Arseeni

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuunVertailu terveysperusteisiin raja- ja ohjearvoihin

  • Arseenin laatuvaatimus talousvedessä on 10 µg/l. Jos tämä ylittyy käytetyssä juomavedessä, on syytä laskea arseenin kokonaissaanti ja tehdä terveysriskinarvio.

Arseenin kokonaissaanti

Arseenin kokonaissaanti

Altistumistaso arseenille kaikesta ravinnosta (pl. juomavesi) (µg/kg/d):

Altistuvan henkilön paino (kg):

Juomaveden kulutus (l/d):

Juomaveden arseenipitoisuus (µg/l):

+ Näytä koodi

Terveysriskin laskenta

Arseenin saantiin liittyvä syöpäriski voidaan laskea seuraavasti:

Juomaveden arseenista ja paikallisen ravinnon kautta saatavasta arseenialtistuksesta johtuva syöpäriski

Syöpävasteen kulmakerroin per mg/kg/d (U.S. EPA, IRIS-tietokanta):

Altistumistaso arseenille paikallisesta ravinnosta (pl. juomavesi) (µg/kg/d):

Altistuvan henkilön paino (kg):

Juomaveden kulutus (l/d):

Juomaveden arseenipitoisuus (µg/l):

+ Näytä koodi

Syöpätapausten lukumäärä

Juomaveden arseenista sekä muusta paikallisesta arseenialtistuksesta johtuva syöpäriski:

Väestömäärä (hlöä):

+ Näytä koodi

Arseenin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet

Arseenin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet


Viitteet

EFSA 2009. Scientific Opinion on Arsenic in Food. EFSA Journal 2009; 7(10):1351

US EPA 1988. Arsenic, inorganic; CASRN 7440-38-2. Integrated Risk Information System IRIS.


Katso myös: KAVERI-mallin kaikki sivut

KAVERI-malli
Pääsivu

Kaivosvesien riskit (KAVERI-malli)

Kaivosvedet ja päästöt vesiin

Kaivosvedet · Kaivoksen päästöt vesiin · Päästöjen leviämisen arviointi vesistössä

Terveysriskinarvioinnin yleiset ohjeet

Kaivosvesien terveysriskinarvion toteuttaminen · Pintavesiin liittyvä terveysriskinarvio · Pohjavesiin liittyvä terveysriskinarvio · Viihtyvyyshaitat

Ainekohtaiset terveysriskin laskentamallit

Arseeni · Elohopea ja metyylielohopea · Kadmium · Mangaani · Nikkeli · Sulfaatti · Uraani ·Sinilevät ja levät

Ainekohtaiset tietosivut - terveysriskin laskentamallien tieteellinen tausta ja perusteet

Arseenin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Elohopean terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Kadmiumin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Mangaanin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Nikkelin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Sulfaatin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Uraanin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Sinilevien ja levien terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet

Mikrobiologinen riskinarviointi

Mikrobiologinen riskinarviointi · Mikrobiologisen terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet · Legionellan terveysriskinarviointi

Ekologinen riskinarviointi

Kaivosvesistä aiheutuvien ekologisten riskien arvioinnin toteuttaminen · Miten kemiallisen aineen vaikutusta pintaveden kemialliseen tilaan arvioidaan? · Mitä epäsuoria vaikutuksia kemiallisella aineella on pintaveden laatuun ja ekologiseen tilaan? · Kemiallisesta aineesta aiheutuva rehevöitymisriski · Kemiallisesta aineesta aiheutuva happamoitumisriski · Kemiallisesta aineesta aiheutuva suolaantumisriski · Pintaveden ekologisen riskin kuvaus

Ainekohtaiset ekotoksikologisen riskin kuvaukset

Sulfaatin ekotoksikologisen riskin kuvaus

Kaivosvesistä aiheutuvien terveydellisten ja ekologisten riskien kuvaus ja raporttiohje

Kaivosvesien riskin kuvaus

VipuvoimaaEU 2014 2020 rgb.png EU EAKR FI vertical 20mm rgb.png PSL rahoituslogo.png

Edistymisluokitus
Opasnetissa lukuisat sivut ovat työn alla eri vaiheissa. Niiden tietosisältöön pitää siis suhtautua harkiten. Tämän sivun sisällön edistyminen on arvioitu:
Tämä sivu on tarkistettu
Sisältö on tarkistettu ja viitteet ovat kunnossa. Vertautuu käsikirjoitukseen, joka on lähetettävissä lehteen.