BONETOX

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Luun kehitys ja fysiologinen tasapaino kemikaalien toksisuuden kohteina (BoneTox)

Tutkimusryhmä

 • Matti Viluksela
 • Merja Korkalainen
 • Hanna Miettinen

Yhteistyötahot

 • Karoliininen Instituutti, Ruotsi
 • School of Veterinary Medicine, Hannover, Saksa
 • Mario Negri Instituutti, Italia
 • Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire, Ranska
 • Oulun yliopisto Suomi
 • Sahlgrenska University Hospital, Göteborg Ruotsi

Rahoittajat

 • Euroopan Unioni

Yhdyshenkilö

 • Matti VilukselaTausta

Eri kemikaalit ja ruuasta saadut haitta-aineet häiritsevät luun kehitystä ja normaalia uusiutumista sekä ihmisissä että eläimissä. Kokeelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että aryylihiilivetyreseptoriin sitoutuvat aineet, kuten dioksiinit, voivat muuttaa luun rakennetta ja uusiutumista annoksilla, jotka ovat samaa suuruusluokkaa kuin ihmisten tausta-altistuminen. Lisäksi ne saattavat häiritä sikiön luuston kehitystä.

Tavoite

Tuottaa uutta toksikologista ja epidemiologista tietoa, jonka avulla voidaan parantaa dioksiinien ja muiden ravinnosta saatavien kemikaalien riskinarviota. Tavoitteena on selvittää kemikaalien luustovaikutusten mekanismeja ja kemikaalien osuutta luuston sairauksien riskitekijöinä sekä kehittää uusia biologisia testimenetelmiä luustoon ja hormonitoimintaan kohdistuvien vaikutusten arviointiin.

Kuvaus

Tutkimusohjelmassa on kolme pääaluetta: (1) raskaudenaikaiset epämuodostumat ja elinten kehitys, (2) retinoidimetabolia (A-vitamiini), ja (3) sovellettu toksikologia ja riskinarviointi. Kokeellisten tutkimusten avulla selvitetään dioksiinialtistuksen ja sen aiheuttamien retinoidimetabolian häiriöiden merkitystä mm. luun ja hampaiden kehityksessä. Retinoidijärjestelmä on hyvin tärkeä sikiönkehityksen kannalta, ja dioksiinit sekä muut kemikaalit häiritsevät sen toimintaa. BoneTox-projektissa selvitetään niitä molekyylitason mekanismeja, joilla aryylihiilivetyreseptorivälitteiset vaikutukset häiritsevät retinoidien metaboliaa ja fysiologista tasapainoa. BoneTox-projekti järjestää myös kansainvälisen kokouksen, jossa arvioidaan hormonitoimintaan vaikuttavien kemikaalien osuutta länsimaisten ihmisten osteoporoosiin ja siihen liittyvien luumurtumiin. BoneTox pyrkii julkaisemaan kaiken projektin aikana kertyneen tiedon, jotta se on riskinarviointityötä tekevien tutkimusryhmien saatavilla.


Katso myös

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>