Energiantuotannon ympäristövaikutukset Suomessa

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Rajaus

Mitkä ovat eri energiantuotantotapojen ympäristövaikutukset Suomessa?

Määritelmä

Data

Keskustelu energiantuotannon ympäristövaikutuksista

Keskustelun tiivistelmä:

  • Ympäristövaliokunta: Uraanikaivosten ympäristövaikutukset ovat samantyyppiset kuin yleensä metallien kaivoksissa. Uraanimalmin radioaktiivisuus asettaa kuitenkin toiminnalle lisävaatimuksia. Ydinvoimalaitoksen käytönaikaisista ympäristövaikutuksista merkittävimmät aiheutuvat jäähdytysveden käytöstä.
  • Hallintovaliiokunta: Valiokunnan näkemyksen mukaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen turvallisuuden tärkein perusta on ydinpolttoainenippujen pakkaaminen kapseleihin, joiden korroosio on loppusijoitusolosuhteissa äärimmäisen vähäistä.
  • Talousvaliokunta: Ydinvoimaloiden jäähdytysvesien vesistövaikutukset tunnetaan varsin hyvin. Lämpötilan nousu purkualueella kiihdyttää eliöiden aineenvaihduntaa ja lisää biologista tuotantoa sekä ympäristöstä eliöille aiheutuvaa stressiä pohjoiselle Itämerelle tyypillisissä oloissa, joissa eliöstö on niukkaa ja sopeutunut alhaisiin lämpötiloihin.
  • WWF Suomi: Suomella on loistavat mahdollisuudet tyydyttää tulevaisuuden energiantarve ja vähentää samalla merkittävästi hiilidioksidipäästöjä ilman lisäydinvoimaa. WWF:n ehdottamien toimien yhteisvaikutus vastaa yhden ydinvoimalan sähköntuotantokapasiteettia, mutta ne ovat kaikki toteutettavissa jo seuraavien 10 vuoden aikana.
  • Greenpeace: Ydinjäte vaarallista satoja tuhansia vuosia, eikä sille ole kehitetty täysin turvallista käsittelymenetelmää.
  • Vihreät: Ydinvoiman tuotanto on haitallista sen kaikissa vaiheissa.
  • Raimo Vitsbacka, Perussuomalaiset: Uraanin louhinta tuottaa siten pitkäaikaisia vaikutuksia ja niiden myötä pitkäaikaisia riskejä, jotka erottavat sen muusta kaivostoiminnasta ja muiden energiatuotantomuotojen raaka-aineen hankinnasta. Harva suomalainen haluaisi kotinurkilleen uraanikaivosta.
  • Fortum: Ydinvoiman merkittävin käytön aikainen ympäristövaikutus on jäähdytysvesien aiheuttama veden lämmönnousu ydinvoimalaitoksen välittömässä ympäristössä, kun käytössä on merivesijäähdytys.

Kausaliteetti

Yksikkö

Kaava

Tulokset

Katso myös

Syykaavio energiantuotannon kokonaisvaikutuksista ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Tämä sivu on osa Suomen ydinvoimaan liittyvää arviointia. Arvioinnin tarkoitus on tarkastella ja punnita ydinvoiman haittoja ja hyötyjä Suomen kansanterveyden, -talouden ja muiden seikkojen kannalta. Toisin sanoen kysymys kuuluu: kannattaako Suomeen rakentaa ydinvoimaa?

Arviointiin voi kuka tahansa osallistua. Sivun alalaidassa voit kommentoida sivun sisältöä kirjautumatta sisään. Jos kirjaudut sivustolle, voit osallistua sivun omaan keskustelu-osioon, jonne pääset klikkaamalla sivun ylälaidassa olevaa Keskustelu-linkkiä. Voit myös muokata itse sivua jos sinulla on jotain olennaista lisättävää. Isoista muutoksista on aina ensin käytävä keskustelu.

Tarkempi kuvaus arvioinnista: katso Hyöty-riskiarviointi ydinvoimasta Suomessa. Ydinvoimaan liittyviä sivuja.

Ydinvoimaan liittyy myös neljä adressia (osa puolesta, osa vastaan), joihin parhaillaan kerätään nimiä. Voit allekirjoittaa näitä adressit.com-sivustolla: Ei Pyhäjoen ydinvoimalalle, Vältä ydinsähköä, Ydinvapaa Eurooppa, Lisää ydinvoimaa Suomeen.

Viitteet