Arviointi THL:n budjetista

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuunArviointi THL:n budjetista käsittelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) budjetin epätasapainoa vuodelle 2010. Arviointia koskeva malli on THL-budjetti.ANA.

Lisää omia ehdotuksiasi toimenpiteiksi

Rajaus

Tarkoitus

Mitä toimia tulisi tehdä vuodelle 2010 siten, että

 • THL:n ydintoiminnat turvataan,
 • budjetti saadaan tasapainoon,
 • irtisanomisia tehdään mahdollisimman vähän,
 • toimintoja tehostetaan,
 • toissijaisista tehtävistä luovutaan.

Rajat

 • Aika: Vuosi 2010.
 • Paikka: THL ja sen organisaatio.

Skenaariot

 • Ei määritelty.

Tavoitellut käyttäjät

Arvioinnin toivotaan tuottavan hyödyllistä tietoa THL:n omaan taloussuunnitteluun sekä koko talon että osastojen tasolla.


Osallistujat


Määritelmä

THL-budjetti.png

Päätösmuuttujat

Lisää omia ehdotuksiasi toimenpiteiksi

Lue muiden tekemiä ehdotuksia.D↷

Kirjoita väliotsikoiden alle omia ideoitasi.

Keinoja vähentää henkilöstömenoja

 • Lakkautetaan toimintoja, jotka eivät ole strategisesti tärkeitä. Mitkä ovat tällaisia?
 • Avautuviin tehtäviin palkataan ihmisiä muualta THL:stä, ei ulkopuolelta.
 • Avautuvia tehtäviä ei täytetä ellei se ole välttämätöntä.
 • Palkoista tingitään.

Keinoa vähentää infran menoja

 • Kaikille käytäville aikakytkimellä sammuvat valot, jotta sähköä ja rahaa säästyy. Valot voisivat syttyä liiketunnistimella.

Keinoja lisätä ulkopuolista rahoitusta

 • Järjestetään hakemuskoulu ulkopuolisen rahan onnistumisprosentin nostamiseksi. Tämä toteutetaan siten, että seniorimmat ihmiset lukevat THL:stä jätettäviä hakemuksia etukäteen ja ehdottavat rakenteellisia ja sisällöllisiä parannuksia. Jotta ohjaaminen onnistuisi yli yksikkörajojen, kirjoitetaan hakemukset Opasnetissä THL:lle varatulla alueella. Näin saadaan isompi osaaminen käyttöön. Samalla hakijat voivat ottaa oppia toistensa hakemuksista ja ehkä kehittää yhteistyötäkin.

Osastokohtainen budjettijako

 • Tämä ei ole varsinainen säästöpäätös, vaan johdon näkemys resurssien hyvästä jakamisesta osastojen kesken.

Muita säästökeinoja

 • Sovitaan ministeriöiden kanssa, että menoja voi myös vähentää yhteistoiminnassa muiden valtion laitosten kanssa. Tämä tapahtuisi niin, että THL:n osaamista käytetään henkilöstö- tai muiden säästöjen saavuttamiseksi jossain muualla, ja osa tästä säästöstä laskettaisiin THL:n hyväksi.
 • Järjestetään säästöideakilpailu, jossa jonkin säästökohteen ideoineelle ja toteuttaneelle ryhmälle maksetaan korvausta 1-2 % saavutetun säästön määrästä.

Vastemuuttujat

 • Irtisanottujen työntekijöiden määrä
 • THL:n taloudellinen tulos
 • THL:n toiminnallinen tulos

Muut muuttujat

Analyysit

Kyseessä on optimointiongelma, jossa lukuisten pienten päätösten lopputuloksena pitäisi tulla tasapainoinen budjetti koko laitoksen tasolla. Pitäisi rakentaa todellisuutta vastaava optimointimekanismi. Yksi mahdollisuus on tehdä isoja leikkauksia tai jopa lopetuksia toissijaisiin toimintoihin, ja vasta jos nämä eivät riitä, tehdä juustohöyläleikkauksia kaikkialle. Tällä algoritmillä saadaan tarvittavat leikkaukset kuvattua malliinkin.

Tulos

Tulokset

 • Budjettivaje vuonna 2010 on 5.6 M€, kun huomioidaan lisääntyneet tehtävät.

Päätelmät

Budjetti saadaan tasapainoon 110 henkilötyövuoden vähennyksellä tai vastaavalla rahallisella säästöllä.

Katso myös

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>


Jouni T. Tuomisto: Arviointi THL:n budjetista. Opasnet 2010. Viitattu 22.01.2019.