Energiatase

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kysymys

Miten kuvataan ja lasketaan energiavirrat primaarienergian tuotannosta, muuntamisesta ja käytöstä jossain rajatussa systeemissä? Kuvauksen tavoitteena on

  • täyttää energiataseen vaatimukset (energia ei kuvauksessa häviä tai synny tyhjästä),
  • olla helposti ymmärrettävä lukijalle,
  • mahdollistaa yksinkertaisella tavalla skenaariotarkastelut eli lähtöarvojen muuttamisen vaikutusten tutkimisen systeemissä.

Vastaus

Varsinainen energiatasemalli ja sen ohje ovat englanninkielisessä Opasnetissä sivulla Energy balance. Tässä kuvataan vain hyvin lyhyesti se rakenne, jonka avulla energiavirtoja tarkastellaan. Malli on sikäli joustava, että se voi tarkastella energiatasetta myös paljon tarkemmalla tai karkeammala jaottelulla, mukautuen siihen mikä on lähtödatan tarkkuus ja tarkastelun tavoite.

Mallin ideana on, että jokaista polttoaineluokkaa kohti pätee

Primaarienergian tuotanto ja tarjonta + Primaarienergian muunto käyttöön = Energian loppukäyttö

Primaarienergian muunto kuvaa prosesseja, joissa hiiltä, raakaöljyä tai muuta raaka-ainelähdettä muutetaan esimerkiksi kaukolämmöksi, sähköksi tai öljytuotteiksi.

Polttoaine tai energiavarasto
Hiili ja turve Raakaöljy Petrokemialliset tuotteet Maakaasu Ydinvoima Vesivoima Maalämpö, aurinko, tuuli Uusiutuvien ja jätteen poltto Sähkö Lämpö Yhteensä
Primaarienergian tuotanto ja tarjonta
Tuotanto
Tuonti
Vienti
Varastomuutos
Primaarienergian muunto käyttöön
Muunnot (transfers)
Tilastoerot
Sähkövoimalat
CHP-voimalat
Lämpövoimalat
Muut muunnot (other transformation)
Hävikki
Energian loppukäyttö
Savon Sellu
Muu teollisuus
Tieliikenne
Muu liikenne
Asuinrakennusten lämmitys
Julkiset palvelut
Muu energiankäyttö

Perustelut

Mallia kannattaa ottaa OECD:n energiataseista (energy balance sheet). Yllä oleva taulukko on standardimuotoinen OECD-energiatasetaulukko, joten kyseisen muotoinen data on helposti saatavissa kaikista OECD-maista eri vuosille.

Osa esimerkkikaupungin koko energiataseesta (ktoe/a).
Hiili ja turve Raakaöljy Petrokemian tuotteet Sähkö Lämpö
Primaarienergian tuotanto ja tarjonta
Tuotanto 129
Tuonti 28 63
Vienti
Primaarienergian muuntaminen käyttöön
Muunto
Lauhdesähkövoimalat
Yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto -129 -28 61 96
Energian loppukäyttö
Teollisuus
Tieliikenne 54
Lämmitys 10 96
Muu energiakäyttö 9 51

Katso myös

Avainsanat

Energiatase, energian tuotanto, energiansäästö

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>