Epidemiaselvitys

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Epidemiaselvitykset ja -seuranta

Ruoka- ja vesivälitteisen epidemian selvittämisen tarkoituksena on pysäyttää epidemian leviäminen, ehkäistä vastaavanlaisen epidemian uusiutuminen tulevaisuudessa ja varmistaa potilaiden asianmukainen hoito. Epidemian selvitystyö käynnistetään mahdollisimman nopeasti epäilyn syntymisen jälkeen. Selvitystyöstä vastaa kunnan terveydensuojeluviranomaisen nimeämä ruokamyrkytysepidemioiden selvitystyöryhmä.

Vuodesta 1997 lähtien Suomessa on toiminut ruoka- ja vesivälitteisten epidemioiden epäilyilmoitusjärjestelmä. Ilmoittamismenettelyn tavoitteena on saattaa epäily epidemiasta mahdollisimman varhain sairaanhoitopiirin ja valtakunnallisten viranomaisten tietoon, jotta torjuntatoimiin voidaan ryhtyä ajantasaisesti. Tämä mahdollistaa esimerkiksi saastuneen elintarvikkeen vetämisen pois myynnistä mahdollisimman nopeasti. Epidemian selvitystyön jälkeen selvitystyöryhmä tekee selvitysilmoituksen Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan ja aluehallintovirastoon.

Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden epäily- ja selvitysilmoitukset tehdään 1.1.2010 alkaen uuteen ruokamyrkytysepidemiarekisteritietojärjestelmään ( RYMY-tietojärjestelmä). RYMY on THL:n ja Eviran yhteinen raportointijärjestelmä ja se korvaa aikaisemmin käytössä olleen THL:n faxilla lähetettävän epäilyilmoituslomakkeen sekä Eviran ruokamyrkytysepidemioiden selvitysilmoituslomakkeet.

Ks. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 251/2007elintarvikkeiden tai talousveden välityksellä leviävien ruokamyrkytysepidemioiden selvittämisestä.

Epidemian epäilyilmoitus

Mikä on ilmoitettava epidemia?

Epidemia on tilanne, jossa tiettyjä tautitapauksia, joilla on todennäköisesti yhteinen altistus, todetaan tavanomaista enemmän tiettynä aikana tietyllä alueella. Tapausten rajoittuessa samaan kotitalouteen on kyseessä perhe-epidemia.

Epäilyilmoitus tehdään aina jos

 • kyseessä on laitoksessa esiintyvä epidemia (esim. koulu, päiväkoti, sairaala)
 • on perusteltua aihetta epäillä kaupallista elintarviketta tartunnan lähteeksi
 • on perusteltua aihetta epäillä ravintolassa saadun ruokamyrkytyksen johtuvan laajalle levinneestä raaka-aine-erästä
 • tapauksia on enemmän kuin viisi

Ilmoitus tehdään myös tapauksissa, joissa ilmoittamiseen on muita erityisiä perusteita kuten esimerkiksi tapausten poikkeuksellisen vakava taudinkuva. Epäiltäessä botulismia ilmoitetaan myös yksittäinen tapaus. Jos kyseessä on perhe-epidemia, tehdään ilmoitus vain jos on perusteltua aihetta epäillä kaupallista elintarviketta tartunnan lähteeksi.

Epidemiaepäilyilmoituksen teko

Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden epäilyilmoitukset tehdään RYMY-tietojärjestelmään. (Huom! Jos sähköinen ilmoittaminen RYMY-tietojärjestelmään ei toimi, ota yhteyttä THL:n tartuntatautilääkäriin puhelimitse, p. 020 610 8557.)

Epäilyilmoituksen tekemisestä vastaa kunnallinen ruokamyrkytysepidemioiden selvitystyöryhmä. Yleensä ilmoituksen tekee ryhmään kuuluva tartuntataudeista vastaava lääkäri tai terveysvalvonnan johtaja. Epäilyilmoitus tehdään mahdollisimman pian epidemiaepäilyn syntymisen jälkeen, jotta torjuntatoimiin voidaan ryhtyä ajantasaisesti. Epäilyilmoituksen tekemiseen kunta ei tarvitse käyttäjätunnusta.

Kunnat pääsevät katsomaan järjestelmään tekemiään epäilyilmoituksia. Tarvittavan kuntakohtaisen käyttäjätunnuksen kunta voi tilata Evirasta.

 • RYMY käyttöoikeushakemus (Evira)

Epäilyilmoituksen tiedonkulku

Epäilyilmoitukset toimitetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tartuntatautien torjuntayksikön (TATO/TART) kautta alla mainituille yksiköille ja organisaatioille sekä Valviraan (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto), ilmoittavan kunnan sairaanhoitopiirille että aluehallintovirastoon (AVI).

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (TATO/TART)

Tartuntatautien torjuntayksikkö PL 30, 00271 Helsinki puhelin 020 610 6000 (vaihde) telefax 020 610 8468

Tukee ruoka- ja vesivälitteisten epidemioiden selvittämistä. Tarvittaessa koordinoi epidemiaselvitystä esim. poikkeuksellisen isoissa tai maantieteellisesti laajalle levinneissä epidemioissa.

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (YMTO/YVES)

Vesi ja terveys -yksikkö PL 95, 70701 Kuopio puhelin 020 610 6000 (vaihde) fax 020 610 6497

Tukee vesivälitteisten epidemioiden selvittämistä. Yksiköllä on vesilaitosasiantuntemusta ja se on tarvittaessa yhteydessä muihin vesilaitosasiantuntijoihin.

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (TATO/TABA)

Bakteriologian yksikkö PL 30, 00271 Helsinki puhelin 020 610 6000 (vaihde) fax 020 610 8328

Bakteriologian yksikön Suolistobakteerilaboratoriolla on vastuu ihmisistä eristettyjen epidemian aiheuttajien tarkemmasta tutkimuksesta, tyypityksestä ja seurannasta. Laboratorio toimii myös bakteeritutkimusten tuki- ja referenssilaboratoriona.

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (TATO/TAVI)

Suolistovirusyksikkö PL 30, 00271 Helsinki puhelin 020 610 6000 (vaihde) fax 020 610 8355

Suolistovirusyksikön enteroviruslaboratoriolla on vastuu ihmisistä eristettyjen epidemioita aiheuttavien suolistovirusten tyypityksestä ja molekyyligeneettisestä seurannasta. Laboratorio toimii suolistovirusten referenssilaboratoriona.

 • Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (HYGI)

Hygieniayksikkö Mustialankatu 3 00790 Helsinki puhelin 020 690 999 (vaihde) fax 020 77 24353

Evira on elintarvikevalvonnan keskusviranomainen, joka ohjaa elintarvikevalvontaa. Evira konsultoi ja koordinoi elintarvikkeiden jäljityksiä ja takaisinvetoja sekä ylläpitää kansallista ruokamyrkytysepidemiarekisteriä.

 • Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (MIBI)

Mikrobiologian tutkimusyksikkö Mustialankatu 3 00790 Helsinki puhelin 020 690 999 (vaihde) fax 020 77 24350

Kansallinen referenssilaboratorio. Tarvittaessa elintarvikkeista, tuotantoympäristöstä ja eläimistä otettavien näytteiden laboratoriotutkimukset epidemiaselvityksissä, toksiinitutkimukset, eristettyjen bakteerikantojen jatkotyypitykset.

=Epäilyilmoitusten seuranta

Kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat seurata järjestelmään kirjattuja omien alueittensa epäilyilmoituksia. Myös aluehallintovirastot ja Valvira voivat seurata järjestelmään kirjattuja epäilyilmoituksia. Kunnat pääsevät järjestelmään kuntakohtaisella käyttäjätunnuksella. THL toimittaa käyttäjätunnukset sairaanhoitopiireille ja Valviraan. Aluehallintovirastot saavat tunnuksensa Evirasta.

Epidemian selvitys

Lisätietoa

 • Markku Kuusi

Ylilääkäri Tartuntatautien torjuntayksikkö THL p. 020 610 8935 etunimi.sukunimi@thl.fi

 • Taina Niskanen

Ylitarkastaja Hygieniayksikkö Evira p. 02077 24318 etunimi.sukunimi@evira.fi

Takaisin Infektiotaudit -sivulle

Katso myös

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

 • Ruokamyrkytysepidemian selvittäminen - potilasnäytteiden mikrobiologiset tutkimukset (KTL, 2008)
 • Elintarvikenäyteohje (Evira)

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>