HEARTS

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
HEARTS

Liikenteen aiheuttamat terveysvaikutukset ja riskit (HEARTS -tutkimus)


Tutkimusryhmä

 • Matti Jantunen, prof., laboratorion johtaja
 • Sari Alm, FT
 • Päivi Aarnio, TkL
 • Otto Hänninen, FM


Yhteistyötahot:

 • WHO/Europe, Rome, Italy
 • Imperial College, London, UK
 • Government Agency in the areas of Energy and Environment, Rome, Italy
 • National Institute for Transport and Safety Research, France
 • Institute of Studies for the Integration of Systems, Rome, Italy
 • University of Versailles Saint-Quentin, France
 • National Technical University of Athens, Greece
 • National Institute of Public Health and the Environment, Bilthoven, Netherlands
 • Berry Environmental Ltd, Shepperton, UK
 • Institute for Transport Studies, Leeds, UK


Rahoittajat:

 • EU 5. puiteohjelma (QLK4-CT-2001-00492)
 • Suomen Akatemia


Yhdyshenkilö:

 • Matti JantunenTausta

Liikenteen terveyshaitat johtuvat melusta, ilman saasteista ja onnettomuuksista. Liikenteen aiheuttamien riskien arviointi kohdistuu usein kuitenkin vain yhteen riskitekijään, jolloin eri tekijöiden aiheuttama yhteisvaikutus jää selvittämättä.


Tavoite

1) kehittää ja soveltaa yhtenäistä metodologiaa liikenteen aiheuttaman terveysriskin arviointiin

 • eri altisteet (ilman saasteet, melu, onnettomuudet)
 • eri terveysvaikutukset (kuolleisuus, sairastuvuus, häiritsevyys)
 • eri väestöryhmät
 • alueellinen ja ajallinen jakautuminen

2) parantaa väestön terveyttä ja auttaa arvioimaan poliittisten päätösten terveysvaikutuksia


Kuvaus

Tutkimuksessa yhdistetään liikenne-, ilmansaaste-,melu-, liikenneonnettomuus-, ajankäyttö- ja altistumismalleja terveyshaittojen selvittämiseksi eri liikenneskenaarioilla. Kehitettyjä mallitusjärjestelmiä testataan kolmessa kaupungissa (Leicester, UK; Lille, Ranska; Firenze, Italia). Kansanterveyslaitoksen vastuulla olevissa osioissa mallitetaan väestön ajankäyttöä ja ilmansaastealtistumista.

Katso myös

Kotisivu:

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>