Deliberatiivinen demokratia

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Deliberatiivinen demokratia tarkoittaa demokratian suuntausta, jossa päätösten valmistelussa deliberaatiolla eli keskustelulla ja kansalaisten osallistumisella on suuri rooli.

Deliberatiivisen käänteen myötä tutkimus deliberatiivisesta demokratiasta on lähtenyt merkittävään kasvuun. Siitä onkin tullut yksi nopeimmin kasvavista trendeistä demokratiatutkimuksen ja -kehityksen saralla. Lisäksi keskustelu deliberatiivisesta käänteestä on saanut aikaan, että maailmalla on ryhdytty kehittämään ja soveltamaan erilaisia deliberatiivisia innovaatioita (mini-public). Suomessa deliberatiivisten mallien laajempi soveltaminen on vasta aluillaan, joten tutkimuksellinen kuilu teoreettisen ja empiirisen analyysin välillä on suuri. Muutamia konkreettisia esimerkkejä suomalaisista deliberatiivisen demokratian ihanteen mukaisista osallistumismalleista on kuitenkin jo olemassa. Näitä ovat muun muassa Vaasan mallin mukaiset kansalaisraadit, Åbo Akademin kansalaiskeskustelut, Kuluttajatutkimuskeskuksen deliberatiiviset kansalaiskuulemiset sekä Svenska Studiecentralin kansalaiskonsultaatiot. Myös vastaperustettu Deliberatiivisen demokratian instituutti ry kuvastaa deliberatiivisen käänteen vahvistumista Suomessa.

Katso myös