Avoin työ

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kysymys

Mitä on avoin työ ja miten se organisoidaan?

Vastaus

Avoin työ on uudenlainen toteutustapa, jossa kilpailutuksen arvo sidotaan etukäteen ja työ jaetaan osatarjouksien esittäjille, jotka voivat vapaasti toteutaa omia osiaan alihankintana. Poikkeavaa järjestelyssä on se, että

  • yksittäisen tarjoajan kanssa sovitaan vain työn koko sisällöstä ja toiminnallisista tavoitteista, ei siitä, mitä tarjoaja siinä tekee ja mitä hänelle maksetaan,
  • tarjoaja voi vapaasti tehdä mitä osia työstä haluaa missä järjestyksessä haluaa,
  • työn sisältöä ja laatua evaluoidaan jatkuvan evaluaation periaatteella tieteellisen laadun ja käyttökelpoisuuden kriteereillä avoimesti eli niin, että kuka tahansa saa evaluoida,
  • työn valmistuttua evaluoidaan myös se, kuinka paljon lisäarvoa kenenkin osallistuminen tuotti kokonaisuudelle. Tämäkin toteutetaan jatkuvan evaluaation periaatteella ja tarjoajien keskinäisin, verkossa julkaistavin keskusteluin,
  • jatkuvan evaluaation lopputulos toimii perusteena sille, mitä kokonaispotista jaetaan kenellekin,
  • myös aiemmat kontribuutiot ovat osana evaluaatiota siten, että jos joku työ työhön jonkin valmiin palikan, hän saa pisteitä palikan tuomisesta, mutta pisteet itse palikasta menevät sille, joka sen alunperin teki. Tämä on itse asiassa erittäin motivoiva menettely tiedon avaamiseen, koska tiliä saattaa päästä tekemään myös sellaisista projekteista, joita ei ollut olemassa työtä tehtäessä.

#: On tarkistettava, onko tämä hankintalain mukainen. laki asetus --Jouni Tuomisto 14. huhtikuuta 2012 kello 08.34 (EEST)

Ekspertin performance = calibration * informativeness siten, että verrataan ekspertin antamaa todennäköisyysjakaumaa kultaiseen standardiin (tunnettuun faktaan), joka on piste. Entä jos tehtäisiin sama mutta siten, että jatkuva evaluaattori antaakin piste-estimaatin siitä, mikä tulee olemaan yhteisön evaluaation jakauma(n odotusarvo)? Tässä on useita ongelmia:

  • Arvioidaanko senhetkistä tuotosta? Kyllä kai. Mutta miten saadaan yhteisön kokonaisevaluaatio, jos tuotos muuttuu jatkuvasti? Ilmeisesti yksittäisten evaluaatioiden painoarvo laskee sitä mukaa kuin tuotos päivittyy. Jos näin tehdään, seuraa se, ettei tuotoksia juuri kannata evaluoida ennen kuin ne ovat vakiintuneet, koska evaluaatioiden vaikutus on pieni ennen sitä.
  • Evaluaattoreita itseään evaluoidaan sen perusteella, kuinka lähelle he osuvat yhteisön odotusarvoa. Johtaako tämä laumakäyttäytymiseen niin, ettei arvioidakaan sisältöä vaan sitä mitä muut luulevat muiden ajattelevan sisällöstä? Sama ongelma kyllä on pörssissäkin, ja silti sitä harrastetaan.
  • Jos evaluaattori on ahkera, hänen performanssinsa laskee, koska on vaikea olla aina oikeassa, ja virheet kostautuvat pahasti erityisesti kalibraation osalta. Pitäisi siis ehkä olla p-arvon sijasta jokin muu mittari, joka ei ole niin herkkä virheille vaan lähestyisi asymptoottisesti jotain performanssiarvoa eikä aina nollaa. Silloin kun kaikki evaluaattorit tekevät yhtä monta evaluaatiota, tätä ongelmaa ei kai tule, koska vertailu on aina suhteellinen. Jospa yrittäisi semmoista, että lasketaan kaikkien evaluaattorien performanssien keskiarvo n evaluaation kohdalla, ja tällä luvulla suhteutetaan jokaisen oma evaluaatio. Saadaan absoluuttisesta performanssista suhteellinen.
  • Poistaako tämä lähestymistapa sen tarpeen, että pitäisi tarkastella toisaalta omaa mielipidettä, toisaalta arviota yhteisön yleisestä mielipiteestä? Ensimmäisen ongelma on edustavan otoksen saaminen, jälkimmäisen se, että se on epäsuora mittari siitä mikä oikeasti kiinnostaa. Kultainen standardihan tässä on, että jokaiselta yhteisön jäseneltä kysytään hänen oma henkilökohtainen evaluaationsa asiasta.

Perustelut

Katso myös

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>