Arvostuspeli

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kysymys

Millainen on peli, joka tuottaa arvioita yhteisön arvostuksesta koskien tiedonmuruja?

Vastaus

Arvostuspelin tarkoituksena on yhdessä pelaamalla antaa arvoa pelissä mukana oleville tiedonmuruille ja niiden tekijöille siten kuin on oikein ja kohtuullista. Arvostuksen mittana käytetään onoreita. Peliä voi olla hyvä pelata useita kierroksia, jotta pelaajat oppivat, millaisista tiedonmuruista arvostusta todennäköisesti saa tässä joukossa.

Pelin keskeisiä käsitteitä:

Tiedonmuru
Pelaajan A5-kokoiselle paperille kirjoittama kuvaus mistä tahansa asiasta, jota pelaaja pitää jollain tavalla hyödyllisenä, hauskana tai muuten vain arvostettavana. Tiedonmurun tarkoituksena esittää jokin tieto, jota muilla pelaajilla ei ole ja tuoda tämä asia muiden pelaajien tietoon. Tiedonmurun aihepiiri voi olla mikä tahansa.
Onori
Arvostuksen mittari, joita pelaajat voivat antaa tiedonmuruille tai toisilleen. Pelissä onoreina toimivat jotkin pienet esineet, esimerkiksi erilaiset makaronit tai legopalikat. Jokaisen pelaajan onoreiden täytyy olle erinäköisiä kuin toisten, jotta kaikki voivat tunnistaa, keneltä ne ovat tulleet.
Moite
Negatiivinen onori, joita annetaan paheksuttavista teoista pelissä. Moitteet ovat samanlaisia kuin moitteen antavan pelaajan onorit, mutta ne on esim. mustattu tussilla. Moitteita käytetään samalla tavalla kuin onoreita.
Pankki
Pelissä on jaossa yhteisiä onoreita, jotka eivät tule yksittäiseltä pelaajalta vaan pankilta. Joku pelaajista toimii pankkiirina.


Ennakkovalmistelut ennen peliä:

 • Jokainen pelaaja tuottaa vähintään yhden, A5-kokoisen tiedonmurun hyväksi katsomastaan aiheesta. Tiedonmuruja voi kirjoittaa useampia ja niitä voi tehdä yhdessä muiden pelaajien kanssa. Tiedonmurun asian on mahduttava paperin päälipuolelle. Kääntöpuolelle kirjoitetaan, kuka on tietonmurun peliin tuottanut. Jos kirjoittajia on useita, he sopivat etukäteen keskenään, kuinka monta prosenttia kukin ansaitsee tiedonmurun saamasta arvostuksesta, ja tämä kirjoitetaan kääntöpuolelle.
 • Jokaiselle pelaajalle ja pankille annetaan pussillinen onoreita. Onoreita on syytä varata paljon, koska niiden määrää ei pelissä rajoiteta.
 • Jokaiselle pelaajalle ja tiedonmurulle annetaan kuppi, johon he keräävät ansaitsemansa onorit.
 • Pelin laajemmassa versiossa jokaiselle tiedonmurulle annetaan lisäksi toinen kuppi sellaisia onoreita varten, jotka kuvaavat keskimääräistä lukukertaa kohti ansaittavaa arvostusta.


Pelin kulku

 • Aloittaja valitaan arvalla. Pelivuoro kulkee myötäpäivään.
 • Kuka tahansa voi tehdä seuraavia toimia missä pelin vaiheessa tahansa:
  • Ottaa tiedonmurun pöydältä ja lukea sen. Myös kääntöpuolen saa lukea.
  • Kumota tiedonmurun onorit pöydälle ja laskea ne.
  • Pyytää toista pelaajaa kumoamaan omat onorinsa pöydälle laskemista varten.
 • Vuorossa oleva pelaaja tekee jonkin seuraavista siirroista:
  • Pelaaja antaa onoreita valitsemalleen tiedonmurulle sen mukaan, kuinka arvostettavana tämä tiedonmurua pitää. Täsmällisesti ilmaistuna onorien määrä on vastaus tähän kysymykseen: "Kuinka arvostettavaa on, että tämä tiedonmuru on tuotu peliin minun luettavakseni, niin että saan siitä hyötyä tai iloa?" Onorit otetaan pelaajan pussista ja laitetaan tiedonmurun kuppiin.
  • Pelaaja voi perua aiemman siirtonsa eli ottaa pois osan tai kaikki tiettyyn asiaan antamansa onorit, jos katsoo tilanteen muuttuneen. Peruminen on perusteltava. (Perumismahdollisuuden takia joka pelaajan onoreiden on oltava erilaisia.)
  • Pelin laajemmassa versiossa voi antaa onoreita keskimääräistä lukukertaa kohden. Silloin vastataan kysymykseen: "Kuinka arvostettavaa on, että tämä tiedonmuru on tuotu peliin jonkun satunnaisen pelaajan luettavaksi niin, että hän saa siitä hyötyä tai iloa?" Onoreita jaetaan siis yhtä tiedonmurun lukenutta käyttäjää kohden. Silloin kun tiedonmuruja ja pelaajia on vähän, tällä siirrolla ei ole juuri merkitystä, koska käytännössä jokainen pelaaja ehtii tutustua kaikkiin haluamiinsa tiedonmuruihin. Mutta jos tiedonmuruja on hyvin paljon, tulee vaikeaksi opettaa pelin säännöt kaikille ja saada heidät arvioimaan jokainen lukemansa tiedonmuru sääntöjen mukaisesti; on helpompaa arvioida keskimääräisen lukemisen arvo pienemmällä porukalla ja sitten vain mitata lukukertojen määrä. Kokonaisarvostus on näiden kahden tulo.
 • Omalla vuorolla esitetystä arvostuksesta annetaan pelaajalle pankista yksi onori.
 • Toisen pelaajan vuoron jälkeen kuka tahansa voi osoittaa henkilökohtaista arvostustaan tai moitetta tämän siirron takia. Tällöin pelaaja ottaa omasta pussistaan onoreita ja laittaa ne vuorossa olevan pelaajan kuppiin. Tavoitteena on kannustaa yhteisön kannalta hyvään onorien jakoon. Siirron arvostelu on perusteltava ääneen. Myös siirron arvostelun arvostelu voidaan sallia, jos niin yhdessä sovitaan.
  • Myös näitä henkilökohtaisia arvostuksia voivat toiset pelaajat arvioida.
 • Kun kaikki halukkaat ovat arvioineet siirron, siirtyy vuoro seuraavalle. Peliä pelataan niin kauan, että kaikki ovat antaneet haluamansa onorit haluamistaan tiedonmuruista.
 • Pelin päätyttyä lasketaan kunkin tiedonmurun saamat onorit. Nämä jaetaan tiedonmurun kirjoittajille kääntöpuolella esitetyn jakosuhteen mukaisesti.
 • Lopuksi lasketaan pelaajien keräämät onorit. Jokaista moitetta kohti poistetaan onoreista yksi. Jäljelle jääneiden onorien määrä kertoo pelaajien lopullisen arvostuksen pelaajayhteisön silmissä. Eniten onoreita kerännyt on arvostetuin (voittamiseksikin sitä kai voi sanoa).


Käytöstavat

Pelin säännöt antavat mahdollisuuden hyvin monenlaiseen toimintaan pelin aikana. Tämä on tarkoituksellista, jotta pelaajien mahdollisuuksia ilmaista todellista arvostustaan ei rajata. Lisäksi erilaiset pelaajaryhmät voivat pelata erilaisilla, haluamillaan tyyleillä; tämänkin pitää olla mahdollista.

Jotta pelistä ei tulisi liian satunnaista, pelaajien on hyvä sopia käytöstavoista, jotka ovat yksityiskohtaisempia kuin säännöt. Käytöstapoja voi muuttaa, kun huomataan toimivia käytäntöjä pelin edetessä. Yleensä kannattaa pelata useita kierroksia samalla porukalla, jotta voidaan kehittää sopivia käytöstapoja ja jotta pelaajat oppivat, millaisilla tiedonmuruilla arvostusta kannattaa lähteä hakemaan.

Tässä on ehdotuksia käytöstavoiksi, joista pelaajaryhmä voi lähteä liikkeelle ennen kuin omat käytöstavat kehittyvät.

 • Voidaan sopia asteikko sille, paljonko onoreita annetaan mitättömälle tai erittäin arvostettavalle tiedonmurulle. Asteikko voi olla esim. 1-10. Asteikko on kuitenkin mahdollista ylittää, jos löytyy uskomattoman hieno suoritus tai esim. loukkaava tekele, jolle halutaan antaa moitetta.
 • Voidaan sopia yhteisiä käytöstapoja siihen, milloin moitteita jaetaan ja milloin ei. Näin pelaajat voivat esim. tietää, että tietynlaisesta siirrosta seuraa moitteita, ja he voivat välttää tällaisia siirtoja.
 • Yhteinen käytöstapa voidaan "virallistaa" siten, että luodaan virtuaalipelaaja, joka automaattisesti jakaa onoreja käytöstavan mukaisesti. Näin jokaiset pelaajan ei tarvitse erikseen jakaa onoreja tietystä siirrosta, kun virtuaalipelaaja jakaa niitä aina, kun joku toimii käytöstavan mukaisesti (tai sitä vastaan). Jotta tämä onnistuisi, on käytöstavan oltava niin selkeä, ettei jää epäselväksi onko sitä noudatettu tai rikottu. Oikeat pelaajat voivat kannattaa käytöstapaa ja siten virtuaalipelaajaa. Virtuaalipelaajan painoarvo on sitä suurempi mitä enemmän sillä on kannattajia. Virtuaalipelaaja toteuttaa siis Immanuel Kantin kategorista imperatiiviä.
  • Virtuaalipelaajaa saa vapaasti kannattaa tai olla kannattamatta, ja omaa kannatustaan saa myös muuttaa. Virtuaalipelaaja kuitenkin kohdistaa arvostuksensa kaikki pelaajiin samalla tavalla, niin kannattajiinsa kuin ei-kannattajiin.
 • Palautteen antamisessa voidaan käyttää suppeampaa tai laajempaa käytäntöä. Aina voi arvostaa tiedonmurua tai tiedonmurun arvostusta. Laajemmassa käytännössä vai arvostaa myös tiedonmurun arvostuksen arvostusta, tiedonmurun arvostuksen arvostuksen arvostusta jne. On kuitenkin syytä sopia jokin raja, koska ihmiset pystyvät sujuvasti keskustelemaan sellaisistakin asioista, joiden olemusta ei eivät enää ymmärrä. Koston kierteet ovat ikäviä esimerkkejä tällaisista moitteen moitteen jne moitteista, joissa alkuperäinen aihe on jo unohtunut ja ainoastaan reagoidaan siihen mitä on juuri tapahtunut.
 • Pelin perimmäisenä tarkoituksena on arvottaa asioita pelaajajoukon näkökulmasta oikeudenmukaisesti. Toisaalta pelaajan intressi on kerätä mahdollisimman paljon arvostusta. Jos kaikki pelaajat pelaavat vain itsekkäästä näkökulmasta, ryhmädynamiikka ei ehkä toimi toivotulla tavalla. Tämän estämiseksi ehkä tarvitaan joitakin käytöstapoja, mutta tällä hetkellä minulla ei ole siihen ehdotuksia. Kyse on pohjimmiltaan siitä, että pelaajat itse sisäistävät perimmäisen tarkoituksen ja toteuttavat sitä omalta osaltaan.

Määritelmä

 • Pelin säännöt perustuvat intuitioon ja pelin käytännön testaamiseen.

Katso myös

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>


Jouni T. Tuomisto: Arvostuspeli. Opasnet 2010. Viitattu 16.01.2019.