Demokratiapolitiikka

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Demokratiapolitiikka tarkoittaa yhteiskunnan toimia, joilla edistetään ja varmistetaan demokraattisen päätöksenteon toimivuus ja kansalaisten osallistumismahdollisuudet yhteiskunnallisissa asioissa. Suomessa on valmisteltu demokratiapoliittista keskusteluasiakirjaa ja sen pohjalta tehtävää periaatepäätöstä demokratian edistämisestä. Asiakirjojen näkökulmana on kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen Suomessa. Suomen kansainvälistä demokratiatyötä on linjattu paraikaa valmisteltavassa ihmisoikeusselonteossa.

Asiakirjakokonaisuus koostuu kolmesta julkaisusta:

  • Periaatepäätös demokratian edistämisestä [1]
  • Demokratiapolitiikan suuntaviivat -keskusteluasiakirja [2]
  • Suomalaiset osallistujina - katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimuksen (julkaistaan syksyllä 2009).

Demokratiapolitiikan suuntaviivat -keskusteluasiakirjassa pyritään tunnistamaan keskeisiä suomalaisen demokratian haasteita ja kehittämiskohteita sekä kokoamaan niitä koskevaan keskustelua. Keskusteluasiakirjalla ei ole virallista statusta vaan se toimii taustamateriaalina päätösasiakirjalle, johon on tiivistetty joukko toimenpide-esityksiä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi. Numeroiduista toimenpide-esityksistä laaditaan yhteistyössä eri ministeriöiden kanssa erillinen toteutussuunnitelma, jossa täsmennetään kunkin toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät vastuut, aikataulu ja resurssit.

Katso myös

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>