ryhmittely esim. tausta-aineistoittain ja/tai aiheittain ( i) rakennusten energiatehokkuus, ii) ilmastonmuutoksen hillintä, iii) ilmastonmuutokseen sopeutuminen)
  • Kunkin toimenpiteen tai tavoitteen (tai muun) kohdalle merkitään myös missä kohdassa se esiintyy tausta-aineistossa alkuperäisaineiston nimi + sivu(t)
  • Lisäksi kunkin toimenpiteen tai tavoitteen (tai muun) osalta merkitään mihin ohjelma- tai strategiatason tavoitteeseen/tavoitteisiin ja/tai toimenpiteisiin (ja/tai muihin) se liittyy ja missä suhteessa: a) tukee, b) on ristiriidassa, c) ei liity (nimettyihin strategiatason tavoitteisiin), d) muu

Aineistot

Tärkeimpiä hallintokuntien omia ohjelmia ja suunnitelmia (kuvassa hallintokuntien suunnittelun taso):

Ilmastonsuojelun toteutuminen 1 08092014.jpg

Katso myös

Helsingin ilmastonmuutos -tiekartta

Viitteet


Kommentoi