Elimistön kuorma

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Elimistön kuorma (body burden): kemikaalin kokonaismäärä kehossa. PCB-yhdisteiden summan keskimääräinen elimistön kuorma teollistuneissa maissa vaihtelee noin 1 mg:sta 20:een mg:aan (Σ6PCB) henkeä kohti eli alle 0,1–1 mg/kg (Σ6PCB:tä rasvassa). Summa-PCB:n keskimääräinen päiväsaanti on 10–20 ng painokiloa kohti tai noin 1 mg henkeä kohti. WHO-TEq-yksikköinä elimistön PCB-kuorma ja päiväsanti ovat samaa luokkaa kuin dioksiinien. PCDD/F-yhdisteiden keskimääräinen elimistön kuorma nuorella eurooppalaisväestöllä (kuvio 2) on noin 100 ng eli 0,000 000 1 g (TEq) henkeä kohti tai 5–10 ng/kg (TEq rasvassa), ja 60-vuotiailla noin 500 ng (TEq henkeä kohti). Vakaassa tilassa (ks. Vakaa tila) elimistön kuorma on noin 5000 kertaa dioksiinin päiväannos. Monissa maissa keskimääräinen päiväsaanti (ks. myös PCDD/F – lähteet) on alle 1 pg WHO-TEq painokiloa kohti tai noin 50 pg eli 0,05 ng eli 0,000 000 000 05 g henkeä kohti. Huomaa, että PCB-arvot annetaan kongeneerien summana, kun taas PCDD/F-arvot annetaan toksisuusekvivalentteina, ks. TEq ja yksiköt. Lisätietoa Liem ym. Food Addit.[1]

Another snip.png

Kuvio 2. PCDD/F-kuormitus eri maissa ensisynnyttäjien rintamaidosta mitattuna, viides mittauskierros on menossa v. 2011. [2]

Katso myös

Viitteet

  1. Jouko Tuomisto, Terttu Vartiainen and Jouni T. Tuomisto: Dioksiinit ja PCB-yhdisteet: synopsis. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ISSN 1798-0089 ; Raportti 23/2011 [1]
  2. Tietolähde ENHIS factsheet Persistent organic pollutants in human milk, 2009: Contam. 2000:17:241-259, http://pubmed.gov/10912239; Patterson ym. Chemosphere 2008:73:S261-S277, [http://pubmed.gov/18511103; Kiviranta 2005, http://bit.ly/ihD1j8].

Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>