Energiantuotannon ilmastovaikutukset Suomessa

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kysymys

Millaisia erilaisia ilmastovaikutuksia on energiantuotantomuodoilla Suomessa?

Määritelmä

Data

Keskustelu energiantuotannon ilmastovaikutuksista

Keskustelun tiivistelmä:

  • Talousvaliokunta: Ilmastotavoitteet asettavat raamit valittaville toimille. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, ettemme sulje mitään päästötöntä tai vähäpäästöistä energiantuotantomuotoa vaihtoehtojen ulkopuolelle. Ydinenergian tuotannosta ei aiheudu kasvihuonekaasu- eikä pienhiukkaspäästöjä.
  • Ympäristövaliokunta: Jos ydinvoimalla korvataan fossiilisilla polttoaineilla tai turpeella tuotettua lauhdesähköä, se vähentää päästöjä selvästi. Lisäydinvoiman rakentamisen vaikutuksesta kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen ei voida esittää tarkkaa arviota.
  • Eero Heinäluoma, SDP: Luopuminen fossiilisten polttoaineiden käytöstä on historiallinen välttämättömyys.
  • WWF Suomi: WWF:ltä kestävä ja kustannustehokas vaihtoehto kuudennelle ydinvoimalalle.
  • Paavo Arhinmäki, Vasemmistoliitto: On muistettava, että ydinvoimakaan ei ole päästötöntä. Kun lasketaan mukaan uraanin louhiminen, rikastus ja reaktorikäyttö, raaka-aineen kuljetukset ja voimalaitoksen purun aiheuttamat päästöt, hiilidioksidipäästöt ovat jo noin 30 prosenttia kaasuvoimalan päästöistä.
  • Arhinmäen kommenttiin liittyen, vrt. Environ Sci. Techol 44 (2010) 4050-4062 Kahrecha et al.

Kausaliteetti

Yksikkö

Kaava

Tulokset

Katso myös

Syykaavio energiantuotannon kokonaisvaikutuksista ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Tämä sivu on osa Suomen ydinvoimaan liittyvää arviointia. Arvioinnin tarkoitus on tarkastella ja punnita ydinvoiman haittoja ja hyötyjä Suomen kansanterveyden, -talouden ja muiden seikkojen kannalta. Toisin sanoen kysymys kuuluu: kannattaako Suomeen rakentaa ydinvoimaa?

Arviointiin voi kuka tahansa osallistua. Sivun alalaidassa voit kommentoida sivun sisältöä kirjautumatta sisään. Jos kirjaudut sivustolle, voit osallistua sivun omaan keskustelu-osioon, jonne pääset klikkaamalla sivun ylälaidassa olevaa Keskustelu-linkkiä. Voit myös muokata itse sivua jos sinulla on jotain olennaista lisättävää. Isoista muutoksista on aina ensin käytävä keskustelu.

Tarkempi kuvaus arvioinnista: katso Hyöty-riskiarviointi ydinvoimasta Suomessa. Ydinvoimaan liittyviä sivuja.

Ydinvoimaan liittyy myös neljä adressia (osa puolesta, osa vastaan), joihin parhaillaan kerätään nimiä. Voit allekirjoittaa näitä adressit.com-sivustolla: Ei Pyhäjoen ydinvoimalalle, Vältä ydinsähköä, Ydinvapaa Eurooppa, Lisää ydinvoimaa Suomeen.

Viitteet