AvoHILMO

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kysymys

Millainen pitäisi olla avoterveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterin siten, että se

 • on perustuslain sekä muiten lakien ja asetusten mukainen,
 • palvelee tarkoitustaan terveydenhuollon kehittäjänä,
 • toteuttaa sen vaatimuksen, että henkilö itse voi hallita häntä koskevaa tietoa.

Vastaus

Henkilötunnuksen avulla henkilön tietoja voidaan yhdistellä useiden eri tietolähteiden välillä. AvoHILMOn tarkoituksista ainoastaan tutkimus mahdollisesti edellyttää tätä toiminnallisuutta. Sen sijaan kaikki muut tarkoitukset voidaan toteuttaa siten, että henkilöstä on palveluntuottajakohtainen yksilöllinen tunniste. Näin yhden potilaan kaikki tapahtumat esimerkiksi omassa terveyskeskuksessa voidaan yhdistää, mutta saman henkilön käyntejä yksityisellä työterveysasemalla ei voi yhdistää terveyskeskuksen tietoihin. Tällä ei useimmissa tapauksissa ole merkitystä, koska mielenkiinnon kohteena ovat ensisijaisesti palvelutuotannon kokonaismäärät (johon yksilötunnistetta ei lainkaan tarvita) ja tiettyjen asioiden hoitoketjut yhden palveluntarjoajan puitteissa.


Millainen on henkilötunnukseton AvoHILMO?

Suomen Kuvalehdessä väitettiin 31.8.2012, että henkilötunnuksellisten tietojen kerääminen AvoHILMOon on perustuslain yksityiselämää käsittelevän 10 § vastaista. Jos tämä on totta, pitää miettiä miten henkilötunnusten käytöstä luovutaan AvoHILMOssa. Tässä on ehdotus.

Jokainen palveluntuottaja luo oman yksilötunnisteen potilaistaan. Näin tietoja yhden palveluntuottajan sisällä voidaan yhdistellä yksilötasolla, mutta palveluntuottajien välillä ei. Myöskään valtakunnallisesta rekisteristä ei ole mahdollista enää tunnistaa henkilöä, koska yksilötunnisteen avain on ainoastaan palveluntuottajalla. Teoriassa on mahdollista verrata esimerkiksi potilaskäynnin tietoja tietoihin todellisten henkilöiden potilaskäynneistä ja näin päästä henkilötasolla selville yksilötunnisteiden haltijoista, mutta tämä on käytännöllisesti katsoen liian työlästä ja estää tietomurrot.

Kun uutta tietoa siirretään palveluntarjoajilta, käytetään tätä yksilötunnistetta henkilötunnuksen sijasta. Tämä vaatii pieniä muutoksia palveluntarjoajien tietojärjestelmiin.

Miten siirrytään henkilötunnuksettomaan AvoHILMOon?

Jo kerätyn tiedon osalta pitää ratkaista henkilötunnustiedon tuhoaminen. Mahdollisuuksia paremmuusjärjestyksessä:

 • Nykyiseen AvoHILMOon lisätään kenttä yksilötunnisteelle. THL luo jokaiselle henkilölle tähän kenttään tunnisteen, joka yhdessä palveluntarjoajatiedon kanssa yksilöi henkilön. Kuitenkaan tunniste itsessään ei sisällä mitään tietoja henkilöstä. Palveluntarjoajille lähetetään tiedot kaikkien heidän omien asiakkaidensa yksilötunnisteista yhdistettynä henkilötunnukseen. Tämän jälkeen henkilötunnustieto tuhotaan AvoHILMOsta, jolloin henkilöitä ei voida enää tunnistaa kansallisella tasolla THL:ssä. Tämä edellyttää luottamusta siihen, että toimitaan sovitusti ja henkilötunnukset todella tuhotaan. Jatkossa palveluntarjoajat päivittävät järjestelmänsä ja siirtyvät käyttämään tätä yksilötunnistetta, eivät henkilötunnusta, tietoja toimittaessaan. Siirtymäajan aikana THL:ssä säilytetään henkilötunnuksen ja yksilötunnuksen avainta (erillään AvoHILMO-tietokannasta), kunnes palveluntarjoajan järjestelmäpäivitys on tehty.
 • Toimitaan kuten edellä on kuvattu, paitsi että palveluntarjoaja itse luo yksilötunnukset asiakkailleen ja toimittaa jatkossa tiedot sillä koodattuna. Ensimmäisellä kerralla mukana tulee myös henkilötunnus vanhojen tietojen päivittämiseksi, minkä jälkeen henkilötunnustieto tuhotaan AvoHILMOsta.
 • Nykyistä AvoHILMO poistetaan henkilötunniste, ja kaikki tähän mennessä kerätyt tiedot (vuodesta 2009 alkaen) kerätään uudestaan, nyt yksilötunnisteella varustettuna. Tämä on iso kertatyö ja aiheuttaa vaaran, että osa vanhoista tiedoista jää ilman yksilötunnistetta tai että tiedon eheys tai jälitettävyys murtuvat, kun yhdistellään useita versioita. Etuna on se, että yksilötunnisteet eivät missään vaiheessa ole samassa järjestelmässä henkilötunnusten kanssa, joten riski henkilötietojen jääsimestä sittenkin järjestelmään pienenee.
 • Henkilötunnustieto yksinkertaisesti poistetaan. Tämä on huono ratkaisu, koska se estää tärkeitä tilastoanalyyseja.

AvoHILMOn tietoja voidaan avata siten, että tiedoista ei edes epäsuorasti voi päätellä henkilöyttä. Tällaisen järjestelmän periaatteita on pohdittu mm. sivulla Keskustelu:Terveydenhuollon tietojärjestelmä.

Perustelut

AvoHILMO on THL:n ylläpitämä kansallinen terveydenhuollon rekisteri, jolla on seuraavia käyttötarkoituksia:

 • Palveluntuottajan oman toiminnan volyymin, rakenteen ja sisällön seuranta
 • Väestön terveysongelmien esiintymisen seuranta (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 12§)
 • Hoidon saatavuuden seuranta (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 51§). Vuodesta 2012 lähtien seurantatiedot tuotetaan AvoHILMOsta.
 • Lasten ja nuorten asetuksen mukaisten terveystarkastusten toteutumisen seuranta (VNA 338/2011). Vuodesta 2012 lähtien seurantatiedot tuotetaan AvoHILMOsta.
 • Tapaturmatietojen seuranta sisäisen turvallisuuden ohjelman edellyttämällä tavalla (SM 102:00/2008)
 • Lastensuojelulain 15§ mukaisten terveydenhuollolle annettujen tehtävien seuranta
 • Sosiaalihuoltolain 40§ määrittelemä iäkkäiden palvelutarpeen arviointi esim. kotihoidossa
 • Kansallisten tavoiteohjelmien toteutumisen seuranta
 • Tietojen jatkokäyttö indikaattorien muodostamisessa ja esim. tuotteistamisessa
 • Kansalliset ja kansainväliset tilastot (Laki THL:stä 668/2008)
 • Tutkimus


Nykyinen AvoHILMO-järjestelmä sisältää alla olevat tiedot. Tietojen ongelmallisuutta yksilönsuojan kannalta on kommentoitu, ja ehdotetaan kolmeportaista turvaluokitusta:

#: Tiedon käytöstä luovutaan. --Jouni Tuomisto 1. syyskuuta 2012 kello 07.39 (EEST)
--#: Tieto on ongelmallinen, jos se kytketään muihin tietoihin. Käyttäjän mahdollisuutta tietojen kytkemiseen rajoitetaan harkitusti. --Jouni Tuomisto 1. syyskuuta 2012 kello 07.39 (EEST)
Jos ei ole kommenttia, tieto on ongelmaton myös tietoja yhdisteltäessä.


Kentän sisältö Kentän nimi Esimerkki Arvo/Formaatti/Luokitus OID koodistopalvelimella

 • Palvelutapahtuman perustiedot
  • Asiakkaan henkilötunnus hetu 160360-169N Henkilötunnus #: Selkeästi yksilönsuojan kannalta ongelmallinen tietue, josta pitäisi päästä eroon. --Jouni Tuomisto 1. syyskuuta 2012 kello 07.39 (EEST)
  • Palveluntuottajakohtainen yksilötunniste #: Tätä ei nykyjärjestelmässä ole, mutta se voisi korvata hetun. --Jouni Tuomisto 1. syyskuuta 2012 kello 07.39 (EEST)
  • Syntymävuosi #: Hetusta luovuttaessa tarvitaan uutena kenttänä. --Jouni Tuomisto 1. syyskuuta 2012 kello 07.39 (EEST)
  • Sukupuoli #: Hetusta luovuttaessa tarvitaan uutena kenttänä. --Jouni Tuomisto 1. syyskuuta 2012 kello 07.39 (EEST)
  • Asiakkaan kotikunta kunta 091 VRK/THL - Kuntakoodit 1.2.246.537.6.21.2003
  • Asiakkaan asuinpaikan postinumero postinumero 00820 Postinumerokoodisto --#: Rajoitetaan yhdistämistä ainkin käyntisyyhyn ja lääkitykseen. --Jouni Tuomisto 1. syyskuuta 2012 kello 07.39 (EEST)
  • Palveluntuottaja tuottaja 90152 Palvelutuottajakoodi (Topi) --#: Rajoitetaan yhdistämistä ainkin käyntisyyhyn ja lääkitykseen. --Jouni Tuomisto 1. syyskuuta 2012 kello 07.39 (EEST)
  • Palveluntuottajan palveluyksikkö yksikko THL-SOTE-organisaatiorekisteri 1.2.246.537.6.202.2008 --#: Rajoitetaan yhdistämistä ainkin käyntisyyhyn ja lääkitykseen. --Jouni Tuomisto 1. syyskuuta 2012 kello 07.39 (EEST)
  • Seurantatietueen tunnus tunnus Seurantatietueen yksilöivä OID-tunnus
  • Seurantatietueen päivitysaika paivitetty Päivämäärä ja kellonaika yyyMMddhhmm
 • Yhteydenotto
  • Yhteydenottopäivä ja kellonaika ajankohta 200710091230 Päivämäärä ja kellonaika yyyMMddhhmm
 • Hoidon tarpeen arviointi
  • Hoidon tarpeen arvioimispäivä ja kellonaajankohta 200710111230 Päivämäärä ja kellonaika yyyMMddhhmm
  • Ammatti ammatti 32311 Ammattiluokitus TK2001 (ILO ISCO-88) 1.2.246.537.6.74.2001
  • Hoidon kiireellisyys kiireellisyys K PTHAVO- Hoidon kiireellisyys -luokitus 1.2.246.537.6.121.2008
  • Käynnin luonne luonne TH PTHAVO- Käynnin luonne -luokitus 1.2.246.537.6.124.2008
  • Ensikäynti ensikaynti E PTHAVO- Ensikäynti -luokitus 1.2.246.537.6.120.2008
  • Hoidon tarpeen arvioinnin tulos tulos Y20 PTHAVO-Hoidon tarpeen arvioinnin tulos -luokitus 1.2.246.537.6.122.2008
 • Ajanvaraus
  • Ajanvarauksen tekopäivä ja kellonaika ajankohta 200710111230 Päivämäärä ja kellonaika yyyMMddhhmm
  • Käynnille varattu ajankohta varattu 200711091230 Päivämäärä ja kellonaika yyyMMddhhmm
 • Käynnin toteutuminen
  • Käyntipäivä ja kellonaika, aloitusaika ajankohta 200711091230 Päivämäärä ja kellonaika yyyMMddhhmm
  • Käyntipäivä ja kellonaika, lopetusaika ajankohta 200711091300 Päivämäärä ja kellonaika yyyMMddhhmm
  • Ammatti ammatti 32261 Ammattiluokitus TK2001 (ILO ISCO-88) 1.2.246.537.6.74.2001
  • Palvelun toteuttaja toteuttaja Valviran rekisteröintinumero
  • Palvelumuoto palvelumuoto T11 PTHAVO - Palvelumuoto -luokitus 1.2.246.537.6.125.2008
  • Yhteystapa yhteystapa R10 PTHAVO - Yhteystapa -luokitus 1.2.246.537.6.127.2008
  • Kävijäryhmä kavijaryhma 1 PTHAVO - Kävijäryhmä -luokitus 1.2.246.537.6.123.2008
  • Hoidon kiireellisyys kiireellisyys K PTHAVO- Hoidon kiireellisyys -luokitus 1.2.246.537.6.121.2008
  • Käynnin luonne luonne SH PTHAVO- Käynnin luonne -luokitus 1.2.246.537.6.124.2008
  • Ensikäynti ensikaynti K PTHAVO- Ensikäynti -luokitus 1.2.246.537.6.120.2008
 • Käyntisyyt ja toimenpiteet
  • Käyntisyy ICD10 icd10 S90.0 ICD10 -luokitus 1.2.246.537.6.1.1999 --#: Rajoitetaan yhdistämistä ainkin paikkatietoon. --Jouni Tuomisto 1. syyskuuta 2012 kello 07.39 (EEST)
  • Ulkoinen syy ICD10 ulkoinenSyy ICD10 -luokitus 1.2.246.537.6.1.1999 --#: Rajoitetaan yhdistämistä ainkin paikkatietoon. --Jouni Tuomisto 1. syyskuuta 2012 kello 07.39 (EEST)
  • Tapaturmatyyppi ICD10 tapaturmatyyppi ICD10 -luokitus 1.2.246.537.6.1.1999 --#: Rajoitetaan yhdistämistä ainkin paikkatietoon. --Jouni Tuomisto 1. syyskuuta 2012 kello 07.39 (EEST)
  • Käyntisyy ICPC2 icpc2 D09 ICPC2 -luokituksen oire/syykoodit 1.2.246.537.6.31.2007
  • Avohoidon toimenpide, SPAT toimenpide SPAT1010 Perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitus (SPAT) 1.2.246.537.6.128.2009
  • Suun th toimenpide suuToimenpide SAA02 Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 1.2.246.537.6.33.2005
 • Lääkitys ja rokotus
  • Rokotus rokotus kyllä kyllä/ei. Jos on annettu rokotus = kyllä, muuten = ei.
  • Lääkeaine atc ATC-luokitus 1.2.246.537.6.32.2007 --#: Rajoitetaan yhdistämistä ainkin paikkatietoon. --Jouni Tuomisto 1. syyskuuta 2012 kello 07.39 (EEST)
  • Lääkeaineen selite atcSelite Vapaa merkkijono tilanteissa, jos ATC-koodia ei ole määritelty
  • Lääkeaineen pakkausnumero vnr VNR-numero
  • Lääkeaineen kauppanimi kauppanimi HIBERIX Valmistajan nimi rokotteelle; vapaa merkkijono
  • Määräämispäivä maaratty Lääkityksen määräämisajankohta yyyyMMddhhmm
  • Rokotteen eränumero eranumero Valmistajan antama rokoteerän tunniste
  • Annoksen järjestysluku jarjestys 2 Rokotussarjan kyseessä ollessa järjestysnumero tai vapaa merkkijono
  • Rokotustapa rokotustapa IM AR/Ydin rokotustapakoodisto 1.2.246.537.6.111.2007
  • Pistoskohta pistoskohta OO AR/Ydin pistoskohtakoodisto 1.2.246.537.6.110.2007
 • Terveystekijät
  • Suun th indeksi D karioituneet1 12 Karioituneiden (decayd) pysyvien hampaiden lukumäärä
  • Suun th indeksi M puuttuvat1 12 Puuttuvien (missed) pysyvien hampaiden lukumäärä
  • Suun th indeksi F paikatut1 12 Paikattujen (filled) pysyvien hampaiden lukumäärä
  • Suun th indeksi d karioituneet2 12 Karioituneiden (decayd) maitohampaiden lukumäärä
  • Suun th indeksi m puuttuvat2 12 Puuttuvien (missed) maitohampaiden lukumäärä
  • Suun th indeksi f paikatut2 12 Paikattujen (filled) maitohampaiden lukumäärä
  • Suun ienkudoksen tila ienkudos 002301 Jokainen merkki (voi vaihdella 0-4) kuvaa yhtä positiota
  • Paino paino 3800 Numeerinen arvo grammoina --#: Hyvin poikkeukselliset arvot voivat yksilöidä, joten niiden yhdistämistä muihin tietoihin yksilötasolla on syytä rajoittaa. --Jouni Tuomisto 1. syyskuuta 2012 kello 07.39 (EEST)
  • Pituus pituus 1300 Numeerinen arvo millimetreinä --#: Hyvin poikkeukselliset arvot voivat yksilöidä, joten niiden yhdistämistä muihin tietoihin yksilötasolla on syytä rajoittaa. --Jouni Tuomisto 1. syyskuuta 2012 kello 07.39 (EEST)
  • Tupakointi tupakointi AR/Ydin tupakointistatuskoodisto 1.2.246.537.6.251.2010
 • Jatkohoito
  • Jatkohoito jatkohoito SPAT1334 SPAT-luokituksen luokat 1334-1347 1.2.246.537.6.128.2009
 • Peruuntuminen
  • Peruuntumisen ajankohta ajankohta 200710171230 Päivämäärä ja kellonaika yyyMMddhhmm
  • Palvelutapahtuman peruuntumisen syy syy Y32 PTHAVO- Palvelutapahtuman peruuntumisen syy -luokitus 1.2.246.537.6.126.2008


AvoHILMOn taustalla olevaa lainsäädäntöä:

Perusterveydenhuollon avohoidon asiantuntijaryhmä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja on asettanut perusterveydenhuollon avohoidon asiantuntijaryhmän. Asiantuntijaryhmän tehtävänä on

 • toimia asiantuntijana perusterveydenhuollon avohoidon kansallisia tietorakenteita ja luokituksia koskevissa asioissa siltä osin kuin niitä tarvitaan valtakunnallisissa henkilörekistereissä (mm. AvoHILMO)
 • huolehtia siitä, että valtakunnallisia henkilörekistereitä varten luotavat tietorakenteet sovitetaan yhteen muun kansallisen sähköisiä potilaskertomuksia koskevan kehittämistyön kanssa
 • esitellä perusterveydenhuollon avohoidon luokitusten perustellut muutosehdotukset Koodistopalvelun johtoryhmälle
 • huolehtia koodien tuottamisesta Koodistopalvelun julkaisutoimikunnan käsittelyyn koodistopalvelumuodossa
 • seurata perusterveydenhuollon avohoidon luokitusten soveltamista potilastietojärjestelmissä
 • seurata SPAT -luokituksen toimivuutta ja raportoida Koodistopalvelun johtoryhmälle luokituksen koekäytön tuloksista
 • toimia asiantuntijana AvoHILMO -rekisteritietojen hyväksikäytön kehittämisessä

Asiantuntijaryhmän toimiaika alkaa 1.1.2012 ja päättyy 31.12.2013.

Riippuvuudet

Kaava

Katso myös

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>


Malline:Publication