Arktinen strategia

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tulevaisuuskatsaus LVM 2014
LVM logo.png

Pääsivu · Ohje · Sisällönanalyysi· Tulosta: Taustamateriaali · Keskustelut · Yhteenveto
Teema I. Kommentoi: Palvelumarkkinat Energiareformi Digipalvelut Sisällöt Oma painotus
Teema II. Kommentoi: Oma tieto Luottamus Dataliiketoiminta Digi-liikenne Oma painotus
Teema III. Kommentoi: Turvallisuus Yhteydet Arktis Rahoitus Oma painotus

Sivun Arktinen strategia avainsanat.

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Osaaminen

Painotus Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
Arktinen strategia Osaaminen. Edistetään suomalaisen merenkulun sekä sitä tukevien palveluiden kehitystä ja osaamista arktisella alueella. Varmistetaan Suomen kylmä-, talvi, jää- sekä säätutkimuksen korkea taso yhtenä strategisen kehittämistyön ja demonstroinnin teemana. Osaaminen. Edistetään aktiivisesti suomalaisen merenkulun sekä sitä tukevien palveluiden kehitystä ja osaamista arktisella alueella. Varmistetaan Suomen kylmä-, talvi, jää- sekä säätutkimuksen korkea taso yhtenä strategisen kehittämistyön ja demonstroinnin teemana. Edistetään suomalaisten yritysten arktisen osaamisen kehittymistä ja hyödyntämistä liikenteen automatisoinnissa. Osaaminen. Edistetään voimakkaasti suomalaisen merenkulun sekä sitä tukevien palveluiden kehitystä ja osaamista arktisella alueella. Tuetaan automaattisen liikenteen arktisten olojen hallintaan keskittyvän osaamis- ja testausklusterin perustamista Suomeen.Varmistetaan Suomen kylmä-, talvi, jää- sekä säätutkimuksen korkea taso yhtenä strategisen kehittämistyön ja demonstroinnin teemana. Varaudutaan Sodankylän satelliittitutka-aseman laajentamiseen.


  • Lisää omat kommenttisi tämän rivin alle, älä yllä olevaan taulukkoon suoraan.
  • ...

Lapin ELY: Arktiseen osaamiseen kuuluu käytännössä jokatalvinen tie- ja liikennesektorin toiminta Suomessa ja erityisesti Lapissa, eikä pelkästään merenkulkuun liittyvä. Norja tulee investoimaan Pohjois-Norjan alueille suunnitelmiensa mukaisesti 40 miljardia €. Tästä investointipotista suomalaisten yritysten tulisi kilpailla ja olla valmiina. Tämä tarkoittaa myös merkittävää työvoimapulaa Pohjois-Norjaan ja siinä olisi erinomaiset mahdollisuudet myös suomalaisille työntekijöille.

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Tietoliikenne

Painotus Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
Arktinen strategia
Tietoliikenne. Edistetään aktiivisesti uusien kansainvälistä tietoliikennettä välittävien kaapeleiden rakentaista. Tietoliikenne. Luodaan edellytyksiä sille, että Suomesta tulee kansainvälinen tietoliikenteen keskus. Suomesta eri ilmansuuntiin sekä Suomen läpi kulkevia kansainvälisiä tietoliikennekaapeleita rakennetaan jatkuvasti lisää. Tietoliikenne. Konesali-investointien edistämiseen tarkoitetun organisaation tehtäväksi annetaan myös edistää jatkuvia investointeja Suomeen ja Suomen läpi kulkevien kansainvälisten tietoliikennekaapeleiden aikaan saamiseksi.


  • Lisää omat kommenttisi tämän rivin alle, älä yllä olevaan taulukkoon suoraan.
  • ...

Lapin ELY: Edistetään tietoliikennekaapelin toteuttamista Jäämereltä Suomen kautta Eurooppaan.

  • DNA: Kaikissa julkisesti tuetuissa ja julkisen sektorin tekemissä investoinneissa on tärkeää, että ne eivät vääristä markkinoita.

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Pohjoiset liikenneyhteydet

Painotus Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
Arktinen strategia
Pohjoiset liikenneyhteydet. Laaditaan pitkän aikavälin toimenpidesuunnitelma jäämeriyhteyksien asteittaiselle parantamiselle elinkeinoelämän kuljetustarpeen vaatimalla tavalla yhteisymmärryksessä Barentsin alueen kumppaneiden kanssa. Pohjoiset liikenneyhteydet. Selvitetään mahdollisuudet budjetin ulkopuoliseen rahoitukseen toimenpidesuunnitelman toteuttamiseksi. Pohjoiset liikenneyhteydet. Aloitetaan suunnitelman toteuttaminen elinkeinoelämän kuljetustarpeen edellyttämällä ja rahoituksen mahdollistamalla tavalla yhteistyössä pohjoisen kumppanien kanssa.


  • Lisää omat kommenttisi tämän rivin alle, älä yllä olevaan taulukkoon suoraan.

LOGY ry: Suomen tulisi nimenomaan luoda Pohjoismaisen yhteistyön avulla realistinen strategia. Koillisväylän avautumisesta keskusteltaessa on hyvä muistaa, että skandinaaviset tavaravirrat Kauko-idästä ovat erittäin pienet verrattuna Keski-Euroopan tavaravirtoihin. Joissakin tutkimuksissa on myös tuotu esille Koillisväylään liittyviä rajoitteita, mm. väylästön syvyyden riittämättömyys suurille aluksille.

  • ...

Lapin ELY: Tulee selvittää EU:n ja muut kansainväliset jäämeriyhteyksien rahoitusmahdollisuudet ja aloittaa yhteyksien suunnittelu yhdessä pohjoisten kumppanien kanssa. Tulee myös varautua Koillisväylän huomattavasti nopeampaan avautumiseen ympärivuotiselle liikenteelle kuin mitä julkisuudessa on esitetty. Norjalaiset varautuvat tähän jo. Kun kuljettaminen tätä reittiä on jatkossa kymmeniä prosentteja taloudellisempaa, tulee Suomen varautua viimeistään nyt. Huoltovarmuuden kannalta on erittäin tärkeää, että Suomella olisi yhteys Jäämeren satamaan.

  • Selvitykset ja kehitystoimenpiteet on tarpeen toteuttaa yhteistyössä naapurimaiden kanssa, jotta osataan toteuttaa realistiset ja oikeat investointikohteet.

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Oma toimenpide-ehdotus

  • Lisää omat kommenttisi ja ideasi tämän rivin alle. Voit ottaa kantaa skenaarioittain (Edistyvä, Uudistuva, Rohkea) tai yleisesti.
  • ...Linkkejä

Paluulinkki katsauksen pääsivulle